back

bestolen door verzekering

Celside Insurance 23/25 Avenue Kléber , Paris
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

S. E.

aan: Celside Insurance

28/01/2023

Geachte heer/mevrouw, Met deze brief wil ik mijn ernstige ongenoegen uiten over de manier waarop mijn verzekering Celside de afgelopen 10 maanden is gehandeld. Zo heb ik ontdekt dat er geld van mij is gestolen via domicilie waarbij ik per maand drie keer het normale tarief ben aangerekend, zonder dat ik hiervan op de hoogte was. Dit heeft geresulteerd in een totale diefstal van 307,95 euro over een periode van 10 maanden, waarvan de teller nog steeds aan het lopen is. Ik ben van mening dat dit een onacceptabele praktijk is en verwacht dat mijn verzekering hier snel actie op onderneemt. Daarnaast had ik ook een belofte ontvangen van een cashback, maar tot nu toe heb ik deze nog steeds niet ontvangen. Ik verzoek u dringend om zo snel mogelijk een verklaring voor deze situatie te geven, waarom deze praktijken zijn toegepast en welke maatregelen worden genomen om dit op te lossen. Daarnaast verwacht ik een schadevergoeding voor de diefstal van mijn geld en de beloofde cashback. Ik ben van mening dat dit een ernstige kwestie is en verwacht dat mijn verzekering hier adequaat op reageert. Mocht ik geen bevredigende oplossing ontvangen, dan zal ik geen aarzeling hebben om gerechtelijke stappen te ondernemen. P.S. in bijlage zitten schermafbeeldingen van de bedragen in kwestie, zoals u ziet is dit hallucinant. Sommige maanden werd ik gewoon drie keer 39,99 euro aangerekend en deze wanpraktijken zijn vorig jaar in maart begonnen. Ik had dit recent pas door omdat ik nooit had verwacht van een instantie zoals Celside om mij op zo'n manier te behandelen. Met vriendelijke groet, E.S

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 307,90
  • Herziening van de factuur
  • Schadevergoeding

Berichten (1)

Celside Insurance

aan: S. E.

30/01/2023

Hallo, Wij geven gevolg aan uw verzoek en bevestigen dat wij uw klacht aan de bevoegde dienst hebben doorgezonden. Een adviseur zal binnen een week telefonisch contact met u opnemen om de situatie met u door te nemen en u een passende oplossing te bieden. Met vriendelijke groet De afdeling klanttevredenheid. AFDELING KWALITEIT Contact: 1 RUE CAMILLE CLAUDEL CS10141 26104 ROMANSISÉRE - FRANKRIJK Telefoon: 02 808 79 52 Mail afdelingkwaliteit@celside.com Van maandag t/m vrijdag van 9u tot 19u en zaterdag van 9u tot 18u SFAM - handelende onder de naam Celside Insurance - Société par Action Simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met een kapitaal van 20 000 000 Eur - 23/25 Avenue Kléber - 75116 Parijs - Frankrijk, geregistreerd in het Franse handelsregister RCS de PARIS onder n° 424 736 213, en ingeschreven als verzekeringsmakelaar bij ORIAS onder n° 10 053 831 www.celside.com Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie. Indien u niet de geadresseerde bent, vragen wij u vriendelijk om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen, dit bericht aan ons terug te zenden en vervolgens te vernietigen, zonder gebruik te maken van de inhoud, deze te communiceren, te verspreiden dan wel anderszins op te slaan of te kopieren, elektronisch of niet.e klachtenbox@test-aankoop.be Envoyé: samedi 28 janvier 2023 15:59 À: Service Satisfaction Celside servicesatisfaction@celside.com Objet: Klacht - bestolen door verzekering - (CPTBE01712546-11)