back

uitbetaling geannuleerde reis

TUI Belgium - TUIfly Luchthaven 40 1, ZAVENTEM
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

K. V.

aan: TUI Belgium - TUIfly

09/11/2021

Beste wij boekten op 6/10/20 een reis via tui fly (dit met een all risk annulatie verzekering) Wij annuleerden online op 19/5/21 wegens ziekte van één van de passagiers 2 dagen vóór vertrek (21/5/21). Wij dienden nadien alle noodzakelijke documenten bij de verzekeringsinstelling in. Tot op vandaag geraakt dit dossier niet tot een uitbetaling van de geannuleerde reis , er is altijd wel nog 'iets' vereist?? Talrijke contacten via mail (de persoon die ziek was op dat moment mailt al maanden met de verzekeringsinstelling tui insurance) verlopen uiterst moeizaam. We begrijpen niet wat nog tekort kan zijn, er was een doktersattest. Dit was een all risk annulatie , dus wij konden op dat moment zelfs annuleren voor 'corona reden' code geel. We zijn ondertussen 6 maand na annulatie en nog steeds geen uitbetaling. Graag een uitbetaling Het vertrouwen wat verloren in Tui, wat maakt dat wij niet nog een reis durven boeken. met vriendelijke groet

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 739,00

Berichten (1)

TUI Belgium - TUIfly

aan: K. V.

09/11/2021

Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply Bedankt voor uw bericht. Indien u een nieuwe klacht wenst in te dienen dan kan dit via het klachtenformulier op de de website van TUI of TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone * Nieuwe klachten ingediend per mail kunnen niet in behandeling genomen worden. Reacties op een bestaand klachtendossier zullen toegevoegd worden aan uw klachtendossier. Door de gevolgen van de Covid-19 crisis, kan de behandeling van mails vertraging oplopen. __________________________ Merci pour votre message. Si vous souhaitez introduire une nouvelle plainte, vous pouvez le faire via le formulaire de plainte sur le site de TUI ou TUI fly. * TUI fly: s:www.tuifly.be/fr/my-zone * TUI: s:www.tui.be/fr/my-zone De nouvelles plaintes introduites par e-mail ne pourront pas être traité. Les réponses à une plainte existante seront ajoutées à votre dossier de plainte. En raison des conséquences de la crise du Covid-19, le traitement des e-mails peut être retardé. __________________________ Thank you for your message. If you wish to submit a new complaint, you can do so via the complaint form on the TUI or TUI fly website. * TUI fly: s:www.tuifly.be/nl/my-zone * TUI: s:www.tui.be/nl/my-zone New complaints submitted by e-mail cannot be processed. Replies to an existing complaint will be added to your complaint case. Due to the consequences of the Covid-19 crisis, the handling of emails may be delayed. Automatisch bericht – réponse automatique – auto-reply