back

Aanrekening administratie kosten VME

KBC Bank Havenlaan 2, Brussel
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. H.

aan: KBC Bank

19/01/2023

Beste, Bij deze refereer ik naar het antwoord dat ik op 10 januari reeds van jullie klachtenmanagement ontving. Intussen heb ik mij bij enkele andere banken geïnformeerd. De goedkoopste grootbank die ik vond is Fortis, hier wordt voor een VME rekening 24€ per jaar aangerekend. Dit staat in schril met de 39€ + 250€ die jullie aanrekenen. Ik vind geen correspondentie terug die de extra 250€ vermeld, zelfs indien jullie die brief wel verstuurd zouden hebben neemt u hopelijk toch aan dat deze mogelijk ergens verloren is geraakt. Ook zou ik toch mogen verwachten dat een dergelijk substantiële extra kost via verschillende kanalen aan de klant wordt kenbaar gemaakt. Ik vraag dan ook een onmiddellijke terugbetaling van dit bedrag en zal dan zelf de nodige voorzieningen treffen om van bank te wisselen. Vriendelijke groet

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 250,00

Berichten (2)

KBC Bank

aan: J. H.

19/01/2023

Dit is een automatisch bericht, gelieve hier niet op te reageren. KBC Klachtenmanagement heeft uw mail goed ontvangen. 1. Ofwel is uw mail voor onze dienst bestemd: U krijgt een ontvangstmelding (met het dossiernummer en de naam van de dossierbeheerder) en/of een antwoord. Deze krijgt u via het communicatiekanaal van uw voorkeur: digitaal of post. Digitale communicatie vindt u: - In KBC Mobile: via het icoon 'Mijn KBC' (helemaal onderaan) - documenten - uw naam - In KBC Touch: via het icoon 'Berichten' (rechts boven) - documenten - uw naam 2. Ofwel is uw mail niet voor onze dienst bestemd: Dan zorgen wij dat uw mail bij de juiste dienst terechtkomt die u zal contacteren. Hebt u een praktische vraag? Dan kunt u terecht bij KBC Live op het nummer 078 152 153, op werkdagen van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur, of via de website www.kbc.be/live. Wij vragen u met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van uw klacht. Mocht u in uw bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geeft u door versturen ervan uw expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van uw klacht. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u hier. --- Ceci est un message automatique: veuillez ne pas y répondre. Le service de Gestion des plaintes de KBC a bien reçu votre mail. 1. Votre mail est destiné à notre service: Vous recevrez un accusé de réception (avec le numéro de dossier et le nom du gestionnaire de dossier) et/ou une réponse. Vous les recevrez par le canal de communication de votre choix: digital ou postal. Vous trouverez la communication digitale: - dans KBC Mobile: via l'icône 'My KBC' (en bas de l'écran) - documents - votre nom. - dans KBC Touch: via l'icône 'Messages' (en haut à droite) - documents - votre nom Vous recevez une notification dès qu'un document est disponible. 2. Votre mail n'est pas destiné à notre service: Nous ferons parvenir votre mail au service compétent, qui vous contactera. Une question pratique? N'hésitez pas à contacter KBC Live au 078 152 154, les jours ouvrables de 8 à 22 heures et le samedi de 9 à 17 heures ou via le site web www.kbc.be/live. Nous vous demandons instamment de communiquer uniquement les données indispensables au traitement de votre plainte. Le fait d’inclure dans votre message des données à caractère personnel relevant des catégories spéciales visées à l’article 9 du RGPD implique que vous autorisez, par cet envoi KBC et, d’une manière plus spécifique, le Service Gestion des Plaintes , à traiter ces données dans le cadre du traitement de votre plainte. Vous trouverez ici de plus amples informations sur le traitement réservé à vos données à caractère personnel. Disclaimer

KBC Bank

aan: J. H.

24/01/2023

Confidential Geachte, We hebben uw mail en het bericht van de heer Jethro Hendrixckx goed ontvangen. We zullen dit nakijken en de heer Hendrickx zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 15 bankwerkdagen een antwoord bezorgen. Met vriendelijke groeten, Disclaimer