back

Toestel niet geleverd

Telenet Liersesteenweg 4, MECHELEN
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. D.

aan: Telenet

23/10/2021

Beste, ik bestelde op 26/09/2021 een toestel bij Telenet. Dit toestel is nooit toegekomen en hier heb ik meerdere malen contact voor opgenomen. Ze hebben een onderzoek gestart maar nog geen resultaat. Ik zou de gsm normaal na 1/2 dagen krijgen maar wacht nu al een maand, mijn oude gsm is kapot en ik heb een gsm nodig voor mijn werk. Ik heb nog niks van oplossing gekregen en zit nu zelf in de problemen. Bedankt

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding
  • Nieuwe gsm verzenden of geld terug + schadevergoeding

Berichten (1)

Telenet

aan: J. D.

29/10/2021

Beste mevrouw Van Weehaeghe, Ik bevestig hierbij graag ons contact van 29-10-2021 omtrent uw klacht. Alvast bedankt voor het fijne gesprek. Ik wens je nog een prettige dag. Met vriendelijk groeten, Kelly *************************************************************** Dit e-mail bericht inclusief eventuele ingesloten bestanden kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Elk gebruik van de informatie vervat in dit bericht (waaronder de volledige of gedeeltelijke reproductie of verspreiding onder elke vorm) door andere personen dan de geadresseerde(n) is verboden. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, gelieve de afzender hiervan te verwittigen en dit bericht te verwijderen. This e-mail and any attachment thereto may contain information which is confidential and/or protected by intellectual property rights and are intended for the sole use of the addressees. Any use of the information contained herein (including but not limited to total or partial reproduction or distribution in any form) by other persons than the addressees is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and delete its contents. Ce courriel et les annexes eventuelles peuvent contenir des informations confidentielles et/ou protegees par des droits de propriete intellectuelle. Ce message est adresse exclusivement e son (ses) destinataire(s). Toute utilisation du contenu de ce message (y compris la reproduction ou diffusion partielle ou complete sous toute forme) par une autre personne que le(s) destinataire(s) est formellement interdite. Si vous avez recu ce message par erreur, veuillez prevenir l expediteur du message et en detruire le contenu. ***************************************************************