back

Foutieve classificatie aantal wooneenheden

Water-link Mechelsesteenweg 66, ANTWERPEN
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

G. V.

aan: Water-link

14/02/2022

Beste, In 2018 kocht ik een ééngezinswoning te Berchem nadat een aannemer het pand gekocht had van de vorige eigenaar en het pand volledig renoveerde en te koop stelde. Via de verhuis service van Water-Link nam ik het watertoeleveringscontract voor deze ééngezinswoning over. Nu mijn vrouw en ik een baby verwachten voor maart, ging ik eens op de website op zoek hoe ik het aantal gedomicilieerden in de toekomst kon wijzigen van 3 naar 4. Tot mijn grote verbazing las ik dat dit pand uit 3 wooneenheden bestond terwijl dit maar één wooneenheid is sinds jaar en dag. Na contact met de helpdesk van Water-Link wist men mij te zeggen dat ik sinds 2018 jaarlijks zo'n 100 euro te veel betaal en dat rechtzetting niet retroactief kan. Ik werd door Water-Link gedurende 3 jaar onterecht te veel gefactureerd. Dit is ongehoord. Alle aanwijzingen tonen aan dat dit pand een ééngezinswoning is, ik kan geen enkel argument vinden om aan te halen dat dit uit 3 wooneenheden bestaat: geen busnummers, geen VME, geen rechtspersoon als geadresseerde, waterverbruik komt overeen met dat van één gezin, het feit dat het uberhaupt een rijwoning is en geen appartement, één wateraansluiting, ... Ik kocht het pand als ééngezinswoning en geen enkele aanwijzing bestond om door Water-Link een nieuwe vaststelling te laten inplannen. Ik wil graag gecompenseerd worden voor 3 jaar onterecht +- 100 euro te veel betaald te hebben. Water-Link mag zelf het onterecht gefactureerde bedrag berekenen en terugstorten. Een nieuwe vaststelling van het pand ik heb vandaag 14/02 ingepland. Contact met de helpdesk over dit onderwerp vond plaats tussen 4 en 14 februari (het duurde vrij lang vooraleer ik antwoord kreeg op mijn vragen.) De helpdesk gaf zeer weinig informatie en meldde dat ik een nieuwe vaststelling moet inplannen. Vriendelijke groeten.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 300,00

Berichten (7)

Water-link

aan: G. V.

21/02/2022

Geachte  heer Van Dun,   Wij hebben uw schrijven dd. 14/02/2022 goed ontvangen, waarvoor dank. Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300397050 opgemaakt.   Allereerst wensen wij vanwege water-link onze excuses aan te bieden betreffende onze lange wachttijden tijdens telefonische contactopname. Momenteel verwerken onze diensten enorm veel klantenvragen via alle beschikbare kanalen, waardoor de wachttijden langer zijn dan voorzien. Water-link doet haar  uiterste best om alle klantenvragen te bundelen en zo spoedig mogelijk te beantwoorden.   Tijdens uw telefonischcontact van 14/02/2022 werd er een afspraak met u ingepland voor de controle van  het  aantal wooneenheden. Deze afspraak is doorgegaan op datum van 16/02/2022.   Tijdens dit nazicht is gebleken dat er effectief  sprake is van  één  wooneenheid. De aanpassingen in uw facturatie kunnen pas gebeuren vanaf datum  van vaststelling, namelijk vanaf 16/02/2022.U bent als klant steeds zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw welkomstbrief en uw facturatiegegevens. Hierop werd steeds duidelijk aangegeven dat er gefactureerd werd op basis van 3 wooneenheden. Echter indien u kan aantonen dat de bedragen van uw factuur incorrect is doordat het aantal wooneenheden reeds eerder gewijzigd werd, dan kan een rechtzetting worden toegepast. Wij ontvangen hiervan dan ook graag een bewijs. Voor  het bepalen  van het aantal gedomicilieerden voor de periode van 1 januari tot 31 december, baseren we ons  steeds  op de toestand in het Rijksregister op 1 januari  van dat jaar. U hoeft ons dus geen wijzigingen door te geven.   Wij hebben u hiermee voldoende te hebben gea¯nformeerd. Indien u nog verdere vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, kan u ons per kerende contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van uw reactie dit dossier afsluiten.   Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Van: klachtenbox@test-aankoop.be Aan: klachten@water-link.be CC: Verzonden: 14.02.22 16:33:34 Onderwerp: Klacht - Foutieve classificatie aantal wooneenheden - (CPTBE01463848-21)   ~~~1~~~ Je hebt een klacht ontvangen van Gerrit Van Dun Dit bericht werd verstuurd vanaf ons klachtenplatform. We willen op deze manier een dialoog opstarten en geschillen tussen consumenten en bedrijven oplossen. Het is belangrijk te weten dat: - Test Aankoop niet tussenkomt bij het oplossen van het probleem met de consument en evenmin de gegrondheid van de klacht beoordeelt. - Deze klacht is momenteel openbaar gemaakt en dus zichtbaar op onze website.

G. V.

aan: Water-link

21/02/2022

Beste Water-Link, Bedankt voor uw onpersoonlijk, niet voldoening gevend antwoord. Na het grondig doornemen van het kluwen van een waterfactuur van 6 pagina’s lang met kleine letters, voetnoten en cryptische omschrijvingen, zie ik inderdaad dat er melding wordt gemaakt van Wooneenheden met een definitie in zeer kleine letters ergens onderaan de pagina. Geef toe, je moet op zoek gaan om het hele verhaal te kennen en te begrijpen. Ik stel voor dat u voorstelt aan dienst facturatie om de factuur eens grondig onder handen te nemen om de leesbaarheid voor de klant te vergroten. Ideaal zou zijn dat op de eerste pagina waarop het leveringsadres wordt vermeld meteen overzichtelijk wordt weergegeven wat het onderwerp van de factuur is: leveringsadres, aantal wooneenheden (liefst voluit geschreven i.p.v. het cryptische WE met een korte omschrijving in kleine lettertjes in de voetnoot) het aantal gedomicilieerden. Voor de ontvanger van de factuur is immers het aantal m³ belangrijk, de periode en de prijs. De volledige breakdown naar drinkwaterprijs, gemeentelijke bijdrage, kortingen per gedomicilieerde en bovengemeentelijke bijdrage maken het geheel alleen maar complex. Pas op de derde pagina wordt er voor het eerst "WE" vermeld. Bovendien, na de aankoop van een pand zou mijn eerste reflex toch niet moeten zijn dat ik de waterfactuur grondig zou moeten doornemen zodat ik potentieel een fout in het systeem van Water-Link moet ontdekken en doorgeven? Als je als particulier een ééngezinswoning koopt, ga je er toch gewoon van uit dat je ook gefactureerd wordt o.b.v. die ééngezinswoning, niet o.b.v. drie woningen? Dit ruikt naar pure oplichterij en winstbejag: de factuur voor de klant zo complex mogelijk maken zodat hij moet zoeken naar de correcte toestand van berekening en zolang de fout blijft bestaan in het systeem, blijft de cash binnenstromen. Ik vraag me af of in het omgekeerde geval er wel retroactief gerekend wordt ? Stel dat dit pand wel uit 3 WE bestaat en het al >3 jaar in het systeem als 1WE en ik al 3 jaar lang geniet van een fout in het systeem? Ik was trouwens te snel in de berekening van het onterecht gefactureerde bedrag: het loopt op tot 600 euro over 3 jaar tijd. Als teken van klantvriendelijkheid kan u altijd een commerciële geste tonen en een korting toekennen, als dat niet te veel gevraagd is. Vriendelijke groeten, G.

G. V.

aan: Water-link

21/02/2022

Aansluitend op bovenstaand bericht: Op uw website lees ik in het e-loket bij "Mijn Contracten" als je met je muis over "aantal wooneenheden" zweeft: "In de praktijk beschouwen we elk apart busnummer als een wooneenheid." Heeft het leveringsadres waarover hier sprake een busnummer ? Neen. Dit zou voldoende voor u voldoende indicatie moeten zijn dat het om één WE gaat en niet om 3 WE.

G. V.

aan: Water-link

21/02/2022

Beste, In onderstaande screenshot vindt u bewijs dat ik het contract heb overgenomen als zijnde een eengezinswoning met 2 gedomicilieerden. Groeten, G.

Water-link

aan: G. V.

23/02/2022

Geachte heer Van Dun,   Wij hebben al uw berichten dd. 21/02/2022 goed ontvangen, waarvoor dank. Indien u kan aantonen dat de bedragen op de factuur incorrect zijn doordat het aantal wooneenheden reeds eerder gewijzigd werdreeds eerder 1 was in plaats van 3, dan kan, een rechtzetting toegepast worden tot maximum 24 maanden in verleden (Artikel 18   §2 AWVR).   Zoals in ons eerder schrijven is doorgegeven, bent u als abonnee zelf verantwoordelijk voor uw facturatiegegevens te bekijken, en ons tijdig eventuele wijzigingen door te geven.   Zodra u ons de nodige bewijzen kan aanleveren, m.n. dat u het pand heeft gekocht als eengezinswoning en er dus steeds sprake was van één wooneenheid (en u dus geen renovatiewerken heeft uitgevoerd), kan water-link de nodige rechtzettingen uitvoeren in uw voordeel. Zo niet, dan geldt in principe de datum van de vaststelling.   Indien u nog verdere vragen heeft naar aanleding van dit schrijven kan u ons per kerende e-mail contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van uw reactie dit dossier afsluiten. Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Van: klachtenbox@test-aankoop.be Aan: klachten@water-link.be CC: Verzonden: 21.02.22 10:14:02 Onderwerp: Klacht - Foutieve classificatie aantal wooneenheden - (CPTBE01463848-21)   ~~~1~~~ Je hebt een antwoord ontvangen van Gerrit Van Dun. Dit bericht werd verstuurd vanaf ons klachtenplatform. We willen op deze manier een dialoog opstarten en geschillen tussen consumenten en bedrijven oplossen. Het is belangrijk te weten dat: - Test Aankoop niet tussenkomt bij het oplossen van het probleem met de consument en evenmin de gegrondheid van de klacht beoordeelt. - Deze klacht is momenteel openbaar gemaakt en dus zichtbaar op onze website.

G. V.

aan: Water-link

23/02/2022

Beste, Ik heb enkele screenshots genomen uit de basisakte bij aankoop van het pand d.d. 05/12/2018. Basisakte: vermelding woonhuis / Bouwtechnische gegevens: vermelding één wooneenheid EPC status 02/12/2018 met vermelding: eengezinswoning. Sinds ik eigenaar ben en woonachtig te Wapenhaghestraat 30,2600 Berchem heb ik geen renovatiewerken uitgevoerd die het aantal wooneenheden kan beïnvloeden. Voor mij is het altijd één wooneenheid geweest. In het geval dat bovenstaande bewijs onvoldoende is, kan ik altijd een kopie van de plaatsbeschrijving van het pand doorsturen. Vriendelijke groeten, Gerrit

Water-link

aan: G. V.

24/02/2022

Geachte heer van Dun,   WIj hebben uw schrijven dd. 23.02.2022 in goede orde ontvangen. Momenteel is uw dossier in beraad , wij komen hier zo snel mogelijk op terug. Alvast bedankt voor uw begrip.         Met vriendelijke groeten Vildan   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be Oorspronkelijke tekst Van: klachtenbox@test-aankoop.be Aan: klachten@water-link.be CC: Verzonden: 23.02.22 09:56:09 Onderwerp: Klacht - Foutieve classificatie aantal wooneenheden - (CPTBE01463848-21)   ~~~1~~~ Je hebt een antwoord ontvangen van Gerrit Van Dun. Dit bericht werd verstuurd vanaf ons klachtenplatform. We willen op deze manier een dialoog opstarten en geschillen tussen consumenten en bedrijven oplossen. Het is belangrijk te weten dat: - Test Aankoop niet tussenkomt bij het oplossen van het probleem met de consument en evenmin de gegrondheid van de klacht beoordeelt. - Deze klacht is momenteel openbaar gemaakt en dus zichtbaar op onze website.