back

Onverwachtse aanmaning tot betaling

Water-link Mechelsesteenweg 66, ANTWERPEN
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. V.

aan: Water-link

17/11/2021

Beste, Ik krijg van waterlink in Antwerpen een aanmaning tot betaling van €1239,24 voor privatief waterverbruik. Ik heb van januari 2018 tot maart 2021 op Nationalestraat 17 V3 2000 Antwerpen gewoond. In die 3 jaar heb ik nooit maandelijkse of 3-maandelijkse facturen ontvangen, nooit meldingen op het einde van het jaar voor de watermeter door te geven en men heeft zelfs nooit het water afgesloten wegens eventuele 'niet betaling'. Nu krijg ik ineens een grote factuur en aangezien ik nooit facturen kreeg; op wie zijn naam stond dit de hele tijd dan? Ik vind dit een grove nalatigheid van Waterlink

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur

Berichten (13)

Water-link

aan: J. V.

22/11/2021

Beste mijnheer Van de Poll,   Wij ontvingen uw schrijven dd. 17.11.2021 in goede orde. Momenteel is uw dossier in onderzoek , dossiernummer  300381841. Wij komen hier zo spoedig mogelijk op terug. Met vriendelijke groeten Vildan   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

J. V.

aan: Water-link

22/11/2021

Beste, Danku voor uw antwoord en ik wacht het resultaat van het onderzoek af. Echter zou ik het wel op prijs stellen mocht hier daadwerkelijk iets aan gedaan worden ipv mij voor de volledige kosten te laten opdraaien. Ik heb mijn gas en elektriciteit altijd betaald op vernoemd adres (bewijzen aantoonbaar) dus waarom zou ik dat met het water niet doen? Simpel: ik had met de energiemaatschappij een contract en met WaterLink niet. Dit water was al aangesloten toen ik in januari 2018 het appartement betrad. Ik blijf bij mijn standpunt dat als jullie geen facturen, geen aanmaningen, geen waterstanden doorgeven of afsluiten jullie aansprakelijk zijn. Want dat noemen ze nalatigheid om na 3 jaar volledige factuur te geven. Ik verblijf met dit schrijven tot nader order

Water-link

aan: J. V.

29/11/2021

Geachte heerVan de Poll, Wij hebben uw schrijven dd. 17.11.2021 in goede orde ontvangen. Omueen optimale dienstverlening te garanderen hebben wij dossier300381841 opgemaakt. Water-link stelde vast dat u zich niet als klanthad geregistreerdvoor onderstaand adres: Leveringsadres: Nationalestraat 17 C 2000 Antwerpen. Meternummer 189363 , vervangen voor een digitaal exemplaar op 10.07.2019met nr.486131. Wij ontvingen van de vorige bewoner het overnamedocument in bijlage.Wij mogen u op basis van hetAlgemeen Waterverkoopreglement (Artikel 2, §2 -De waterlevering en de bijbehorende rechten en plichten gaan in vanaf de datum van de indienststelling van de waterlevering of, in geval van verzuim van de aanvraag tot indienststelling, vanaf het moment waarop de klant feitelijk van de waterlevering gebruik maakt)registreren als abonnee met ingang van 09.01.2018. Uontving op 30.08.2021 factuurnummer 3.000.168.490 tbv Eur 1224,24 voor de waterlevering gedurende de periode 09/01/2018 t.e.m 03/05/2021. Wij verzoeken u vriendelijk om deze betaling aan ons over te maken voor 06/12/2021. Tevens is eenbetaalregeling mogelijk in maximaal 12 termijnen. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben gea¯nformeerd. Onder voorbehoud van een reactie sluiten wij dit dossier binnen 14 kalenderdagen. Met vriendelijke groeten Pethuelle customer service officerMechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen www.water-link.be

J. V.

aan: Water-link

29/11/2021

Geachte, ik ga bij deze uitstel vragen tot betaling aangezien dit dossier zal nagekeken worden door de juridische dienst van testaankoop. U stuurt mij het overnamedocument door dat door mezelf is ondertekend dus ik was wel degelijk geregistreerd maar door jullie nalatigheid zijn er nooit facturen aangekomen of aanmaningen. Jullie hebben in juni 2019 de meter komen vervangen en dan word per gebouw/appartementen niet gekeken of deze in gebruik zijn en door wie. De verplichting van maximum 12 maanden betalen voor mensen met een klein inkomen met personen ten laste vind ik in deze barre tijden onredelijk offer van jullie. Dit handelend met de wetendheid dat jullie de enige leverancier van water zijn en er geen concurrentie bestaat op de markt.

J. V.

aan: Water-link

30/11/2021

Beste, Ik maak er nog even attent op dat de factuur zowizo dient herberekend te worden: 1) er word berekend tot 3/5/21. Daar waar ik gewoond heb tot 27/3/21. 2) 15 euro aanmaningskost terwijl ik de 1ste brief half november ontvangen heb met verzoek tot betaling (slotfactuur augustus!) Juridische dienst van TestAankoop vind dit een heel interessant dossier; wie weet komt het wel in de actualiteit aan bod hoe een energiemaatschappij zo nalatig is tegenover zijn klant

Water-link

aan: J. V.

30/11/2021

Geachte mijnheer Van De Poll,   Wij hebben uw schrijven dd. 29.11.2021 goed ontvangen, waarvoor dank.   Uw vraag werd doorgestuurd aan de bevoegde diensten.   Zodra feedback, komen wij spoedig bij u terug.   Alvast bedankt voor uw geduld ! Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

Water-link

aan: J. V.

01/12/2021

Geachte mijnheer Van De Poll,   Wij hebben uw schrijven dd. 30.11.2021 goed ontvangen, waarvoor dank.   Uw vraag werd doorgestuurd naar de bevoegde dienst, wij komen hier spoedig op terug.   Alvast bedankt voor uw begrip.     Met vriendelijke groeten Aurelie   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

Water-link

aan: J. V.

08/12/2021

Geachte heer Van De Poll,       Wij hebben uw schrijven dd. 29.11.2021 goed ontvangen, waarvoor dank.       Zoals wij u eerder toelichtten, werd de waterlevering opgestart voor de periode van 09.01.2018 tot 03.05.2021.     De eerder opgemaakte administratieve kost zullen wij per uitzondering voor u crediteren. Hierdoor zal u enkel uw eindafrekening ten bedrage van Eur1224,24 dienen te betalen.     Vervolgens stellen wij voor om uw openstaand saldo ten bedrage van Eur1224,24 af te betalen in 24 maanden. Graag ontvangen wij hiervan per kerende uw akkoord en mededeling van de datum waarop wij de eerste betaling zouden mogen ontvangen.     Wat betreft uw vraag om de waterlevering voor uw nieuwe woonst vanaf 11.12.2021 op te starten, verwijzen wij u graag naar "mijn water-link" waar u de waterlevering voor uw nieuwe woonst kan opstarten. Tevens kan u ons een volledig ingevuld en ondertekend overnamedocument terugbezorgen. In bijlage zenden wij u alvast een leeg overnamedocument toe. Zodra de waterlevering op uw naam wordt geregistreerd, zal u nadien uw welkomstbrief mogen ontvangen. Bij nazicht stelden wij vast dat wij vandaag die aanvraag ontvingen via "mijn water-link" en dit alreeds aan u bevestigde.   Indien u nog verdere vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, kan u ons per kerende e-mail contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij, onder voorbehoud van uw reactie, dit dossier afsluiten.     Met vriendelijke groeten Aurelie   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be Oorspronkelijke tekst Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: klachtenbox@test-aankoop.be CC: jamieraymondvandepoll@gmail.com Verzonden: 30.11.21 10:15:11 Onderwerp: ZP. 15075503 - Klacht met dossiernummer 300381841- Onverwachtse aanmaning tot betaling - (CPTBE01399694-81)         Geachte mijnheer Van De Poll,   Wij hebben uw schrijven dd. 29.11.2021 goed ontvangen, waarvoor dank.   Uw vraag werd doorgestuurd aan de bevoegde diensten.   Zodra feedback, komen wij spoedig bij u terug.   Alvast bedankt voor uw geduld ! Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

J. V.

aan: Water-link

08/12/2021

Beste, Bij deze confirmeer ik dat ik mezelf kan vinden in een 24-maandenafbetalingsplan en dat ik deze zou willen laten ingaan vanaf 15 januari 2022 en maandelijks de 15de dit bedrag zal overgemaakt worden. Alleen had ik graag een aanpassing aan de factuur gezien, deze word berekend tot 3/5/21 geloof ik maar zoals u in bijlagen ziet heb ik tot 27/3/21 gewoond. Graag het verschil in periode nog crediteren en dan kunnen we op basis van het juiste bedrag de afbetaling starten.

Water-link

aan: J. V.

09/12/2021

Geachte mijnheer Van De Poll,   Wij hebben uw schrijven dd. 08/12/2021 goed ontvangen, waarvoor dank. Uw vraagvwerd doorgestuurd aan de bevoegde dienst. Zodra wij feedback hebben ontvangen komen wij spoedig bij u terug. Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Van: klachtenbox@test-aankoop.be Aan: klachten@water-link.be CC: Verzonden: 08.12.21 11:09:31 Onderwerp: Klacht - Onverwachtse aanmaning tot betaling - (CPTBE01399694-81)   ~~~1~~~ Je hebt een antwoord ontvangen van JAMES VAN DE POLL. Dit bericht werd verstuurd vanaf ons klachtenplatform. We willen op deze manier een dialoog opstarten en geschillen tussen consumenten en bedrijven oplossen. Het is belangrijk te weten dat: - Test Aankoop niet tussenkomt bij het oplossen van het probleem met de consument en evenmin de gegrondheid van de klacht beoordeelt. - Deze klacht is momenteel openbaar gemaakt en dus zichtbaar op onze website.

Water-link

aan: J. V.

20/12/2021

Geachte  heer Van De Poll,   Wij komen graag terug op uw schrijven van dd. 08.12.2021, om de einddatum van uw waterlevering aan te passen naar 27.03.2021. Bij nazicht stelden wij vast dat de meterstand op 27.03.2021 149m ³ was en op 03.05.2021 150m ³. Door de datum aan te passen van 03.05.2021 naar 27.03.2021, gaat u minder dienen te betalen voor het vastrecht. Echter gaat er wel meer m ³ aangerekend worden in comforttarief, waardoor uw slotfactuur hoger zal zijn dan nu, want uw verbruik blijft bijna gelijk. Om bovenstaande redenen, hebben wij de datum niet aangepast. Indien u hiermee akkoord bent, mag u het per kerende bevestigen en maken wij de betalingsregeling in 24 termijnen met staratum 15.01.2022 op. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven kan u ons per kerende e-mail contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van een reactie, dit dossier sluiten.   Met vriendelijke groeten Vildan   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Oorspronkelijke tekst Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: klachtenbox@test-aankoop.be CC: jamieraymondvandepoll@gmail.com Verzonden: 09.12.21 07:24:46 Onderwerp: ZP. 15075503 - Klacht met dossiernummer 300381841 - Onverwachtse aanmaning tot betaling - (CPTBE01399694-81)   Geachte mijnheer Van De Poll,   Wij hebben uw schrijven dd. 08/12/2021 goed ontvangen, waarvoor dank. Uw vraagvwerd doorgestuurd aan de bevoegde dienst. Zodra wij feedback hebben ontvangen komen wij spoedig bij u terug. Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Van: klachtenbox@test-aankoop.be Aan: klachten@water-link.be CC: Verzonden: 08.12.21 11:09:31 Onderwerp: Klacht - Onverwachtse aanmaning tot betaling - (CPTBE01399694-81)   ~~~1~~~ Je hebt een antwoord ontvangen van JAMES VAN DE POLL. Dit bericht werd verstuurd vanaf ons klachtenplatform. We willen op deze manier een dialoog opstarten en geschillen tussen consumenten en bedrijven oplossen. Het is belangrijk te weten dat: - Test Aankoop niet tussenkomt bij het oplossen van het probleem met de consument en evenmin de gegrondheid van de klacht beoordeelt. - Deze klacht is momenteel openbaar gemaakt en dus zichtbaar op onze website.

J. V.

aan: Water-link

21/12/2021

Beste, Ik ga hiermee akkoord. Vanaf 15/01 24-maandelijkse regeling van 50 euro per maand. Mvg

Water-link

aan: J. V.

22/12/2021

Geachte mijnheer Van De Poll,   Wij hebben uw beide schrijven dd. 21.12.2021 goed ontvangen, waarvoor dank.   Uw vraag werd doorgegeven aan de bevoegde diensten. Zodra feedback komen wij spoedig bij u terug. Alvast bedankt voor uw geduld.   Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be     Van: klachtenbox@test-aankoop.be Aan: klachten@water-link.be CC: Verzonden: 21.12.21 00:58:39 Onderwerp: Klacht - Onverwachtse aanmaning tot betaling - (CPTBE01399694-81)   ~~~1~~~ Je hebt een antwoord ontvangen van JAMES VAN DE POLL. Dit bericht werd verstuurd vanaf ons klachtenplatform. We willen op deze manier een dialoog opstarten en geschillen tussen consumenten en bedrijven oplossen. Het is belangrijk te weten dat: - Test Aankoop niet tussenkomt bij het oplossen van het probleem met de consument en evenmin de gegrondheid van de klacht beoordeelt. - Deze klacht is momenteel openbaar gemaakt en dus zichtbaar op onze website.