back

Problemen rond aanmaning met kosten (5€)

Optimal Parking Control (OPC)

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

T. D.

aan: Optimal Parking Control (OPC)

23/11/2022

Geachte, Op 26/08/2022 stond ons voertuig geparkeerd te Middelkerke, in een zone waar parkeren met tijdsbesteding van toepassing was. Er werd een parkeerbiljet uitgeschreven door OPC (30,00€). Betreffend parkeerbiljet kregen we via een schrijven met de klassieke post tijdens ons reis van 7 t.e.m. 27 september 2022. Het parkeerbiljet had als vervaldatum 21 september 2022. Bij onze thuiskomt (27 september 2022) hebben we direct het verschuldigde bedrag van 30,00€ overgemaakt op het betreffende rekeningnummer van OPC - Middelkerke en zijn dus van mening dat we te goeder trouw hebben gehandeld. Omdat we niet binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum hadden betaald kregen we op 13 oktober 2022 een aanmaning van 5,00€. In ons antwoord van 18 oktober 2022 hebben we u de nodige informatie (o.a. factuur reis) verstrekt over onze afwezigheid van 7 t.e.m. 27 september 2022. Op 23 november krijgen we onderstaande mail van de klantendienst OPC Middelkerke: "We zien dat u de betaling heeft uitgevoerd op 28/09/2022, maar dit was helaas na de vervaldag, namelijk 21/09/2022. Daarom blijven de openstaande aanmaningskosten nog steeds verschuldigd. Op de retributiebrief staat duidelijk vermeld om binnen de acht dagen te betalen. Wij hebben de brief tijdig verstuurd. U bent verantwoordelijk voor het legen van uw brievenbus." Op 23 november 2002 hebben we u daarop het volgende geantwoord: "We hebben direct betaald bij thuiskomst van onze reis en dus te goeder trouw gehandeld. We moeten onze brievenbus niet laten legen tijdens onze vakantie. We moeten zorgen dat de bezorgde post in onze brievenbus kan tijdens onze afwezigheid. Onze brievenbus werd wel geleegd door een kennis maar dan zijn we alsnog niet verplicht om een vreemde de post te laten openen en lezen. In verband met onze privacy laten we onze buren of kennissen geen post openen." In ons antwoord hebben we nogmaals aangegeven dat we te goeder trouw hebben gehandeld door direct bij onze thuiskomst te betalen en dus van mening zijn dat de aanmaning met kosten (5,00€) onterecht is. We willen u dus nogmaals vragen de 5,00 te annuleren. Met vriendelijke groeten,

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur
  • De aanmaning van 5,00€ annuleren.