Dossier

Wat de autosector niet wil dat u weet over het verbruik van uw auto

20 januari 2016
alle-autoconstructeurs-sjoemelen-met-uitstootcijfers

Uit onze tests blijkt dat het verbruik dat autofabrikanten aankondigen in de meeste gevallen totaal onrealistisch is. Wij trekken hiervoor al jaren aan de alarmbel. In onze online module kunt u realistische verbruikscijfers raadplegen van meer dan 500 recente automodellen, en ook hoeveel het eventuele meerverbruik u jaarlijks extra kost.

Uit onze tests merken we al jaren dat er grote verschillen zijn tussen de officiële cijfers en wat wij meten. Gemiddeld bedraagt het verschil in brandstofverbruik  maar liefst 16%, en ook wat betreft de uitstootcijfers zijn de verschillen groot – zoals het dieselgate-schandaal onomstotelijk heeft bewezen.

Hoe testen de fabrikanten?

De autoconstructeurs maken gebruik van de New European Driving Cycle (NEDC). Dat is weliswaar de officiële testcyclus, maar deze is hopeloos gedateerd. Er wordt bijvoorbeeld alleen licht versneld tijdens deze test. Om de verbruikscijfers op te smukken worden er bovendien allerlei trucs toegepast, want ze worden niet expliciet verboden: 

 • Alle functies die elektriciteit verbruiken zoals de airconditioning, lichten of de achterruitverwarming worden uitgezet
 • Er worden speciale oliën met een lage viscositeit gebruikt
 • Meestal wordt de alternator losgekoppeld zodat de batterij tijdens de test niet zou kunnen opladen
 • De gebruikte banden hebben een zeer lage rolweerstand en worden extreem hard opgepompt
 • De wagen wordt lichter en dynamischer gemaakt door allerlei onderdelen zoals zijspiegels of koplampen te demonteren en naden af te plakken. 

Onafhankelijke instanties moeten het testprotocol controleren, maar in werkelijkheid is het zo dat de constructeur zelf het labo kiest en er zelf de rekening voor betaalt. Objectieve cijfers zijn in die context dan ook niet te verwachten. Er zijn controles van overheidswege, maar slechts steekproefsgewijs.

De fabel van de rechtervoet 

De autosector verdedigt zich al decennialang op kritiek op haar testmethode door systematisch te verwijzen naar de “rechtervoet” van de chauffeur. Dat zou dé bepalende factor zijn voor het verschil tussen het aangekondigde verbruik van een auto, en wat u en ik elke dag vaststellen.  

Het klopt dat het rijgedrag een niet te onderschatten factor is. Door middel van ecodriving kunt u in sommige gevallen inderdaad tot 30% brandstof besparen.  Toch zult u door het toepassen van deze tips slechts in zeer zeldzame gevallen het door fabrikanten opgegeven verbruik kunnen bereiken…

Tests die vorig jaar door onze Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo werden uitgevoerd, toonden dat aan. Zij deden de officiële NEDC-homologatietest die de fabrikanten gebruiken nog eens over voor een aantal modellen. Zelfs door het toepassen van een aantal trucs uit het arsenaal van de fabrikanten, bleken de aangekondigde verbruikscijfers nog niet overeen te komen met wat zij maten. Bijna alle wagens hadden een hoger verbruik dan vermeld op de technische fiche.  Als gevolg daarvan lanceerden onze Italiaanse collega’s zelfs een class action tegen Volkswagen en Fiat. 

Meer dans 2L/100 km verschil

Wij eisen dringend een nieuwe test en betere controles!

Het is duidelijk dat het huidige Europese NEDC-testprotocol te veel vrijheden geeft en is voorbijgestreefd. Er wordt al jarenlang gewerkt aan een nieuw wereldwijd geharmoniseerd testprotocol, dat veel beter overeenstemt met de reële rijomstandigheden, en waarvan het testresultaat veel dichter bij de werkelijkheid zou moeten zitten. 

Deze ”Wordwide harmonized Light Vehicles Test Procedure” (WLTP) is een test die wordt gesteund door de Verenigde Naties en die het  rijgedrag op snelwegen en in stadsverkeer optimaal simuleert. Er wordt aan realistischere, hogere snelheden gereden en sneller geaccelereerd dan in de klassieke NEDC-test. De toekomstige WLTP voorziet bijvoorbeeld ook om de uitlaatemissies te testen bij een krachtige acceleratie. 

Wij trekken al sinds 2012 aan de alarmbel over de onrealistische verbruikscijfers die autofabrikanten vermelden. Zonder veel resultaat. Sinds het dieselgate-schandaal, is de perceptie van de mensen echter geëvolueerd en is het moment meer dan ooit rijp om onze vroegere eisen scherp te stellen: 

 • de nieuwe WLTP-test moet zo snel mogelijk, en uiterlijk tegen 2017, in voege treden
 • er moet een Europese controleautoriteit worden opgericht die toezicht houdt op de testprocedures en laboratoria
 • er zouden ook nog controles moeten plaatsvinden wanneer het voertuig al op de markt is
 • het moet mogelijk zijn om de gegevens uit het lab te bevestigen worden in reële omstandigheden (volgens de Real Drive Emissions-richtlijn).

Tegenwerking van autofabrikanten 

Autofabrikanten doen er echter alles aan om de invoering van de WLTP-test op de lange baan te schuiven. Dat er nood was aan een nieuwe test werd zelfs al beslist in 2007. Binnen de lidstaten kwam er toen grote tegenkanting van landen zoals Duitsland of Frankrijk waar de autolobby traditioneel erg sterk staat. Het ontbreekt de Europese beleidsmakers duidelijk aan politieke moed. Schijnbaar is men niet ongevoelig voor de “charmes” van de autolobby. 

Transparancy International, een organisatie die de lobbywereld in Brussel  observeert, stelde in oktober 2015 nog dat 198 lobbyisten voor de auto-industrie in Brussel werkzaam zijn. Daarenboven is er nog de “officieuze” lobby van wetenschappers, (oud-)politici en andere prominenten die in welke hoedanigheid dan ook worden betaald door de auto-industrie. 

Toch durft de autosector beweren dat constructeurs zich niet zouden verzetten tegen de snelle invoering van een nieuwe, betere test. Mocht de sector met al haar financiële belangen niet steeds huiverig hebben gestaan tegenover het nieuwe testprotocol, dan was de WLTP al lang de regel. Een halsstarrig vasthouden aan de NEDC-situatie komt hen duidelijk beter uit.

Onze realistische  verbruikscijfers voor 500 wagens

In afwachting van het nieuwe testprotocol, proberen wij al jarenlang realistische cijfers voor het brandstofverbruik van wagens aan te bieden.

Onze tests worden uitgevoerd in onafhankelijke, gespecialiseerde laboratoria. In tegenstelling tot de autofabrikanten, plaatsen wij de auto’s op de testrollen in de staat waarin een gewone bestuurder er ’s ochtends instapt om naar zijn werk te rijden en wordt hij voornamelijk geprepareerd om te voldoen aan temperatuursvereisten. 

Wij werken bovendien volgens een gestandaardiseerde methodologie die drie verschillende testprotocollen combineert om zo tot een realistisch cijfer voor brandstofverbruik te komen:

 • de officiële maar gedateerde NEDC, evenwel zonder allerlei kunstgrepen toe te passen
 • een test volgens de WLTP-test zoals die hopelijk in 2017 van kracht wordt
 • een hogesnelheidscyclus die het verbruik op de autosnelweg nabootst om de resultaten nog realistischer te maken 

Alle verbruikscijfers van 500 wagens die wij sinds 2012 op deze manier hebben getest kunt u terugvinden in de speciale module Hoeveel verbruikt uw auto echt? Daarmee kunt u telkens het door ons in realistische omstandigheden gemeten verbruik vergelijken met wat de fabrikant belooft. Wij tonen u ook wat dit meerverbruik u jaarlijks extra kost.