back

ongewilde en ongevraagde PayPal betaling uitgevoerd

Paypal Europe 22 BD ROYAL, Luxembourg
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

O. S.

aan: Paypal Europe

06/02/2023

Beste, Op 03/02/2023 werd er €85,37 ONGEWILD en ONGEVRAAGD van mijn ING bankrekening overgeschreven naar een voor mij onbekende rekening getransfereerd: DE88500700100175526303. Een snelle search op Google toont aan dat het gaat om een bekende hacker. Ik eis mijn geld terug. Paypal is alleen gemachtigd geld van mijn ING rekening te gebruiken voor door mij gedane betalingen. Hieronder alle details van de frauduleuze transactie: Domiciliëring in euro (SEPA) PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. Bericht als bijlage DEBET VOOR EEN DOMICILIERING IN EURO (SEPA) Vandaag, debiteren wij uw rekening voor: PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. Identificatienr: LU96 ZZZ 0000000000000000058 Rekening: DE88500700100175526303 BIC: DEUTDEFFXXX Mandaat: 5JF222556XJ4L Reglementering: SEPA SDD Core Type: Terugkerende invordering

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 85,37