back

Problem met hoge facturen

Water-link Mechelsesteenweg 66, ANTWERPEN
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

M. R.

aan: Water-link

08/11/2021

Bonjour, Tous les ans jusqu'en 2019 inclus, nous avons recu des factures d'acompte de Water-link tous les trois mois, et une facture ou un crédit d'ajustement en fin de chaque année pour les 3 appartement que nous louons. En 2020, pas d'ajustement. Ces deux dernières semaines, nous avons reçu 3 factures de 900, 2700 et 4000€, représentant chacune entre 1 et 3 ans de consommation pour chaque unité/compteur. Il semblerait que les compteurs ont été remplacés en décembre 2020 et remis à zéro aprés que ces valeurs astronomiques aient été relevées, donc aucun moyen de confirmer les chiffres rapportés par Waterlink. Une telle consommation n'est pas possible, surtout compte tenu de la consommation relevée récemment pour l'année 2021 et qui est bien inférieure: 101 m3, 111m3 et 109m3 de décembre 2020 à novembre 2021 alors que les factures "d'ajustement pour l'année 2020" sont respectivement de 107m3 (900€), 476m3 (4000€) et 341m3 (2700€). Nous contestons ces montants. J'ai envoyé deux message à Waterlink par le formulaire de contact le 30 octobre (Dossiernummer 8000183305 et 8000183306 ), sans réponse jusqu'à présent. Cordialement,

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur

Berichten (4)

Water-link

aan: M. R.

09/11/2021

Beste,   Wij hebben uw schrijven goed ontvangen, waarvoor dank.   Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300380029 opgemaakt.   Uw vraag werd doorgestuurd aan de bevoegde dienst. Zodra wij feedback hebben ontvangen, komen wij spoedig bij u terug.     De eerdere aanvragen die u heeft gedaan zullen alsook worden opgenomen door onze klachtendienst. Alvast bedankt voor uw geduld !   Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

Water-link

aan: M. R.

24/11/2021

Geachte mevrouw Reinberger, Wij hebben uw schrijven dd. 08.11.2021 goed ontvangen, waarvoor dank. Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300380029 opgemaakt. Allereerst wensen wij onze oprechte excuses aan te bieden betreffende onze bereikbaarheid. Momenteel verwerken onze diensten enorm veel klantenvragen via alle beschikbare kanalen, waardoor de wachttijden langer duren dan voorzien. Water-link doet hun uiterste best om alle klantenvragen te bundelen en zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Naar aanleiding van uw klacht hebben wij uw dossier nogmaals grondig bekeken en stellen wij hetvolgende vast: U heeft nooit uw jaarlijkse meterstanden doorgegeven aan water-link, waardoor er voor de drie watermeters op uw naam elk jaar opnieuw een factuur werd opgemaakt op basis van een geschatte meterstand. Uzelf als klant bent verantwoordelijk om ons steeds jaarlijkse meterstanden door te geven, dit met het oog op een correcte facturatie. Indien het verbruik wordt geschat, kan u dit steeds terugvinden op uw eerder ontvangen jaarafrekening en heeft u nog enige tijd om alsnog uw meterstanden door te geven voor een correcte factuuropmaak. Uit nazicht van uw dossier blijkt dat de drie watermeters vervangen werden door een digitale watermeter dd. 14.12.2020. Hierbij werden alsook foto's genomen van de laatst gekende meterstanden van uw analoge, oude watermeter. De foto's die toen genomen zijn, vindt u alvast terug in bijlage van deze e-mail. Deze meterstanden zijn dan ook bindend. Doordat uw voorgaande facturen steeds opgemaakt werden op basis van schattingen, betreft dit nu een rechtzettingen op basis van de effectieve meterstand/het effectieve waterverbruik (eindmeterstand analoge meter). U hebt de voorbije jaren namelijk steeds minder betaald (te lage schattingen) dan effecief verbruikt, waardoor dit nu resulteert in hogere afrekeningen. Op datum van 18.10.2021 hebben wij via de software van uw digitale watermeters de meterstanden digitaal afgelezen. Uzelf kan uw waterverbruik ook steeds online controleren via het portaal op mijn water-link. Inmiddels hebben wij uitzonderlijkj enkele aanpassingen doorgevoerd in uw voordeel, namelijk het verbruik van de voorbije jaren werd gespreid over een langere periode zodat u minder in comforttarief aangerekend wordt. U zal hiervan spoedig bijhorende creditnota's en nieuwe afrekeningen van mogen ontvangen. Voor de factuur m.b.t. meternummer 572578 (contractnummer 40101548) was het niet mogelijk om bovenstaande aanpassingen door te voeren, doordat er in onze systemen 0 gedomicilieeerde inwoners staan geregistreerd (dit staan eveneens vermeld op de factuur en kan u dus controleren). Indien dit niet correct is, ontvangen wij graag een attest/bewijs van het correct aantal gedomicilieerde inwoners op het desbetreffende adres zodat dit kan aangepast worden in onze systemen. Gelieve in bijlage uw algemeen rekeningoverzicht terug te vinden, met daarin het nog te betalen openstaande saldo opgenomen. Mits uw toestemmingen, kunnen wij uw waterverbruik digitaal controleren en kan het bedrag van uw toekomstige voorschotfacturen herberekend worden aan de hand van uw reele waterverbruik. Indien u nog verdere vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, kan u ons per kerende e-mail contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van uw reactie dit dossier afsluiten. Met vriendelijke groeten Sanne customer service officerMechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen www.water-link.be Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: klachtenbox@test-aankoop.be CC: marie.laure.reinberger@telenet.be Verzonden: 09.11.21 11:18:29 Onderwerp: ZP. 10263169 - Klacht met dossiernummer 300380029 - Problem met hoge facturen - (CPTBE01393316-08) Beste, Wij hebben uw schrijven goed ontvangen, waarvoor dank. Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300380029 opgemaakt. Uw vraag werd doorgestuurd aan de bevoegde dienst. Zodra wij feedback hebben ontvangen, komen wij spoedig bij u terug. De eerdere aanvragen die u heeft gedaan zullen alsook worden opgenomen door onze klachtendienst. Alvast bedankt voor uw geduld ! Met vriendelijke groeten Sanne customer service officerMechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen www.water-link.be

Water-link

aan: M. R.

03/12/2021

Geachte mevrouw Reinberger,   Wij hebben uw schrijven dd. 29 en 30.11.2021 goed ontvangen, waarvoor dank.   Voor u totaal openstaande saldo ten bedrage van Eur7.304,94 kan er in principe een afbetaalplan worden toegestaan en opgemaakt in termijn van 12 maanden. Graag ontvangen wij per kerende uw akkoord hierover, alsook een voorstel van eerste betaaldatum.   Zodra uw akkoord, zal het afbetaalplan worden opgemaakt en zal u dit spoedig mogen ontvangen.   Wij hopen u met deze mail voldoende te hebben gea¯nformeerd.   Indien u nog verdere vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, kan u ons per kerende e-mail contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van uw reactie dit dossier afsluiten.   Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Van: marie.laure.reinberger@telenet.be Aan: postbus.klachten@water-link.be CC: Verzonden: 02.12.21 09:11:38 Onderwerp: Re: ZP. 10263169 - Klacht met dossiernummer 300380029 - Problem met hoge facturen - (CPTBE01393316-08)   Re-bonjour,   Nous avons une échéance  au 5 décembre pour une facture de 4000Eur. Est-il possible d'étaler le paiement? Nous n'avons pas 4000Eur disponibles et je voudrais éviter de payer des frais administratifs en sus. Qui dois-je contacter?   Cordialement, marielaure   On Mon, 29 Nov 2021 at 16:07, Marielaure Reinberger

Water-link

aan: M. R.

07/12/2021

Geachte mevrouw Reinberger,   Wij hebben een afbetaalplan opgemaakt in 12 termijnen. U ontvangt dit  afbetaalplan eersaags en  éénmalig  per  email.   Let op:  voer de betaling uit enkele dagen vòòr de vervaldatum met behulp van de bijbehorende gestructureerde mededeling.  Het systeem registreert op de dag van de vervaldatum of de betaling binnen is. Zo niet,  dan  vervalt het  afbetaalplan  automatisch. Houdt er rekening mee dat u naast het  afbetaalplan  (per trimester)  eveneens  voorschotfacturen ontvangt die ook  tijdig  betaald dienen te worden. Indien u zeker wil zijn dat de voorschotbedragen goed zijn afgestemd op het verbruik mag u ons  steeds  de huidige meterstand bezorgen voor een herberekening  te kunnen bekijken. Hierbij sluiten wij dossier 300380029  dan ook af, vertrouwende u hiermee voldoende te  hebben gea¯nformeerd.   Met vriendelijke groeten Aurelie   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be Oorspronkelijke tekst Van: Marielaure Reinberger Aan: postbus.klachten@water-link.be CC: Verzonden: 03.12.21 09:40:47 Onderwerp: Re: ZP. 10263169 - Klacht met dossiernummer 300380029 - Problem met hoge facturen - (CPTBE01393316-08)   Bonjour,   Merci pour votre réponse. J'ai entretemps réglé une partie des factures, le restant total doit donc s'élever environ à 6300Eur. Un plan de paiement sur 12 mois nous convient et nous pouvons effectuer le premier paiement dès janvier 2022.   Merci pour votre  aide! marielaure On Fri, 3 Dec 2021 at 08:17,