back

Ikea levering via VPD

IKEA BELGIUM Weiveldlaan 19, ZAVENTEM

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

C. T.

aan: IKEA BELGIUM

19/11/2022

Beste, ik bestelde bij Ikea een zetel met levering via VPD. De transporteur heeft bij levering, de radiator onder het raam van de muur losgerukt. Zij beweren dat de radiator er al afhing en doen er alles aan om de reparatiekosten niet te vergoeden. Omdat ze dit per se via de verzekering wilden afhandelen, ben ik na lang twijfelen maar gevolgd. Er is door mijn verzekering een ingebrekestelling opgestuurd maar opnieuw gebeurd er niets. Het ergste is dat Ikea op een bepaald moment de kosten wou vergoeden maar dat VPD ook daar weer een stokje voor gestoken heeft. Om moedeloos van te worden. Een beetje hulp van Test Aankoop zou welgekomen zijn. Alvast bedankt en met vriendelijke groeten, Christine Tonneau

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 371,00

Berichten (3)

C. T.

aan: IKEA BELGIUM

06/12/2022

Geachte, tot op heden ontving ik nog steeds geen oplossing in het geschil met uw transporteur VPD. Het bedrag voor de transport werd aan Ikea betaald, dit bedrag staat op de afrekening en geldt toch als een vorm van overeenkomst. Ikea draagt dan toch verantwoordelijkheid dat de externe partners waarmee wordt gewerkt goed werk leveren of, in mijn geval, vergoeden wat is fout gelopen. Graag een snelle reactie. Dit kan niet blijven duren. Christine Tonneau

IKEA BELGIUM

aan: C. T.

26/12/2022

Beste mevrouw Tonneau-Midol, Wij hebben uw klacht goed ontvangen. Bij schade aan de eigendom van de klanten is het inderdaad aan de onderaannemer die de schade aanricht om de verantwoordelijkheid te nemen om dit te vergoeden. Als dit via de verzekering verloopt neemt dit inderdaad meer tijd in beslag. Wij vinden het spijtig te horen dat dit wat meer tijd inneemt dan u had gehoopt. We zijn er wel van overtuigd dat er een correcte oplossing zal gevonden worden tussen beide verzekeringen. Met vriendelijke groeten, IKEA

C. T.

aan: IKEA BELGIUM

28/01/2023

Geachte, Ik ontving ondertussen het bericht van mijn verzekeraar dat het geen eenvoudige zaak is want de firma VPD werkt in onderaanneming voor Ikea en de firma Datra Group werkt in onderaanneming voor VPD. Tot op heden reageert de laatste firma niet en dus moet dossierbeheerder terug contact leggen met VPD. Niet correct hoe dit allemaal gebeurt en zeker geen mooie reclame voor Ikea. We zijn ondertussen 7 maanden verder en ik ben een speelbal geworden van onderaannemers. En Ikea steekt zich weg. Hoogachtend, Christine Tonneau