Vivium Verzekeringen Koningsstraat 151, Brussel
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

D. V.

aan: Vivium Verzekeringen

02/04/2022

beste door aanleiding van een lek in het dak is mijn cv ketel stuk geraakt met ernstige schade. na expertise heeft men ook daar bevestiging aan gegeven dat het door schade aan het dak en schouw lag. jullie blijven hardnekkig neen zeggen waar ik zeker niet met akkoord ben het staat in alle verslagen van de expertise en de lekdetectie en toch blijven jullie zeggen dat het condensatie is terwijl ik zelf geen condensatie ketel heb. daarom neem ik verdere stappen en laat ik het er niet bij. mvg Didier van Hassel

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding

Berichten (7)

Doorgestuurd naar onze advocaten 02 april 2022

D. V.

aan: Test Aankoop

02/04/2022
Dit antwoord is privé

Vivium Verzekeringen

aan: D. V.

06/04/2022

Geachte, Ter bescherming van de privacy van onze klanten en onze eigen medewerkers, zullen wij geen klachten via een externe website behandelen. We geven geen toelating om de gegevens van onze medewerkers op een externe website te publiceren. Onze contactgegevens: Email: klacht@vivium.be Post: Dienst Klachtenmanagement, HP 0260, Koningsstraat 151 - 1210 Brussel Telefoon: 02/250.90.60. We registreerden uw klacht al vast onder het nummer 026592-00. Als dienst Klachtenmanagement van de verzekeringsmaatschappij is het mijn taak om op basis van een klacht over een bestaand contract, na te gaan of de wet, de contractuele bepalingen en de rechtspraak correct toegepast werden. Met mondelinge informatie kan ik enkel rekening houden indien deze door beide partijen bevestigd wordt. Ik raadpleeg mijn collega's bij de betrokken afdeling om uw vraag nader te onderzoeken. Zodra mijn onderzoek afgerond is - en dit binnen ten laatste 1 maand - zal ik u contacteren om het resultaat mee te delen. Vriendelijke groeten, Klachtenmanagement T +32 (0)2 250 90 60 F +32 (0)3 244 66 68 E klacht@vivium.be VIVIUM Koningsstraat 151 - 1210 Brussel Procedure klachten: s:www.vivium.be/nl/self-employed/complaints-managementDenk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt. Als verwerkingsverantwoordelijke van uw dossier stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens op een veilige en integere manier te verwerken en dit conform de geldende regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer en in het bijzonder de AVG, Algemene Verordening Gegevensverwerking (Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Alle details over ons privacy beleid vindt u terug op onze website www.vivium.be CAUTION: Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe. Please contact IT Helpdesk if in doubt.

D. V.

aan: Test Aankoop

07/04/2022
Dit antwoord is privé

D. V.

aan: Test Aankoop

20/04/2022
Dit antwoord is privé

D. V.

aan: Test Aankoop

09/06/2022
Dit antwoord is privé

Test Aankoop

aan: D. V.

10/06/2022
Dit antwoord is privé

D. V.

aan: Test Aankoop

10/06/2022
Dit antwoord is privé