back

Terugbetaling familiale verzekering

AG Insurance Boulevard Emile Jacqmain 53, BRUXELLES
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

S. V.

aan: AG Insurance

13/11/2021

Eind mei/Begin juni neemt mijn zoon (21 jaar, 3 maand int leger) legertassen uit zijn autokoffer, en botst hierbij tegen de achterzijde van de motor van de buurman, die vervolgens van zijn staander valt op de linkerzijde. Mijn zoon zou de kosten vergoeden. Gevolg 2600€ kosten. Op het moment dat we het bestek zien, is dit niet haalbaar voor hem en te veel om zo te vergoeden. We doen aangifte bij de familiale verzekering ( de 1e X in ons ganse leven, ik ken de procedure niet) Ikzelf doe de aangifte voor mijn zoon, omdat hij ganse weken niet bereikbaar was.(saffraanberg, internaat) Ik geef aan dat hij van het leger kwam, tas tegen motor, motor gevallen, schade. In juni wordt de verklaring van mijn zoon afgenomen omtrent het gebeurde. In september pas, na aandringen bij verzekering komt expertise voor motor. Blijkt geen betwisting te zijn, enkel het bedrag tussenkomst zou 1600€. Geen probleem uiteraard, het is een oude motor, begrijpelijk. De buurman vertelde bij deze expertise: ’ onze buurjongen was aan het verhuizen met tassen en botste hiermee tegen motor " Eindconclusie : 7 oktober AG: zoon verklaart naar het leger te zijn vertrokken en dan met tas tegen motor gebotst, buurman verklaart dat zoon aan het " verhuizen " was. Er zijn tegenstrijdigheden, dit wijst op fraude en dossier wordt afgesloten zonder tussenkomst. Ondertussen heb ik gebeld, gemaild enz... Na gesprek met m'n zoon blijkt wel degelijk dat hij na het ongeval naar leger vertrok ( ik herinnerde me dat hij was thuisgekomen, gang stond vol tassen was, die periode was rond verdwijning Jurgen conincx en dan moest hij in kazerne blijven, dan plots in spoed naar huis wegens evacuatie en eerlijk: ik wist het totaal niet meer waar hij vandaan kwam of naartoe reed, hoe stom het voor anderen blijkbaar klinkt) Conclusie AG: géén tussenkomst, tegenstrijdigheden, wijst op fraude. Woont de zoon überhaupt nog wel thuis want volgens buurman is hij verhuist. ( zoon is hier nog nooit weggeweest!) Dan moet AG mij eens uitleggen sedert wanneer en naar waar mijn zoon verhuisd is! Mijn zoon veroorzaakte de val met schade tot gevolg zoals hijzelf in juni correct verklaarde en hij valt onder onze verzekering . De expertise bevestigt dat schade gevolg is door val op linkerzijde. Ik ga totaal niet akkoord dat verzekering dossier afsluit door 'tegenstrijdigheden in de verklaringen ' ik noch de buurman waren erbij op het moment van de val. Dit voelt NOK vanwege de verzekering om dit 'standpunt ' in te nemen. De feiten van oorzaak en gevolg zijn duidelijk en al reed mijn zoon nadien naar de maan. Ik weet niet altijd vanwaar hij komt en gaat. Wat kan ik nog doen? Ik wil waar we recht op hebben. Ik wens die verzekering ook op te zeggen die ons als mogelijke fraudeurs ziet.

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding

Berichten (4)

AG Insurance

aan: S. V.

15/11/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik meld u goede ontvangst van uw bericht van afgelopen zaterdag. Ik heb hiervoor een klachtendossier geopend onder de referte 'AG22239/AT'. Ik zal de nodige informatie inwinnen over dit dossier en zal nadien deze zaak onderzoeken. Ingevolge de strenge privacy bepalingen, zal ik het antwoord rechtstreeks overmaken aan mevr. Van Geertruyden. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices

AG Insurance

aan: S. V.

19/11/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Hierbij bevestig ik dat er vandaag een antwoord ten gronde aan mevr. Van Geertruyden werd bezorgd. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices

Doorgestuurd naar onze advocaten 07 december 2021

S. V.

aan: Test Aankoop

07/12/2021
Dit antwoord is privé

AG Insurance

aan: S. V.

08/12/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik meld u goede ontvangst van uw bericht van 7 december 2021. Ik heb hiervoor een klachtendossier geopend onder de referte 'AG22383/AT'. Ingevolge de strenge privacy bepalingen, heb ik intussen rechtstreeks een antwoord aan mevr. Van Geertruyden overgemaakt. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices