back

ONTEVREDENHEID JIMS FITNESS

Jims Fitness Nederzwijnaarde 2, Zwijnaarde
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

M. N.

aan: Jims Fitness

26/04/2022

Beste, in januari ben ik klant geworden bij Jims Fitness in Gent aan de Overpoort. Ik was een paar jaar terug eerder al klant bij hen maar in Leuven. IK WIL MIJN CONTRACT OPZEGGEN!!! ONMIDDELIJK! Ten eerste is het personeel daar echt verschrikkelijk! Ze staan daar maar te spelen en het duurt eeuwen wanneer ze u opmerken en je hen om hun kunt vragen. Wanneer je dan effectief de kans krijgt om hulp te vragen doen ze heel koud en laten maar al te graag blijken dat ze terug met hun vrienden willen praten dan hun werk te doen. Het mannelijk personeel valt constant vrouwen lastig. Ik wou dan mijn contract opzeggen maar de dame aan de balie weigerde het me te geven omdat ik zogezegd een jaar contract heb. WAAR HEB IK IN HEMELSNAAM EEN JAARCONTRACT? Bij mijn inschrijving werd er geen contract gestuurd dus ook geen bewijs. Ik wil helemaal geen klant meer zijn bij Jims (en blijkbaar ben ik belange niet de enige). Mijn contract moet NU op stop worden gezet.

Gewenst oplossing

  • STOPZETTING VAN CONTRACT

Berichten (3)

Jims Fitness

aan: M. N.

27/04/2022

Beste, Mevrouw heeft zich ingeschreven via de website en heeft ook een betaling gedaan via de website. Hiermee heeft ze zich akkoord verklaard met onze Algemene Voorwaarden en een SEPA-domiciliering. Alvorens ze wordt doorverwezen naar de betaalpagina, moet ze eerst deze twee vakjes aanvinken. De minimale looptijd staat trouwens duidelijk aangegeven bij onze abonnementen op de website, alsook het herroepingsrecht van 14 dagen. Ze heeft zich ingeschreven op 16/12/2021 dus de herroepingstermijn is reeds lang verstreken. Haar abonnement kan pas worden stopgezet per 11/01/2023. Sportieve groeten/Salutations sportives Van Laecke Linda Ledenadministratie/Administration Membres JIMS NV Guldensporenpark 100 - blok K 9820 Merelbeke T:+32 9 396 11 81 M: linda.vanlaecke@jimsfitness.com

M. N.

aan: Jims Fitness

27/04/2022

Als een klant zich niet op haar gemak voelt en de service rot slecht vindt dan heeft die elk recht om de abonnement onmiddellijk stop te zetten. Ik wil mijn geld geven aan een goede service, een service waar Jims aan lakt. Dat is ook wat jullie hebben belooft, maar in de plaats daarvan krijg ik een speels en onvriendelijk personeel. Misschien bent u degene die de Algemene Voordwaarden niet kent? Daarnaast hebben jullie deze maand TWEE KEER geld afgenomen. Hoezo is het bedrag van mei al van mijn rekening weggehaald? Dat is niet om de 4 weken!!! Ik weiger nog verder mijn geld te verspillen aan onbenul.

Jims Fitness

aan: M. N.

27/04/2022

Beste, Ten eerste ken ik onze Algemene Voorwaarden héél goed. Er staat ook duidelijk aangegeven dat de domicilieringen verlopen per 4 weken, en dat steeds 1 week voorafgaand de volgende periode van 4 weken. Betrokkene vraagt beleefdheid en respect, ik vraag hetzelfde. Indien Mevrouw niet meer wenst te sporten in Gent Overpoort, kan zij haar abonnement voor 1Eur meer overschakelen naar een abonnement in Leuven of andere clubs in Belgie, behalve Louisa. En dit tot einde abonnement. Bij gebrek aan betaling, hebben wij het recht het dossier door te verwijzen aan een derde partij. Sportieve groeten/Salutations sportives Van Laecke Linda Ledenadministratie/Administration Membres JIMS NV Guldensporenpark 100 - blok K 9820 Merelbeke T:+32 9 396 11 81 M: linda.vanlaecke@jimsfitness.com