back

Beeindigen van onderhoudscontract wordt genegeerd

VAILLANT Golden Hopestraat 15, DROGENBOS
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

N. V.

aan: VAILLANT

02/05/2022

Beste, Reeds sedert oktober 2021 heb ik diverse communicaties naar Vaillant gestuurd, per mail en via brief. Dit met de bedoeling om het onderhoudscontract dat nu in maart afliep, niet te verlengen. Toch blijf ik van Vaillant facturen en aanmaningen ontvangen, en worden mijn berichten mbt opzegging straal genegeerd. Hoe kan ik als klant duidelijk maken aan uw firma dat ik het contract niet wil verlengen wegens niet tevreden over de service ?

Gewenst oplossing

  • Tenietdoen van eenzijdige verlenging contract. Stopzetting onderhoudscontract en annulatie vd bijhorende facturen.

Berichten (1)

VAILLANT

aan: N. V.

02/05/2022

O.Ref/CM-V08082860 Beste mevrouw Van De Walle, Wij hebben uw mail in goede orde ontvangen en bedanken U hiervoor. Wij hebben alvast het contract geannuleerd op uw vraag en een kredietnota opgemaakt. Onze excuses voor het ongemak die U heeft ondervonden. Wij bedanken u voor uw medewerking en blijven tot uw dienst, mevrouw, met de meeste hoogachting. Lieve Klachtendienst medewerker - Collaborateur service plainte Vaillant N.V. Vaillant S.A. Golden Hopestraat 15 1620 Drogenbos Belgium Phone +32 2 334 93 52 www.vaillant.be Think green before printing! Follow us! Facebook LinkedIn