back

Probleem met garantieverlenging

MIELE Z. 5 Mollem 480, MOLLEM
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

P. B.

aan: MIELE

30/03/2022

Beste mevrouw, mijnheer, Graag zou ik bereiken dat u grondig onderzoekt of mijn (dure!) garantieverlenging tot 10 jaar in aanmerking komt om de herstellingskosten (€ 452 !) van mijn koffieapparaat (5 jaar oud) ofwel helemaal op te vangen ofwel gevoelig te verlagen. Het kan toch niet dat Miele mij aansprakelijk stelt voor een probleem waaraan ik absoluut niets kan doen? Mag ik aannemen dat een garantieverlenging juist bedoeld is om eventuele problemen op te lossen? Het zal toch niet zo zijn dat Miele haar klanten eigenlijk beetneemt met haar garantieverlengingen? Of toch?

Gewenst oplossing

  • Herziening van prijsofferte voor herstelling