back

Slecht sluitend schuifraam en knisperend geluid wegens getorste plaatsing dichtingsbanden

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

M. D.

aan: VERANDAS WILLEMS

06/08/2022

Beste, Volgens het verslag van de architect-expert staat de constructie van Willems Verandas niet pas en sluit daardoor een schuifdeur niet correct. "De door de aannemer opgelegde volgorde van sluiten van de vleugels is louter het gevolg van een combinatie van (kleine, maar niettemin te grote) geometrische afwijkingen en van gebrekkige afregeling, m.a.w. een gebrekkig uitgevoerd werk. De aannemer voegt, door het opleggen van een volgorde van sluiten van de vleugels, eenzijdig en zonder akkoord, een voorwaarde toe aan de lopende overeenkomst. Dit is onaanvaardbaar" Bovendien maakt de deur een geluid dat, nog volgens de expert-architect, het gevolg is van een getorste plaatsing van de dichtingsbanden. "Het betreft dichtingsbanden die binnen het atelier worden geplaatst. Verkeerde plaatsing zou in principe nooit voorbij de interne kwaliteitscontrole mogen passeren." Graag zie ik de problemen vermeld in het verslag van de architect-expert, onmiddellijk opgelost. Ik verwerp ook het idee dat Willems Verandas eenzijdig de dienst-na-verkoop weigert, te meer de oplevering nog steeds niet heeft plaatsgevonden, zoals reeds aangegeven in het verslag van de expert-architect. Ik kijk uit naar een correcte oplevering van de veranda. Hoogachtend,

Gewenst oplossing

  • Correcte oplevering, indien geweigerd schadevergoeding

Berichten (1)

VERANDAS WILLEMS

aan: M. D.

09/08/2022

Geachte, Wij hebben uw bericht goed ontvangen. Wij sturen dit door naar de desbetreffende dienst voor verder gevolg. Met vriendelijke groeten, Willems veranda's