back

Technische tussenkomst sinds 2018, geen oplossing

Bulex Services Golden Hopestraat 15, DROGENBOS

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

D. C.

aan: Bulex Services

20/11/2022

Beste, Wij hebben sinds 8 juni 2018 aan HELIOSET 250 met serienummer 211802001001774000002005007n6. De eerste foutmelding hadden wij reeds op 9 juni 2018. Jullie technische dient ( technieker Kenny) is hier meerdere malen langs geweest, zonder een blijvend succes. Telkens het minder warm is buiten, hebben we problemen met de opstelling. Mits wij ook van de mening zijn, het probleem zich voordoet aan het product en niet aan de installatie, hadden wij graag een blijvende oplossing gehad. Na de meerder interventies jaar 2018 + 2019 + 2020 + 2021, nog geen succes. Nieuwe interventie op 3 november 2022, waar de printplaat nogmaals werd vervangen. Helaas, was dit geen oplossing, zoals ik jullie telefonisch gemeld heb de avond zelf. De technieker kwam terug op 14 november om de printplaat terug mee te nemen en de ons originele terug te plaatsen. Door er geen verder onderzoek werd gedaan om ons verder te helpen, diende ik jullie opnieuw te contacteren voor technische bijstand. Op vandaag, nog steeds geen warm water en 10 foutmeldingen later. Wij mochten op vandaag reeds een factuur ontvangen 26128273 waarin de interventies en de printplaat, die geen oplossing konden bieden, werden vermeld. Wij namen reeds telefonisch contact op, om de factuur te betwisten. De printplaat, is niet in ons bezit, de interventies werden niet correct uitgevoerd. Gelieve ons dossier sinds 2018 grondig te willen nakijken en enerzijds een oplossing te bieden en de factuur 26128273 te willen herzien.

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur
  • Schadevergoeding
  • Vervanging

Berichten (19)

Bulex Services

aan: D. C.

20/11/2022

Beste klant, Bedankt om contact op te nemen met Bulex Services. Wij hebben uw mail goed ontvangen en gaan zo snel mogelijk aan de slag met uw vraag. Wij vinden het belangrijk om uw mail grondig te analyseren en alle aspecten na te kijken. Hierdoor kan het enkele werkdagen duren voor u een reactie ontvangt. Alvast bedankt voor uw begrip. Met vriendelijke groeten, Cher client, Merci de prendre contact avec Bulex Services. Nous accusons bonne réception de votre email, lequel a retenu toute notre attention. Nous travaillons le plus rapidement possible à votre réponse. Il est important pour nous d’analyser votre mail en profondeur et d’en vérifier tous les aspects. Par conséquent, quelques jours ouvrables peuvent être nécessaires pour recevoir une réponse. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement,

Bulex Services

aan: D. C.

22/11/2022

O.Ref/CM-B08871471 Beste mijnheer Cousin, Wij hebben uw mail goed ontvangen, waarvoor onze dank. Na analyse van uw dossier met de regioverantwoordelijke, kan ik u het volgende melden. Wij hebben de printplaat gecrediteerd en dit voor een bedrag van 304,03Eur. Het standardforfait blijft echter te betalen. Wij vragen u dan ook om het openstaand saldo van 183,38Eur te voldoen met de referentie van de originele factuur. In bijlage kunt u de interventierapporten vinden. Met vriendelijke groeten, Christele Perrault Klachtenmedewerker/collaborateur service plaintes Phone +32 2 431 80 00 Bulex - Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos - Belgium ____________________________ Follow us

D. C.

aan: Bulex Services

22/11/2022

Beste, Het bedrag van €173excl word u overgemaakt. Gelieve nogmaals na te zien, dossier sinds 2018, met nog steeds geen blijvende oplossing. Het eerste bezoek van 3 november, kon geen oplossing bieden, echter wordt dit aangerekend. De gevolg bezoeken, worden verondersteld ook te worden betaald aan €173excl. Na de laatste tussenkomst van 14 november, nog steeds geen warm water. Het nieuw gepland gevolg bezoek van 23 november, dient zoals telefonisch besproken weer worden aangerekend. Dit lijkt ons niet correct. Naar onze mening, is er sinds plaatsing en de tot nu toe 8 bezoeken van jullie technische dienst, met nog steeds geen oplossing op lange termijn, de enige correcte oplossing, een vervanging van dit toestel. Door wij niet akkoord kunnen gaan met het forfait bedrag die ons vermoedelijk weer word aangerekend, zien wij ons genoodzaakt de afspraak van 23 november te annuleren. Dit om ons niet nodeloos extra op kosten te jagen. Dit hebben wij ook zo telefonisch medegedeeld en laten toevoegen aan ons dossier. Hopende op een gepaste oplossing.

Bulex Services

aan: D. C.

22/11/2022

Beste klant, Bedankt om contact op te nemen met Bulex Services. Wij hebben uw mail goed ontvangen en gaan zo snel mogelijk aan de slag met uw vraag. Wij vinden het belangrijk om uw mail grondig te analyseren en alle aspecten na te kijken. Hierdoor kan het enkele werkdagen duren voor u een reactie ontvangt. Alvast bedankt voor uw begrip. Met vriendelijke groeten, Cher client, Merci de prendre contact avec Bulex Services. Nous accusons bonne réception de votre email, lequel a retenu toute notre attention. Nous travaillons le plus rapidement possible à votre réponse. Il est important pour nous d’analyser votre mail en profondeur et d’en vérifier tous les aspects. Par conséquent, quelques jours ouvrables peuvent être nécessaires pour recevoir une réponse. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement,

D. C.

aan: Bulex Services

22/11/2022

Beste, Gelieve de beloofde interventie rapporten, nog toe te voegen of na te sturen. Deze waren, niet bijgevoegd aan uw eerder reactie van 22 november. Dit zijn de nog gekende data: 29 april 2019 23 mei 2019 13 september 2019 7 november 2019 26 november 2019 19 december 2019 3 november 2022 14 november 2022 Alvast bedankt,

Bulex Services

aan: D. C.

22/11/2022

Beste klant, Bedankt om contact op te nemen met Bulex Services. Wij hebben uw mail goed ontvangen en gaan zo snel mogelijk aan de slag met uw vraag. Wij vinden het belangrijk om uw mail grondig te analyseren en alle aspecten na te kijken. Hierdoor kan het enkele werkdagen duren voor u een reactie ontvangt. Alvast bedankt voor uw begrip. Met vriendelijke groeten, Cher client, Merci de prendre contact avec Bulex Services. Nous accusons bonne réception de votre email, lequel a retenu toute notre attention. Nous travaillons le plus rapidement possible à votre réponse. Il est important pour nous d’analyser votre mail en profondeur et d’en vérifier tous les aspects. Par conséquent, quelques jours ouvrables peuvent être nécessaires pour recevoir une réponse. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement,

D. C.

aan: Bulex Services

01/12/2022

Beste, Tot op heden, mochten wij geen enkele reactie meer ontvangen. Nog steeds de beloofde technische rapporten, niet ontvangen. Elke dag foutmeldingen op de installatie. Graag verzoeken wij jullie nogmaals, de technische rapporten door te sturen.

Bulex Services

aan: D. C.

01/12/2022

Beste klant, Bedankt om contact op te nemen met Bulex Services. Wij hebben uw mail goed ontvangen en gaan zo snel mogelijk aan de slag met uw vraag. Wij vinden het belangrijk om uw mail grondig te analyseren en alle aspecten na te kijken. Hierdoor kan het enkele werkdagen duren voor u een reactie ontvangt. Alvast bedankt voor uw begrip. Met vriendelijke groeten, Cher client, Merci de prendre contact avec Bulex Services. Nous accusons bonne réception de votre email, lequel a retenu toute notre attention. Nous travaillons le plus rapidement possible à votre réponse. Il est important pour nous d’analyser votre mail en profondeur et d’en vérifier tous les aspects. Par conséquent, quelques jours ouvrables peuvent être nécessaires pour recevoir une réponse. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement,

D. C.

aan: Bulex Services

22/12/2022

Beste, Tot op heden, behoudens onze vergissing, mochten wij geen enkele reactie meer ontvangen i.v.m. dit dossier? Geen enkele terugkoppeling vanuit de technische bijstand, nog steeds, dagelijkse foutmeldingen, na jullie tussenkomst, dien we betaald hebben. Nog steeds elke dag, geen warm water. Enkel na reset, zoals omschreven in de handleiding, hebben we warm water. Graag zien we een gepaste oplossing, alsook de beloofde technische rapporten van de interventies.

Bulex Services

aan: D. C.

22/12/2022

Beste klant, Bedankt om contact op te nemen met Bulex Services. Wij hebben uw mail goed ontvangen en gaan zo snel mogelijk aan de slag met uw vraag. Wij vinden het belangrijk om uw mail grondig te analyseren en alle aspecten na te kijken. Hierdoor kan het enkele werkdagen duren voor u een reactie ontvangt. Alvast bedankt voor uw begrip. Met vriendelijke groeten, Cher client, Merci de prendre contact avec Bulex Services. Nous accusons bonne réception de votre email, lequel a retenu toute notre attention. Nous travaillons le plus rapidement possible à votre réponse. Il est important pour nous d’analyser votre mail en profondeur et d’en vérifier tous les aspects. Par conséquent, quelques jours ouvrables peuvent être nécessaires pour recevoir une réponse. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement,

Bulex Services

aan: D. C.

27/12/2022

O.Réf/CM-B 08871471 Geachte, Wij hebben uw mail in goede orde ontvangen. Na analyse van uw dossier met onze regionale verantwoordelijke, kunnen wij niets doen. Het leegloopsysteem loopt onvoldoende terug waardoor er bij werking van de elektrische weerstand foutmeldingen ontstaan, dit werd reeds eerder gemeld aan u en de installateur. De leidingen zouden hiervoor moeten aangepast worden of het leegloopsysteem zou moeten vervangen worden door een druksysteem of er zou een andere naverwarmer op het systeem moeten geplaatst worden. De drie bovenstaande opties zijn de verantwoordelijkheid van de installateur. Er werd hiervoor door ons nog eens contact opgenomen met de installateur en zoals we reeds zelf konden vaststellen werd er een elektrische doorstromer als naverwarmer geplaatst. Volgens de installateur werd hier een getekende overeenkomst voor akkoord afgesloten met u. U zal zich dus tot uw installateur moeten wenden voor verdere info. Zoals hierboven al vermeld kunnen wij dus helaas niets meer doen. Met vriendelijke groeten, Veronica Farruggio Medewerker Klachtendienst/collaborateur Service Plaintes Phone +32 2 431 80 00 www.bulex.be Bulex - Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos - Belgium ____________________________ Follow us

D. C.

aan: Bulex Services

06/01/2023

Beste, Deze installatie, dateert van 2018. Reeds in 2018, hebben jullie de eerste interventie gedaan. Dit door een probleem met de elektrische weerstand. In samenspraak met de installateur, is de installatie aangepast en verplaats naar het schuin dak, om meer helling te creëren. Die op zich het probleem met de weerstand, heeft opgelost. De door u besproken doorstromer, is niet in gebruik en staat los van de zonneboiler installatie. De foutcode F1273 elektronica fout, heeft geen betrekking tot een al dan niet correcte installatie van de koperen buizen. Uw technische dienst, is reeds meerdere malen ter plaatse geweest. Nu blijkt, dat er een excuus word gezocht en de garantie wordt verschoven naar de installateur. De vermelde foutcodes zijn electronica fouten. Jullie hebben de printplaat vervangen in het verleden, laatst leden november 2022 is dit nogmaals gebeurd. Dit mocht geen oplossing bieden. De printplaat is terug uitgehaald door jullie technieker op 17 november2022. De technische interventies die zijn gebeurd, hebben nog steeds geen blijvende oplossing kunnen bieden. Ook de RESET knop, die tevens jullie antwoord is op alle problemen, is geen oplossing. De technische rapporten, worden nergens gedeeld. Zo is er geen mogelijkheid om aan te tonen, wat de interventies van BULEX, daad werkelijk inhouden. We stellen ons luidop de vraag, kan er wel sprake zijn van technische interventies? Mits deze niet meer inhouden dan een RESET-knop indrukken en een test programma te starten. Sinds 2018, zijn er meer dan 1200 foutmeldingen op dit toestel. Dan lijkt mij de oorzaak niet enkel te wijten aan een installatie. Graag zien wij dan ook dat BULEX als leverancier, zijn verantwoordelijkheid neemt en toegeeft, het geplaatste toestel niet naar behoren werkt.

Bulex Services

aan: D. C.

06/01/2023

Beste klant, Bedankt om contact op te nemen met Bulex Services. Wij hebben uw mail goed ontvangen en gaan zo snel mogelijk aan de slag met uw vraag. Wij vinden het belangrijk om uw mail grondig te analyseren en alle aspecten na te kijken. Hierdoor kan het enkele werkdagen duren voor u een reactie ontvangt. Alvast bedankt voor uw begrip. Met vriendelijke groeten, Cher client, Merci de prendre contact avec Bulex Services. Nous accusons bonne réception de votre email, lequel a retenu toute notre attention. Nous travaillons le plus rapidement possible à votre réponse. Il est important pour nous d’analyser votre mail en profondeur et d’en vérifier tous les aspects. Par conséquent, quelques jours ouvrables peuvent être nécessaires pour recevoir une réponse. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement,

Bulex Services

aan: D. C.

11/01/2023

O.Ref/CM-B08871471 Beste, Na analyse van uw dossier met de regioverantwoordelijke, kan ik u het volgende melden. Het leegloopsysteem loopt onvoldoende terug waardoor er bij werking van de elektrische weerstand foutmeldingen ontstaan, dit werd reeds eerder gemeld aan de klant en de installateur. De leidingen zouden hiervoor moeten aangepast worden of het leegloopsysteem zou moeten vervangen worden door een druksysteem of er zou een andere naverwarmer op het systeem moeten geplaatst worden. De drie bovenstaande opties zijn de verantwoordelijkheid van de installateur. Er werd hiervoor door ons nog eens contact opgenomen met de installateur en zoals we reeds zelf konden vaststellen werd er een elektrische doorstromer als naverwarmer geplaatst. Volgens de installateur werd hier een getekende overeenkomst voor akkoord afgesloten met mr Cousin. Dhr Cousin zal zich dus tot zijn installateur moeten wenden voor verdere info. Met vriendelijke groeten, Christele Perrault Klachtenmedewerker/collaborateur service plaintes Phone +32 2 431 80 00 Bulex - Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos - Belgium ____________________________ Follow us

D. C.

aan: Bulex Services

12/01/2023

Beste, De reactie van 11/01/2023 laatst leden, is geen antwoord op het doorgestuurd probleem. Uw reactie 11/01/2023 iis een bijna een exacte kopie van jullie reactie van 27/12/2022. Dit duid van weinig, aandacht, voor dit dossier. Zoals gemeld op 06/01/2023 (kopie hieronder). Zijn de nodige aanpassing reeds gebeurd een aantal jaar terug. De foutmelding "electrofout" waarvoor we jullie hulp, hebben ingeroepen, is tot op heden niet opgelost. Vandaar ook wij van de mening zijn, we nog geen oplossing hebben gehad, voor de reeds eerder betaalde diensten. We vinden het een flauw excuus, om nu na jaren, zich als leverancier te verstoppen achter een probleem die reeds in opgelost. Nogmaals, de naverwarming en de weerstand, zijn niet het probleem. Dit is reeds opgelost, na het aanpassen van de installatie op jullie aanraden. Eveneens wil nog uitdrukkelijk toevoegen, de interne TEST programma's van het toestel BULEX die het de installeer mogelijk moet maken, de correctheid van zijn of haar installatie na te gaan, geven GEEN enkele foutmelding. Niet sinds 2018 en op vandaag nog steeds niet. Hoe kan, er dan geconcludeerd worden, er al dan niet een foute installatie zou geweest zijn. Wij vragen nogmaals de rapporten van jullie technische dienst. Reactie 06/01/2023 Deze installatie, dateert van 2018. Reeds in 2018, hebben jullie de eerste interventie gedaan. Dit door een probleem met de elektrische weerstand. In samenspraak met de installateur, is de installatie aangepast en verplaats naar het schuin dak, om meer helling te creëren. Die op zich het probleem met de weerstand, heeft opgelost. De door u besproken doorstromer, is niet in gebruik en staat los van de zonneboiler installatie. De foutcode F1273 elektronica fout, heeft geen betrekking tot een al dan niet correcte installatie van de koperen buizen. Uw technische dienst, is reeds meerdere malen ter plaatse geweest. Nu blijkt, dat er een excuus word gezocht en de garantie wordt verschoven naar de installateur. De vermelde foutcodes zijn electronica fouten. Jullie hebben de printplaat vervangen in het verleden, laatst leden november 2022 is dit nogmaals gebeurd. Dit mocht geen oplossing bieden. De printplaat is terug uitgehaald door jullie technieker op 17 november2022. De technische interventies die zijn gebeurd, hebben nog steeds geen blijvende oplossing kunnen bieden. Ook de RESET knop, die tevens jullie antwoord is op alle problemen, is geen oplossing. De technische rapporten, worden nergens gedeeld. Zo is er geen mogelijkheid om aan te tonen, wat de interventies van BULEX, daad werkelijk inhouden. We stellen ons luidop de vraag, kan er wel sprake zijn van technische interventies? Mits deze niet meer inhouden dan een RESET-knop indrukken en een test programma te starten. Sinds 2018, zijn er meer dan 1200 foutmeldingen op dit toestel. Dan lijkt mij de oorzaak niet enkel te wijten aan een installatie. Graag zien wij dan ook dat BULEX als leverancier, zijn verantwoordelijkheid neemt en toegeeft, het geplaatste toestel niet naar behoren werkt.

Bulex Services

aan: D. C.

12/01/2023

Beste klant, Bedankt om contact op te nemen met Bulex Services. Wij hebben uw mail goed ontvangen en gaan zo snel mogelijk aan de slag met uw vraag. Wij vinden het belangrijk om uw mail grondig te analyseren en alle aspecten na te kijken. Hierdoor kan het enkele werkdagen duren voor u een reactie ontvangt. Alvast bedankt voor uw begrip. Met vriendelijke groeten, Cher client, Merci de prendre contact avec Bulex Services. Nous accusons bonne réception de votre email, lequel a retenu toute notre attention. Nous travaillons le plus rapidement possible à votre réponse. Il est important pour nous d’analyser votre mail en profondeur et d’en vérifier tous les aspects. Par conséquent, quelques jours ouvrables peuvent être nécessaires pour recevoir une réponse. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement,

Bulex Services

aan: D. C.

18/01/2023

O.Réf/CM-B 08871471 Geachte, Wij verwijzen naar onze mail van 11/01/2023 en blijven bij ons standpunt. In bijlage kan u nogmaals de rapporten terugvinden. Met vriendelijke groeten, Veronica Farruggio Medewerker Klachtendienst/Collaborateur Service Plaintes Phone +32 2 431.80.00 www.bulex.be Bulex - Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos - Belgium ____________________________ Follow us

D. C.

aan: Bulex Services

18/01/2023

Beste, Dank je om de rapporten te bezorgen. Behoudens onze vergissing, betreft dit enkel de tussenkomsten van 2022. De tussenkomsten sinds het jaar 2018, hebben wij nog steeds niet mogen ontvangen. Volgens het standpunt van het laatste bezoek, " zelfde probleem als voordien, installatie nog niet in orde. afloop van de zonnevloeistof is niet in orde". Heeft nog steeds geen betrekking met de foutmelding F1273. De testen die worden uitgevoerd door de technieker, tonen geen enkele foutmelding. Hoe, kan er dan nagegaan worden of de terugloop niet voldoende is? De technieker Kenny, vermeld het probleem F1273, die een electronica fout betreft. Deze foutmelding, behoudens jullie factuur, is nog steeds niet opgelost. Helaas, worden de rapport sinds 2018, niet bezorgd. Hierop kan aangeduid worden, er steeds een terug kerend electronica probleem is, losstaand van de al dan niet correcte installatie. Wij stellen ons de vraag, of het dossier wel bekend is bij jullie? Een probleem die sinds 2018, blijft aanslepen. Helaas, hier geen sprake van service naar de particuliere klant.

Bulex Services

aan: D. C.

18/01/2023

Beste klant, Bedankt om contact op te nemen met Bulex Services. Wij hebben uw mail goed ontvangen en gaan zo snel mogelijk aan de slag met uw vraag. Wij vinden het belangrijk om uw mail grondig te analyseren en alle aspecten na te kijken. Hierdoor kan het enkele werkdagen duren voor u een reactie ontvangt. Alvast bedankt voor uw begrip. Met vriendelijke groeten, Cher client, Merci de prendre contact avec Bulex Services. Nous accusons bonne réception de votre email, lequel a retenu toute notre attention. Nous travaillons le plus rapidement possible à votre réponse. Il est important pour nous d’analyser votre mail en profondeur et d’en vérifier tous les aspects. Par conséquent, quelques jours ouvrables peuvent être nécessaires pour recevoir une réponse. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement,