back

Dockx Rental laat klant in de steek en laat hem opdraaien voor alle kosten

DOCKX RENTAL Terbekehofdreef 10, WILRIJK
afgesloten Niet succesvol Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

R. L.

aan: DOCKX RENTAL

05/08/2022

Op dinsdag 2 augustus heb ik bij Dockx Dilbeek een VW Polo gehuurd. Tijdens de terugreis uit Noord-Frankrijk kreeg ik op de A25 af te rekenen met een lekke achterband. Ik heb de auto zo snel mogelijk aan de kant gezet op de uitrit Steenvoorde. Aangezien er geen reservewiel aanwezig was, heb ik het algemeen nummer van Dockx gebeld. Daar vertelde men mij eerst dat ik 2 à 3 uur moest wachten op de VAB. Onmiddellijk daarna werd ik opgebeld door de depannagedienst van Dockx met de melding dat VAB geen takelwagen mag inzetten op Franse snelwegen. Via het mij aanbevolen nummer 17 kwam ik terecht bij een lokale depanneur die vrij snel ter plaatse was. Hij takelde de VW Polo naar zijn garage in Herzeele (Frans-Vlaanderen). Hij stelde vast dat de band onherstelbaar was nadat een scherp voorwerp er was ingedrongen. Hij ging op zoek naar een nieuwe band die hij vond bij een bevriende garagehouder. Met die nieuwe band ben ik naar huis kunnen rijden, waar ik zeker 4 uur na het geplande tijdstip aankwam. Ik zorgde dus als een goede huisvader voor de eigendom van Dockx Rental, terwijl zij geen enkele moeite hebben gedaan om mij te helpen. In totaal heb ik € 327,55 (€ 199,04 takelkosten + € 128,51 voor de nieuwe band, plaatsing inbegrepen) betaald aan garage Verhille uit Herzeele. Groot was mijn verbazing toen ik te horen kreeg bij het inleveren van de auto vanmorgen bij Dockx Dilbeek dat ik alleen zou moeten opdraaien voor de kosten. Ik zou de verkeerde verzekering hebben genomen. Alhoewel, bij het reserveren heb ik de door Dockx "aanbevolen" Medium formule genomen. Volgens de bediende in Dilbeek, die zijn informatie kreeg van de hoofdzetel, zou ik wel vergoed zijn geweest als ik de Maxi verzekering had genomen. Dit klopt echter niet: er is een vrijstelling van € 750 ! Dat betekent dat bandenpech door geen enkele van de Dockx verzekeringen wordt gedekt. Ik vind dit een vreemde en zeer klantonvriendelijke houding. Deze wagen is hun eigendom en de klanten zouden er dus moeten voor zorgen dat de banden altijd tiptop zijn ? Ik ga ervan uit dat Dockx een verzekering heeft die dergelijke schadegevallen dekt. Het lek is niet te wijten aan joyriden, contact met een stoeprand of wat dan ook maar door de perforatie van een scherp voorwerp. Als lekke banden niet zijn gedekt door een verzekering en zij auto's de baan opsturen zonder reserveband, dan vraag ik me af waarom iemand nog het risico zou nemen om een auto zou huren bij Dockx. Ergens klopt er iets niet. Dit is het antwoord op mijn e-mail vanwege de fleet en mobility manager van Dockx: Geachte heer Lintermans, Wij bevestigen u ontvangst van uw e-mail van woensdag. Het spijt ons te moeten vernemen dat u een bandenpech had in Noord-Frankrijk. Dat aan een pechgeval wachttijden zijn verbonden is helaas onvermijdelijk. U repliceert hieronder een screenshot van onze website waarbij “banden” vermeld staatonder de formule “maxi”. Dit wil zeggen dat wij de kosten van een nieuwe band voor onze rekening nemen indien de maximum afkoop vrijstelling betaald wordt. Voor de medium cover is dit niet van toepassing, wordt als dusdanig ook niet vermeld. Wij bevelen idd. de medium cover aan daar het risico op een platte band en een ruit die stuk is eerder beperkt is. Helaas kan dit wel gebeuren. We willen u melden dat onder geen enkele afkoopformule depannagekosten zijn inbegrepen. Deze zijn steeds ten laste van de klant. In artikel 9 van onze algemene voorwaarden gekoppeld aan uw huurovereenkomst vindtu een verdere toelichting. Contractueel zijn helaas alle kosten ten laste van de huurder. Voor verdere inlichtingen ter beschikking, D.M. Dat een bedrijf geen enkele moeite doet om zijn klant en wagen veilig thuis te brengen en hem daarenboven voor alle kosten te laten opdraaien, vind ik ongehoord. Met een reservewiel aan boord waren alleszins de takelkosten te vermijden geweest.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 327,55

Berichten (11)

DOCKX RENTAL

aan: R. L.

08/08/2022

Geachte heer, Klant heeft ons idd. gecontacteerd voor een lekke band op de A25 in Frankrijk op datum van 02/08. Vermits de klant op de autostrade stond, of op de afrit, is hij genoodzaakt het pechnummer 17 te bellen. Het is aan bijstandsverleners vanuit Belgie niet toegestaan hier te assisteren. Buiten dat dit de verplichte werkwijze is, is dit de snelste manier om een probleem op te lossen. Zo werd de klant geadviseerd. Indien wij deze depannage zouden uitvoeren met VAB waar wij mee samenwerken zou de wachttijd om en bij de drie uur zijn moest de klant niet op de snelweg gestaan hebben. Onder geen enkel beding hebben wij geweigerd de klant verder te helpen. Klant dient zoals wij de wetgeving te respecteren die geldt op de autostrades en op- en afrittencomplexen In Frankrijk. De klant werd niet toegestaan verder te rijden op de lekke band om schade aan de velg te vermijden. Wij citeren onze algemene voorwaarden artikel 9 Mits betaling van de hoogste afkoopsom zodat de huurder het kleinste bedrag eigen risico dient te betalen in geval van schade, verbindt de verhuurder zich ertoe in geval van een lekke band of een klapband, een nieuwe band of het herstellen van de band voor haar rekening te nemen. Behoudens ingeval van uiterst dringende noodzakelijkheid, kan dergelijke vervanging of herstelling van een band enkel met een schriftelijke opdracht van verhuurder. De hieraan verbonden depannagekosten zijn alleszins niet in de huurovereenkomst inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht. Dhr. Lintermans opteerde in de huurovereenkomst voor een 'medium cover' hierin is band en glasbraak niet inbegrepen. Dit betekent dat de klant instaat voor alle kosten n.a.v. een lekke band. In de afkoopformule 'maxi' is banden duidelijk vermeld en inbegrepen. Ongeacht de afkoopformule zijn de depannage altijd ten laste van de klant. Wij bevelen de medium cover aan op onze website omdat in een loss ratio analyse deze formule de meest gunstige schadelast heeft. Verder is het ons niet toegestaan het duurste aan te bevelen aan de klant. Dit is niet toegestaan door de FOD Economie aan wie wij verplicht onze website lay-out hebben voorgelegd. Wij hielden eraan het probleem van dhr Lintermans te verduidelijken. Contractueel kunnen wij niet tussen komen in de kosten. Met vriendelijke groeten, Schadebeheer Dockx Rental nvDirkMoons'‹ FleetManager DOCKXRENTAL T+3238308881 Edirk.moons@dockx.be Uwww.dockx-rental.be

Doorgestuurd naar onze advocaten 09 augustus 2022

R. L.

aan: Test Aankoop

09/08/2022
Dit antwoord is privé

R. L.

aan: Test Aankoop

12/08/2022
Dit antwoord is privé

Test Aankoop

aan: R. L.

17/08/2022
Dit antwoord is privé

R. L.

aan: Test Aankoop

19/08/2022
Dit antwoord is privé

Test Aankoop

aan: R. L.

21/08/2022
Dit antwoord is privé

R. L.

aan: Test Aankoop

22/08/2022
Dit antwoord is privé

Test Aankoop

aan: R. L.

23/08/2022
Dit antwoord is privé

R. L.

aan: Test Aankoop

24/08/2022
Dit antwoord is privé

Test Aankoop

aan: R. L.

28/08/2022
Dit antwoord is privé

Test Aankoop

aan: R. L.

29/08/2022
Dit antwoord is privé