back

Laattijdige extra factuur voor importkosten

UPS Woluwelaan 156, Diegem
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. D.

aan: UPS

17/11/2021

Geachte, op 5 november ontvang ik een factuur voor importkosten t.w.v. 39.10 euro voor een pakket dat ik op 11 juni 2021 ontving. Hiervoor had ik al op 28 mei de kosten betaald via PayPal t.w.v. 57 euro. In een aangetekend schrijven van 5 november heb ik U om uitleg gevraagd waarom dit bedrag niet inbegrepen zou zijn in de reeds betaalde importkosten. Daar mocht ik nog geen antwoord op ontvangen. De laattijdige extra factuur verbaast mij, het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat uw bedrijf een pakket zou afleveren aan een particulier zonder contract met U als niet alle kosten betaald waren. Kan U garanderen dat er binnen 5 maanden niet nog een factuur in de bus valt.

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur