back

Aanrekening van jaarlijkse administratieve beheerskost van 250 euro voor VME's

KBC Bank Havenlaan 2, Brussel
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. K.

aan: KBC Bank

20/01/2023

Deze morgen (vrijdag 20/01/2023) stelde ik vast dat de zichtrekening van onze VME gedebiteerd werd met 250 euro, met als mededeling 'verbruik KBC-rekening periode 01-12-2022 - 31-12-2022'. De oorzaak van deze aanrekening was mij totaal onbekend. Bij telefonische navraag bij KBC bleek die te zijn vermeld in een brief die blijkbaar op 11/10/2022 in mijn digitale brievenbus werd gepost, en waarin onder meer gesteld werd dat een niet tijdige reactie van de klant door KBC zonder meer als een aanvaarding van de kwestieuze wijziging zou beschouwd worden. Ik kan met een dergelijke praktijk niet akkoord gaan. Voor deze ingrijpende wijziging van de contactuele voorwaarden (de prijs voor het gebruik van KBC-rekeningen door onze VME stijgt in 1 klap van 33 euro naar 283 euro per jaar, dit is een stijging met liefst 857%) had ik minstens de vraag naar een uitdrukkelijke goedkeuring verwacht, alsook 1 of meer herinneringsbrieven in dit verband (waarvan minstens 1 aangetekende zending via de post) bij het uitblijven van een reactie van de klant. Op die manier had ik uw brief zeker wel tijdig gelezen, en ook de tijd gehad om de VME-leden hierover te informeren. Ik wil u hierbij dan ook dringend verzoeken 1) het gedebiteerde bedrag opnieuw te crediteren op de betreffende zichtrekening en 2) mij een nieuwe behoorlijke termijn voor te stellen waarin ik deze problematiek kan aankaarten bij de leden van de VME , en waarbij zij de mogelijkheid hebben de KBC-rekeningen van de VME desgewenst alsnog kosteloos op te zeggen.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 250,00
  • Nieuwe termijn voor het bespreken van de voorgestelde wijziging en mogelijkheid tot het alsnog kosteloos opzeggen van de rekeningen van de VME bij KBC

Berichten (8)

KBC Bank

aan: J. K.

20/01/2023

Dit is een automatisch bericht, gelieve hier niet op te reageren. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. 1. Ofwel is uw mail voor onze dienst bestemd: U krijgt een ontvangstmelding (met het dossiernummer en de naam van de dossierbeheerder) en/of een antwoord. Deze krijgt u via het communicatiekanaal van uw voorkeur: digitaal of post. Digitale communicatie vindt u: - In KBC Mobile: via het icoon 'Mijn KBC' (helemaal onderaan) - documenten - uw naam - In KBC Touch: via het icoon 'Berichten' (rechts boven) - documenten - uw naam 2. Ofwel is uw mail niet voor onze dienst bestemd: Dan zorgen wij dat uw mail bij de juiste dienst terechtkomt die u zal contacteren. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Wij vragen u met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van uw klacht. Mocht u in uw bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geeft u door versturen ervan uw expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van uw klacht. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u hier. --- Ceci est un message automatique: veuillez ne pas y répondre. Le service de Gestion des plaintes de KBC a bien reçu votre mail. 1. Votre mail est destiné à notre service: Vous recevrez un accusé de réception (avec le numéro de dossier et le nom du gestionnaire de dossier) et/ou une réponse. Vous les recevrez par le canal de communication de votre choix: digital ou postal. Vous trouverez la communication digitale: - dans KBC Mobile: via l'icône 'My KBC' (en bas de l'écran) - documents - votre nom. - dans KBC Touch: via l'icône 'Messages' (en haut à droite) - documents - votre nom Vous recevez une notification dès qu'un document est disponible. 2. Votre mail n'est pas destiné à notre service: Nous ferons parvenir votre mail au service compétent, qui vous contactera. Une question pratique? N'hésitez pas à contacter KBC Live au 078 152 154, les jours ouvrables de 8 à 22 heures et le samedi de 9 à 17 heures ou via le site web www.kbc.be/live. Nous vous demandons instamment de communiquer uniquement les données indispensables au traitement de votre plainte. Le fait d’inclure dans votre message des données à caractère personnel relevant des catégories spéciales visées à l’article 9 du RGPD implique que vous autorisez, par cet envoi KBC et, d’une manière plus spécifique, le Service Gestion des Plaintes , à traiter ces données dans le cadre du traitement de votre plainte. Vous trouverez ici de plus amples informations sur le traitement réservé à vos données à caractère personnel. Disclaimer

KBC Bank

aan: J. K.

24/01/2023

Confidential Geachte, We hebben uw mail en het bericht van de heer Johan Keersebilck goed ontvangen. We zullen dit nakijken en de heer Keersebilck zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 15 bankwerkdagen een antwoord bezorgen. Met vriendelijke groeten, Disclaimer

Doorgestuurd naar onze advocaten 26 januari 2023

J. K.

aan: Test Aankoop

26/01/2023
Dit antwoord is privé

KBC Bank

aan: J. K.

26/01/2023

Dit is een automatisch bericht, gelieve hier niet op te reageren. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. 1. Ofwel is uw mail voor onze dienst bestemd: U krijgt een ontvangstmelding (met het dossiernummer en de naam van de dossierbeheerder) en/of een antwoord. Deze krijgt u via het communicatiekanaal van uw voorkeur: digitaal of post. Digitale communicatie vindt u: - In KBC Mobile: via het icoon 'Mijn KBC' (helemaal onderaan) - documenten - uw naam - In KBC Touch: via het icoon 'Berichten' (rechts boven) - documenten - uw naam 2. Ofwel is uw mail niet voor onze dienst bestemd: Dan zorgen wij dat uw mail bij de juiste dienst terechtkomt die u zal contacteren. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Wij vragen u met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van uw klacht. Mocht u in uw bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geeft u door versturen ervan uw expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van uw klacht. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u hier. --- Ceci est un message automatique: veuillez ne pas y répondre. Le service de Gestion des plaintes de KBC a bien reçu votre mail. 1. Votre mail est destiné à notre service: Vous recevrez un accusé de réception (avec le numéro de dossier et le nom du gestionnaire de dossier) et/ou une réponse. Vous les recevrez par le canal de communication de votre choix: digital ou postal. Vous trouverez la communication digitale: - dans KBC Mobile: via l'icône 'My KBC' (en bas de l'écran) - documents - votre nom. - dans KBC Touch: via l'icône 'Messages' (en haut à droite) - documents - votre nom Vous recevez une notification dès qu'un document est disponible. 2. Votre mail n'est pas destiné à notre service: Nous ferons parvenir votre mail au service compétent, qui vous contactera. Une question pratique? N'hésitez pas à contacter KBC Live au 078 152 154, les jours ouvrables de 8 à 22 heures et le samedi de 9 à 17 heures ou via le site web www.kbc.be/live. Nous vous demandons instamment de communiquer uniquement les données indispensables au traitement de votre plainte. Le fait d’inclure dans votre message des données à caractère personnel relevant des catégories spéciales visées à l’article 9 du RGPD implique que vous autorisez, par cet envoi KBC et, d’une manière plus spécifique, le Service Gestion des Plaintes , à traiter ces données dans le cadre du traitement de votre plainte. Vous trouverez ici de plus amples informations sur le traitement réservé à vos données à caractère personnel. Disclaimer

KBC Bank

aan: J. K.

31/01/2023

Confidential Geachte mevrouw, geachte heer, We hebben het bericht van de heer Johan Keersebilck in verband met de administratiekosten voor de VME goed ontvangen. Ui nazicht blijkt dat we de heer Keersebilck op 24 januari de reden voor de aanrekening van de kosten hebben toegelicht. We kunnen daar helaas niets meer aan toevoegen. Op de vraag tot terugbetaling gaat KBC niet in. Met vriendelijke groeten,KBC Bank en Verzekeringen NV, Klachtenmanagement - PCS Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Disclaimer

KBC Bank

aan: J. K.

06/02/2023

Confidential Geachte mevrouw, geachte heer, We hebben het bericht van de heer Johan Keersebilck in verband met de administratiekosten voor de VME goed ontvangen. Ui nazicht blijkt dat we de heer Keersebilck op 24 januari de reden voor de aanrekening van de kosten hebben toegelicht. We kunnen daar helaas niets meer aan toevoegen. Op de vraag tot terugbetaling gaat KBC niet in. Met vriendelijke groeten,KBC Bank en Verzekeringen NV, Klachtenmanagement - PCS Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Disclaimer

Test Aankoop

aan: J. K.

06/02/2023
Dit antwoord is privé

J. K.

aan: Test Aankoop

06/02/2023
Dit antwoord is privé