back

Geen wettelijk verplichte informatieplicht bij servicedienst Vaillant

VAILLANT Golden Hopestraat 15, DROGENBOS
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

R. P.

aan: VAILLANT

06/01/2022

Van de consumentenombudsman kreeg ik de vraag of ik op voorhand op de hoogte was gebracht omtrent de kosten van de interventie? De onderneming heeft namelijk een precontractuele informatieverplichting en moet de consument op voorhand op de hoogte brengen omtrent de kosten. Het antwoord daarop is NEEN. Vaillant heeft zich inderdaa niet gehouden aan de precontractuele informatie plicht. Zie mijn klacht ( 2 jaar oude Vaillant ketel 2 x kapot in 11 maanden) Niet alleen werd ik niet op voorhand op de hoogte gebracht...... ik wacht nog altijd op de specificatie van de rekening van € 152,64. Ik heb hier al vaker schriftelijk om gevraagd, echter buiten een stereotiepe riedel van Vaillant, komt er geen antwoord. De consumentenombudsman zal nu contact opnemen met Vaillant om deze te wijzen op het respecteren van de precontractuele informatie plicht en Vaillant te vragen de consument een restitutie te geven. Zodra ik weer wat gehoord heb, zal ik hier een update geven. Feit is dat Vaillant het niet zo nauw neemt met hun service. Misschien dat klanten met een service contract andere ervaringen hebben, maar als consument, die in vertrouwen de service dienst van Vaillant benaderd omdat de 2 jaar oude verwarmingsketel in 11 maanden al 2 x kapot is gegaan, kom je bedrogen uit. Slechte service, het zich niet houden aan verplichtingen en geen transparantie over een "uitgevoerde" en betaalde reparatie. Alleen € 152,64 betalen per bankkaart. Direct betalen per bankkaart is voorwaarde om een monteur te laten komen. Contant betalen is niet mogelijk. Geeft ook aan dat ze niet veel vertrouwen hebben in hun klanten. Eerst laten betalen en daarna verwijzen naar de klachten afdeling van Vaillant. Kijken wat Vaillant nu weer voor antwoord klaar heeft op deze klacht (niet nakomen precontractuele informatieplicht)

Gewenst oplossing

  • Consument serieus nemen / transparantie service- en klachtenafdeling / respecteren rechten consument

Berichten (2)

VAILLANT

aan: R. P.

10/01/2022

O.Ref/CM-V06967542 Beste heer Plusjé, Wij hebben U al vele keren reeds alle info medegedeeld, via telefoon, mail, social media, Test Aankoop, Ombudsdienst. Wij herinneren U dan ook aan deze voorgaande mails. Uw dossier werd reeds dan ook intern nagekeken en blijven bij ons standpunt. Wij beschouwen dit dossier dan ook als volledig afgesloten en geven geen gevolg meer aan uw mails. Met vriendelijke groeten, Lieve Klachtendienst medewerker - Collaborateur service plainte Vaillant N.V. Vaillant S.A. Golden Hopestraat 15 1620 Drogenbos Belgium Phone +32 2 334 93 52 www.vaillant.be Think green before printing! Follow us! Facebook LinkedIn

R. P.

aan: VAILLANT

10/01/2022

Al consument zijn de u opgesomde platforms een middel om zaken aan de kaak te stellen. M.n. zaken waarbij ondernemingen de consument in de kou laten staan. Bij de 2de reparatie in 11 maanden tijd (van mijn 2 jaar nieuwe verwarmingsketel) heb ik de Vaillant monteur enkele vragen gesteld betreffende de defecten, echter hij gaf mij de raad de service afdeling van Vaillant te raadplegen. Deze afdeling kon mijn vragen niet beantwoorden en vroeg mij de klachten afdeling schriftelijk te benaderen. Omdat de bewuste verwarmingsketel bij Vaillant in Drogenbos gekocht is - en zij dus de verkoper zijn - is het logisch dat ik mijn klacht dan ook bij hun klachtendienst neerleg. Deze klachtendienst geeft geen enkel antwoord op de beargumenteerde klachten - enkel een mailtje met een paar regels waarin staat dat na het verlopen van de 24 maanden garantie, alle kosten voor de consument zijn. Dat kan u vinden, maar dat wil nog niet zeggen dat ik hier genoegen mee hoeft te nemen - zeker wanneer de consumentenombudsman mijn klacht ontvankelijk en gegrond verklaart. Dezelfde consumentenombudsman zal ook contact opnemen met Vaillant met de vraag waarom ze niet aan hun wettelijk verplichte precontractuele informatie heeft voldaan. Want ook deze regel heeft Vaillant aan zijn/haar laars gelapt. En zolang ik geen antwoord krijg op hele normale (goed geargumenteerde) vragen, zal ik - als consument - aandacht vragen voor deze zaak. Ik mag als consument een specificatie vragen van een rekening - daar heb ik recht op. Als onderneming moet je kunnen uitleggen waarom je tot een rekening komt van € 152,64 komt (voor 5 minuten werk, zonder een onderdeel gebruikt te hebben) Wat heb je te verbergen? Vaillant doet dit dus niet en is nu verveeld met het feit dat ze telkens moeite moeten doen om toch op allerlei platforms te reageren met steeds hetzelfde stukje tekst. Men voegt niets constructiefs toe deze zaak op te lossen. Dit platform (Test- Aankoop) is bij uitstek de plaats een klacht te ventileren. Consumenten lezen dit.. en consumenten zijn niet dom. Dus laat de lezer maar zelf een oordeel vormen in deze zaak ( zie ook mijn klacht 2 jaar oude Vaillant verwarmingsketel in 11 maanden 2 x kapot) En dat u als bedrijf mij dan een "pain in the ass" vindt...... het zij zo. Misschien gaat u op mijn voorstel in alsnog antwoord te geven op mijn vragen ( daartoe wil ik u best nog eens alle relevante gegevens doen toekomen per mail). Via dit platform kan ik dan t.z.t. de consument laten weten wat dit uiteindelijke heeft opgeleverd en of Vaillant hierop ingegaan is. Mocht dit niet het geval zijn - ook niet erg, maar dan weten we wel waar we aan toe zijn. Ook kan ik u garanderen dat als bij het opstarten (na de zomer van 2022) van mijn Vaillant ketel, deze voor de 3de achtereenvolgende keer kapot gaat (bij het opstarten van het nieuwe verwarmingsseizoen) ik absoluut op basis van het gerechtelijk wetboek (art. 731 e.v.) een zitting zal aanvragen bij de vrederechter. En dan kunt u het dossier nu als volledig afgesloten beschouwen of niet.....