back

Abnormaal hoge afrekening

Water-link Mechelsesteenweg 66, ANTWERPEN
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

N. D.

aan: Water-link

26/03/2022

Ik woon sinds november 2007 met mijn 2 kinderen in een rijhuis met 1 badkamer met en 1 toilet. Wij hebben geen zwembad in onze tuin. Mijn waterverbuik was steeds normaal. Mijn afrekening van 24/3 bedraagt 2.334,52 EUR. Aan de telefoon meldt waterlink mij dat er van januari 2021 tot november 2021 een lekmelding te zien was op mijn digitale watermeter waarvan ik niet op de hoogte werd gebracht. Op een bepaalde dag in november was er een piek in het verbruik waar geen enkele verklaring voor is. Nadien heeft het verbruik zich echter op miraculeuze wijze terug hersteld en sindsdien is het verbruik normaal gebleven. Er is niet veranderd aan mijn gezinssituatie en ik heb geen herstellingen laten uitvoeren gezien ik niet eens wist dat er een lek was. Volgens waterlink kan er niet achterhaald worden wat er gebeurd is omdat het verbruik terug genormaliseerd is maar mag ik als alleenstaande moeder met 2 studerende kinderen wel 2.334,52 ophoesten. Graag uw hulp hiermee.

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur

Berichten (6)

Water-link

aan: N. D.

06/04/2022

Beste mevrouw De Wolf,   Wij hebben uw schrijven dd. 26.03.2022 goed ontvangen, waarvoor dank. Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300403239 opgemaakt. Op dit moment zijn wij uw klacht nog aan het onderzoeken, wij komen hier spoedig op terug. Alvast bedankt voor uw begrip.   Met vriendelijke groeten Aurelie   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be Oorspronkelijke tekst Van: klachtenbox@test-aankoop.be Aan: klachten@water-link.be CC: Verzonden: 26.03.22 14:38:39 Onderwerp: Klacht - Abnormaal hoge afrekening - (CPTBE01491504-32)   ~~~1~~~ Je hebt een klacht ontvangen van Nancy De Wolf Dit bericht werd verstuurd vanaf ons klachtenplatform. We willen op deze manier een dialoog opstarten en geschillen tussen consumenten en bedrijven oplossen. Het is belangrijk te weten dat: - Test Aankoop niet tussenkomt bij het oplossen van het probleem met de consument en evenmin de gegrondheid van de klacht beoordeelt. - Deze klacht is momenteel openbaar gemaakt en dus zichtbaar op onze website.

Water-link

aan: N. D.

06/04/2022

Goedemiddag, Ik kan u hierbij bevestigen dat er rond 31/03/2021 geen toestel vervangen, hersteld of onderhouden werd. De persoon die ik op vrijdag 25/3 aan de lijn had sprak van een piekverbruik op een bepaalde dag in november 2021. Ik weet niet meer wanneer de digitale meter bij mij geplaatst werd. Kan het iets te maken hebben met de overschakeling van een gewone naar een digitale watermeter ? Met vriendelijke groeten, Nancy De Wolf ] [ s:eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=%3A%2F%2Ftest-aankoop.be%2Fklagen%2Fprivacyanddata=04%7C01%7Cklachten%40water-link.be%7Cca3b809c96a942c14faf08da0f2d93b3%7Cc4681eab3c334ffeb921ed4d683cf6eb%7C0%7C0%7C637838987186022861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000andsdata=51vWRANtMAxDmQhlkJntgnk83NArZvczt93a5vndoZY%3Dandreserved=0 ]

Water-link

aan: N. D.

06/04/2022

Geachte mevrouw De Wolf, U ontvangt deze e-mail naar aanleiding van uw klacht met dossiernummer 300403239.   Water-link stuurt momenteel enkel brieven naar klanten waarbij het verbruik extreem afwijkt van de historische verbruiken. Hierin wordt o.a. het advies gegeven om in eerste instantie zelf op zoek te gaan naar eventuele lekken en om een privéloodgieter te contacteren voor een onderzoek op de binneninstallatie.   Momenteel worden de meterstanden enkel uitgelezen tijdens de jaarlijkse meteropname of op verzoek van  de klant, dit indien er bv. onregelmatigheden  in het waterverbruik onekt worden, voor het herzien van de voorschotfacturen of bij controle van de begin- en  eindmeterstand bij verhuis. Klanten kunnen steeds het verbruik zelf opvolgen via het portaal '˜mijn water-link'. Wij raden dit dan ook ten zeerste aan.   Uit nazicht van uw verbruik blijkt dat er sinds 2019 diverse lekalarmen zijn geweest, dit voor een aaneensluitende periode van max. 5 dagen. Een lekalarm wil niet per se zeggen dat er effectief sprake is van een lek, dit kan ook betekenen dat er sprake is van een continu verbruik dat veroorzaakt wordt door bv. een toestel, kraan, .. dat/die niet dagelijks gebruikt wordt of hersteld/vervangen is. Mogen wij u bijgevolg vriendelijk vragen of u kan nagaan of u rond 31.03.2021 een toestel vervangen, hersteld of onderhouden heeft? Sinds 02.04.2021 is er namelijk geen lekalarm meer geregistreerd. Indien u denkt dat de watermeter niet naar behoren werkt, kan u ook steeds een verzoek tot controle van de meter indienen. De kosten hiervan zijn voor de in het ongelijk gestelde partij. Voor de jaarafrekening werd er reeds  een afbetaalplan opgemaakt in 12 termijnen. De tussentijdse  voorschotten  werden daarnaast verlaagd naar 150,00 EURkwartaal. Wij vertrouwen erop u met dit schrijven voldoende te hebben gea¯nformeerd. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van een reactie, dit dossier sluiten. Met vriendelijke groeten Michele   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: klachtenbox@test-aankoop.be CC: Verzonden: 04.04.22 09:29:07 Onderwerp: ZP 10191162 Klacht - Abnormaal hoge afrekening - (CPTBE01491504-32)300403239   Beste mevrouw De Wolf,   Wij hebben uw schrijven dd. 26.03.2022 goed ontvangen, waarvoor dank. Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300403239 opgemaakt. Op dit moment zijn wij uw klacht nog aan het onderzoeken, wij komen hier spoedig op terug. Alvast bedankt voor uw begrip.   Met vriendelijke groeten Aurelie   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be Oorspronkelijke tekst Van: klachtenbox@test-aankoop.be Aan: klachten@water-link.be CC: Verzonden: 26.03.22 14:38:39 Onderwerp: Klacht - Abnormaal hoge afrekening - (CPTBE01491504-32)   ~~~1~~~ Je hebt een klacht ontvangen van Nancy De Wolf Dit bericht werd verstuurd vanaf ons klachtenplatform. We willen op deze manier een dialoog opstarten en geschillen tussen consumenten en bedrijven oplossen. Het is belangrijk te weten dat: - Test Aankoop niet tussenkomt bij het oplossen van het probleem met de consument en evenmin de gegrondheid van de klacht beoordeelt. - Deze klacht is momenteel openbaar gemaakt en dus zichtbaar op onze website.

Water-link

aan: N. D.

07/04/2022

Geachte mevrouw De Wolf, Wij hebben uw schrijven dd. 05.04.22 goed ontvangen, waarvoor dank. Uit nazicht blijkt dat het eerste piekverbruik werd vastgesteld op 31.03.21. Uw  verbruik bleef stijgen tot 09.11.21, daarna daalde dit terug naar een normaal verbruik. Het klopt dus dat er een piekverbruik was rond 10.11.21. U heeft een account op het digitaal portaal '˜mijn water-link', hierop kan u uw dagelijks verbruik bekijken vanaf de plaatsing van de digitale meter tot op heden. Wij raden u dan ook aan om dit zelf even te bekijken. De digitale meter werd op 19.03.2019 geplaatst, dit kan dus niets te maken hebben met uw afrekening met betrekking tot de periode van  23.03.2021 t.e.m. 16.03.2022. De binneninstallatie van een gebouw is geen eigendom van water-link, maar valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Wij sturen dan ook geen medewerkers om na te zien of hierin lekken voorkomen. Dit dient u door een privé-loodgieter te laten controleren. U vindt alle nodige informatie hierover op onze webpagina:  s:water-link.be/faq/watermeter-en-verbruik/ik-heb-een-lek-wat-moet-ik-doen. Als de meter loopt terwijl er geen verbruik is, dan is er sprake van een lek. Water-link biedt een tussenkomst als  er sprake is van een verborgen lek, mits u ons hiervan de nodige bewijzen kan bezorgen.  Meer informatie hierover vindt u eveneens terug op onze website:  s:water-link.be/informatie/meterstand-en-verbruik/lekken/minnelijke-schikking-bij-verborgen-lek Al onze watermeters kunnen geijkt worden door een onafhankelijk keuringsorganisme in samenwerking met de metrologische dienst van de Federale Overheidsdienst. Als u ervan overtuigd bent dat de meter niet naar behoren werkt, dan kan er door de FOD Economie gecontroleerd worden of dit inderdaad het geval is. Dit steeds op kosten van de ongelijkhebbende partij.  Gelieve de tarievenlijst voor andere prestaties en werken 2022 terug te vinden in bijlage. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben gea¯nformeerd, maar blijven uiteraard beschikbaar in geval van verdere vragen. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van een reactie, dit dossier sluiten. Met vriendelijke groeten Zoe   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Oorspronkelijke tekst

N. D.

aan: Water-link

28/04/2022

Goedemiddag, Ik heb contact opgenomen met de juridische dienst van Test Aankoop en zal een loodgieter laten langskomen om vast te stellen of er inderdaad ergens een lek geweest is en om te bevestigen dat ik geen herstellingen heb laten uitvoeren. Met vriendelijke groeten, Nancy De Wolf

Water-link

aan: N. D.

03/05/2022

Geachte mevrouw De Wolf,   Wij hebben uw schrijven d.d. 28/04/2022 via Testaankoop in goede orde ontvangen, waarvoor dank.   Wij zien het verslag van de loodgieter graag tegemoet. Mochten hierdoor nieuwe elementen worden aangebracht, zullen wij het dossier opnieuw bekijken.   Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben gea¯nformeerd.   Met vriendelijke groeten Zoe   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be Oorspronkelijke tekst Van: klachtenbox@test-aankoop.be Aan: klachten@water-link.be CC: Verzonden: 28.04.22 14:14:43 Onderwerp: Klacht - Abnormaal hoge afrekening - (CPTBE01491504-32)   ~~~1~~~ Je hebt een antwoord ontvangen van Nancy De Wolf. Dit bericht werd verstuurd vanaf ons klachtenplatform. We willen op deze manier een dialoog opstarten en geschillen tussen consumenten en bedrijven oplossen. Het is belangrijk te weten dat: - Test Aankoop niet tussenkomt bij het oplossen van het probleem met de consument en evenmin de gegrondheid van de klacht beoordeelt. - Deze klacht is momenteel openbaar gemaakt en dus zichtbaar op onze website.