back

Weigering terugbetaling

TUI Belgium - TUIfly Luchthaven 40 1, ZAVENTEM
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

C. H.

aan: TUI Belgium - TUIfly

20/07/2022

Beste, Op 7 februari had ik met mijn gezin een vlucht gepland naar Malaga, Spanje (met terugkomst op 13 februari). Wegens een covid-besmetting kon onze geplande trip niet doorgaan. Dit gezien - na ons te bevragen bij twee instanties - uiteindelijk bleek dat de covidpass op 8 februari terug op "groen" zou komen te staan. Dit gerekend vanaf de dag dat het testresultaat bekend was (op 28 januari). Na telefonisch contact met Tui werd door de medewerkster aangegeven dat onze reis niet verplaatst kon worden. Daarnaast gaf ze aan dat een doktersattest van onze huisarts zou volstaan om een terugbetaling van de tickets aan te vragen, dit gezien we beschikten over een platinum annuleringsverzekering. Na de bevestiging van de annulering via mail hebben we de claim op de website van Tui in orde gebracht waarbij we de nodige documenten (ingevulde medische vragenlijst door onze huisarts, laboresultaat van de positieve pcr-test, doktersattesten die reizen verbood t.e.m. 9 februari 2022) hebben ingediend. Na enkele weken werd een uitspraak gedaan in deze zaak. Hierbij werd aangegeven dat er niet over zal gegaan worden tot terugbetaling omdat we zogezegd wel konden reizen. Tui gaf aan dat een quarantaineperiode maar zeven dagen duurt. De huisarts had evenwel aangegeven dat zolang de ziekteverschijnselen nog aanwezig waren, reizen (of überhaupt het huis verlaten) niet toegestaan was. De verlengingen van de ziekteattesten tonen dan ook aan dat de ziekteverschijnselen nog niet weg waren. Hiermee werd geen rekening gehouden. Daarnaast gaven ze ook aan dat de covidpass reeds op dag 11 (6 februari 2022) terug "groen" zou zijn. Dit klopt niet. Dag 11 is immers 7 februari, de dag van de reis én de covidpass is pas op dag 12, 8 februari, beschikbaar. De overheid schrijft immers voor dat je moet beginnen tellen van de dag van het ontvangen van je testresultaat, dit was 28 januari 2022. We zijn niet akkoord gegaan met de uitspraak en hebben via mail aangegeven dat we wel degelijk niet konden reizen omwille van de covidpass die pas op 8 februari op groen zou staan. Tui heeft evenwel aangegeven dat ze voet bij stuk houden. Ze hebben aangegeven dat het inderdaad pas op dag 12 terug mogelijk was om te reizen met het covidcertificaat, maar volgens hen was dit alsnog 7 februari. Daarnaast werd het volgende aangegeven: "Maar er zijn andere manieren om te reizen. U kan ook een nieuwe PCR test afgelegd hebben op 05/02 of op dag 11 is uw covid safe pass van uw vaccinatie terug groen en kon u reizen op basis van uw vaccinatie." Deze opmerking leek ons evenwel volledig naast de kwestie. Het afleggen van een nieuwe PCR-test is immers niet toegestaan/mogelijk. Dit hebben we nagevraagd bij onze huisarts én we hebben ons hierover ook geïnformeerd bij de Vlaamse Overheid. Hierbij wordt bovendien ook totaal geen rekening gehouden met de doktersattesten. Wij zijn dan ook niet akkoord met de gang van zaken. Waarom hebben we een annuleringsverzekering afgesloten als we hier geen beroep op kunnen doen? We eisen dan ook een terugbetaling van de vliegtickets en een schadevergoeding voor alle hinder die we hierdoor ondervonden hebben en de tijd die hierin hebben moeten steken.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 372,94
  • Schadevergoeding

Berichten (1)

Doorgestuurd naar onze advocaten 20 juli 2022

C. H.

aan: Test Aankoop

20/07/2022
Dit antwoord is privé