back

Aanrekening jaarlijkse administratiekost VME

KBC Bank Havenlaan 2, Brussel
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. W.

aan: KBC Bank

29/01/2023

Deze klacht gaat over extra administratieve kosten aangerekend door de bank KBC op rekening van onze VME.  Ingaande vanaf 1/12/22 heb ik het vrijwillig syndicusschap overgenomen van mijn bovenbuur. We maakten meteen een afspraak bij de bank KBC om de volmacht op de rekeningen over te nemen.  Op 2/1/23 merkte ik dat er een hoger bedrag dan gewoonlijk door KBC van de rekening werd gehaald. Betreffende een bedrag van €277,5 waarvan 27,5 voor afschriften ( zoals gewoonlijk) en een extra €250 aan administratiekosten.  Ik nam meteen telefonisch contact op met KBC om meer info te verkrijgen over deze kosten. Zij lieten me weten dat dit nieuwe kosten zijn die vanaf dit jaar voor rekeningen op naam van een VME worden aangerekend.  Ik contacteerde onze vorige syndicus of hij hiervan op de hoogte was maar dit bleek niet het geval. KBC liet nog weten dat over deze extra kosten werden gecommuniceerd in oktober 2022.  Uiteindelijk vond ik in de KBC app een digitaal document waar over de nieuwe administratieve kosten wordt gecommuniceerd. Het document was toen nog niet geopend geweest door de vorige syndicus. Deze communicatie is ook niet ontvangen geweest via post.  De documenten worden via doccle naar de app verzonden, KBC kan dus ook zien dat dit bericht pas werd geopend en gelezen na aanrekening van de kosten.  Ik heb onze lokale bank alsook de klachtendienst van KBC reeds laten weten dat ik op deze manier niet akkoord ga met deze extra kosten. Dit gaat niet over een kleine prijsverhoging van hun kosten. Zonder schriftelijke goedkeuring rekenen ze automatisch €250 jaarlijkse administratiekosten aan. Dit zijn hoge extra kosten voor een kleine VME. De kosten worden ook niet verantwoord of gedetailleerd weergegeven. Ze zijn ook niet in verhouding met de grootte van de vereniging. Daarnaast heb ik als syndicus geen mogelijkheid gehad om deze kosten te bespreken met de mede-eigenaars op onze jaarlijkse algemene vergadering.  Het antwoord van KBC was dat ik voor het aanrekenen van de kosten, dus voor het einde van 2022, de rekeningen had moeten stopzetten om deze kosten te vermijden. Ze zeggen er bovendien bij dat de reeds aangerekende kosten de kosten zijn voor het jaar 2022, wat vreemd is als je ze alsnog tegen het einde van dat jaar kan voorkomen door de rekening af te sluiten.  Ook mijn melding dat zowel de vorige als huidige vrijwillige syndicus dit bericht niet hebben ontvangen en ook geen schriftelijke goedkeuring hebben gegeven veranderd voor hun niets aan de zaak.  Graag zou ik deze kosten teruggevorderd zien, zodat ik als syndicus met onze VME een eerlijke keuze kunnen maken of wij bij al dan niet bij deze financiële instelling willen blijven.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 250,00

Berichten (3)

KBC Bank

aan: J. W.

29/01/2023

Dit is een automatisch bericht, gelieve hier niet op te reageren. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. 1. Ofwel is uw mail voor onze dienst bestemd: U krijgt een ontvangstmelding (met het dossiernummer en de naam van de dossierbeheerder) en/of een antwoord. Deze krijgt u via het communicatiekanaal van uw voorkeur: digitaal of post. Digitale communicatie vindt u: - In KBC Mobile: via het icoon 'Mijn KBC' (helemaal onderaan) - documenten - uw naam - In KBC Touch: via het icoon 'Berichten' (rechts boven) - documenten - uw naam 2. Ofwel is uw mail niet voor onze dienst bestemd: Dan zorgen wij dat uw mail bij de juiste dienst terechtkomt die u zal contacteren. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Wij vragen u met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van uw klacht. Mocht u in uw bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geeft u door versturen ervan uw expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van uw klacht. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u hier. --- Ceci est un message automatique: veuillez ne pas y répondre. Le service de Gestion des plaintes de KBC a bien reçu votre mail. 1. Votre mail est destiné à notre service: Vous recevrez un accusé de réception (avec le numéro de dossier et le nom du gestionnaire de dossier) et/ou une réponse. Vous les recevrez par le canal de communication de votre choix: digital ou postal. Vous trouverez la communication digitale: - dans KBC Mobile: via l'icône 'My KBC' (en bas de l'écran) - documents - votre nom. - dans KBC Touch: via l'icône 'Messages' (en haut à droite) - documents - votre nom Vous recevez une notification dès qu'un document est disponible. 2. Votre mail n'est pas destiné à notre service: Nous ferons parvenir votre mail au service compétent, qui vous contactera. Une question pratique? N'hésitez pas à contacter KBC Live au 078 152 154, les jours ouvrables de 8 à 22 heures et le samedi de 9 à 17 heures ou via le site web www.kbc.be/live. Nous vous demandons instamment de communiquer uniquement les données indispensables au traitement de votre plainte. Le fait d’inclure dans votre message des données à caractère personnel relevant des catégories spéciales visées à l’article 9 du RGPD implique que vous autorisez, par cet envoi KBC et, d’une manière plus spécifique, le Service Gestion des Plaintes , à traiter ces données dans le cadre du traitement de votre plainte. Vous trouverez ici de plus amples informations sur le traitement réservé à vos données à caractère personnel. Disclaimer

KBC Bank

aan: J. W.

31/01/2023

Confidential Geachte mevrouw, geachte heer, We hebben het bericht van de heer Jordy Weyers in verband met de administratiekosten voor de VME goed ontvangen. Uit nazicht blijkt dat we de heer Weyers op 6 januari toegelicht hebben waarom de bank de kosten aanrekent. We kunnen daar helaas niets meer aan toevoegen. Op de vraag om de kosten terug te betalen, gaat KBC niet in. Met vriendelijke groeten,KBC Bank en Verzekeringen NV, Klachtenmanagement - PCS Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Disclaimer

KBC Bank

aan: J. W.

06/02/2023

Confidential Geachte mevrouw, geachte heer, We hebben het bericht van de heer Jordy Weyers in verband met de administratiekosten voor de VME goed ontvangen. Uit nazicht blijkt dat we de heer Weyers op 6 januari toegelicht hebben waarom de bank de kosten aanrekent. We kunnen daar helaas niets meer aan toevoegen. Op de vraag om de kosten terug te betalen, gaat KBC niet in. Met vriendelijke groeten,KBC Bank en Verzekeringen NV, Klachtenmanagement - PCS Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Disclaimer