back

Weigering van aanvraag tot minnelijke schikking bij waterlek

Water-link Mechelsesteenweg 66, ANTWERPEN
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

S. E.

aan: Water-link

21/10/2021

Beste, Begin 2021 kregen wij van waterlink een factuur van 830 euro. Nadien kregen wij ook een paar keer een melding van waterlink dat er een barst in de leidingen zou kunnen zitten en wij een abnormaal hoog waterverbuik hebben. Wij hebben dan ook onmiddelijk de stap naar de huisbaas gezet om een lekdetectie te laten uitvoeren. Na vier lekdetecties en een interventie van een loodgieter werd het probleem gevonden en hersteld. Sinds de herstelling is ons waterverbruik opmerkelijk gedaald. Dit alles heb ik naar waterlink doorgestuurd met de vraag tot minnelijke schikking. Deze laatste hebben ze geweigerd. Zie mails in bijlage. Wij merken op bij het bekijken van ons waterverbuik dat het probleem al langer bestond maar dat wij hier geen weet van hadden, pas op het moment dat wij een hoge factuur kregen en meldingen kregen kwamen wij erachter dat ons verbruik te hoog was. Bij deze dus ook de vraag welke stappen wij hiertegen kunnen ondernemen? Wij betalen momenteel sinds januari 2021 maandelijks 100euro plus de jaarlijkse factuur van 830euro. Dit is voor ons niet haalbaar. In bijlage kan u enkele bewijzen terugvinden. Alvast dank, Met vriendelijke groeten,

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur
  • herziening van de aanvraag tot minnelijke schikking

Berichten (3)

Water-link

aan: S. E.

26/10/2021

Beste mevrouw El Hamouti,   Wij hebben uw schrijven dd. 21.10.2021 in goede orde ontvangen. Om een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij dossier 300378444 opgemaakt. Momenteel is uw dossier in onderzoek, wij komen hier zo snel mogelijk op terug. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben gea¯nformeerd. Met vriendelijke groeten Vildan   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

Water-link

aan: S. E.

29/10/2021

Geachte mevrouw El Hamouti,     Wij komen graag terug op onderstaand schrijven. Helaas is de oorzaak onduidelijk in uw aanvraag tot een minnelijke schikking op factuur 3.400.197.586 van 22/02/2021.   U bezorgde ons meermaals detectierapporten, maar de werkelijke oorzaak werd nooit bewezen. Als laatste herstelling gaf u aan dat er een probleem was aan uw terugslagklep, maar deze herstelling is alsook niet aannemelijk als oorzaak van een mogelijk afwijkend waterverbruik.     Uw aanvraag tot minnelijke schikking (lekdossier)  werd afgekeurd op 07/10/2020 op basis van voorwaarde 1.4   1.4. Het abnormaal hoge verbruik herrekend op jaarbasis, moet  het gemiddelde jaarverbruik minstens  50% overschrijven of minimaal 100m ³  bedragen .Als er geen historische verbruiksgegevens bestaan, wordt het gemiddelde jaarverbruik bepaald via een opname van de meterstand. Dit gebeurt in principe  drie maanden na de herstelling van de oorzaak van het abnormaal hoge verbruik.   Aangezien de oorzaak,  alsook een herstellingsdata in  uw  aanvraag onduidelijk zijn, kan men geen exacte berekening maken van het verbruik na de herstelling.  U komt bijgevolg helaas dan ook niet in aanmerking voor een minnelijke schikking bij een abnormaal hoog verbruik, daar u niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 19 AWVR. Indien u alsnog bewijs kan aanleveren van de aanwezigheid van een verborgen lek, met daarbij de herstellingsfactuur, dan ontvangen wij dit zeer graag. 05/09/2019 werd  de  waterlevering  op uw naam  opgestart met beginmeterstand 0m ³. In maart 2020 hebben wij uw meterstanden digitaal afgelezen met meterstand 72m ³. In februari 2021 hebben wij de meterstanden  eveneens  afgelezen via de software van uw digitale meter met meterstand 254m ³. De eerder opgemaakte maandelijkse voorschotfacturen  van Eur37/maand waren te laag ten opzichte  van uw  effectief  waterverbruik. Mogelijks  kan dit ook een oorzaak zijn van de verhoogde afrekening van 2021. Indien u nog verdere vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, kan u ons per kerende e-mail contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van uw reactie dit dossier afsluiten.     Met vriendelijke groeten Aurelie   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be Oorspronkelijke tekst Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: siham-el.hamouti@hotmail.com CC: klachtenbox@test-aankoop.be Verzonden: 26.10.21 11:05:32 Onderwerp: Uw klacht met dossiernummer 300378444 - Weigering van aanvraag tot minnelijke schikking bij waterlek - (CPTBE01382673-35)     Beste mevrouw El Hamouti,   Wij hebben uw schrijven dd. 21.10.2021 in goede orde ontvangen. Om een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij dossier 300378444 opgemaakt. Momenteel is uw dossier in onderzoek, wij komen hier zo snel mogelijk op terug. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben gea¯nformeerd. Met vriendelijke groeten Vildan   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

Water-link

aan: S. E.

07/11/2021

Beste, De defecte terugslagklep, die ondertussen hersteld is, en waar ik het bewijs van herstelling al van heb doorgestuurd, was de oorzaak van het verhoogd waterverbruik. Dit maakte dat het water bleef bewegen in de leidingen en dat de waterteller bleef lopen. Dit is ondertussen hersteld (zie documenten vorige mails). Het lijkt mij dan ook niet logisch dat wij moeten betalen voor water dat we niet hebben verbruikt. Wij zullen contact opnemen met een advocaat om te horen wat hierin onze rechten zijn. Tot dan zullen we de facturen niet betalen. Met vriendelijke groeten, El Hamouti Siham Van: postbus.klachten@water-link.be Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 13:34 Aan: siham-el.hamouti@hotmail.com CC: klachtenbox@test-aankoop.be Onderwerp: ZP 15028895: Uw klacht met dossiernummer 300378444 - Weigering van aanvraag tot minnelijke schikking bij waterlek - (CPTBE01382673-35) Geachte mevrouw El Hamouti, Wij komen graag terug op onderstaand schrijven. Helaas is de oorzaak onduidelijk in uw aanvraag tot een minnelijke schikking op factuur 3.400.197.586 van 22/02/2021. U bezorgde ons meermaals detectierapporten, maar de werkelijke oorzaak werd nooit bewezen. Als laatste herstelling gaf u aan dat er een probleem was aan uw terugslagklep, maar deze herstelling is alsook niet aannemelijk als oorzaak van een mogelijk afwijkend waterverbruik. Uw aanvraag tot minnelijke schikking (lekdossier) werd afgekeurd op 07/10/2020 op basis van voorwaarde 1.4 1.4. Het abnormaal hoge verbruik herrekend op jaarbasis, moet het gemiddelde jaarverbruik minstens 50% overschrijven of minimaal 100m³ bedragen .Als er geen historische verbruiksgegevens bestaan, wordt het gemiddelde jaarverbruik bepaald via een opname van de meterstand. Dit gebeurt in principe drie maanden na de herstelling van de oorzaak van het abnormaal hoge verbruik. Aangezien de oorzaak, alsook een herstellingsdata in uw aanvraag onduidelijk zijn, kan men geen exacte berekening maken van het verbruik na de herstelling. U komt bijgevolg helaas dan ook niet in aanmerking voor een minnelijke schikking bij een abnormaal hoog verbruik, daar u niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 19 AWVR. Indien u alsnog bewijs kan aanleveren van de aanwezigheid van een verborgen lek, met daarbij de herstellingsfactuur, dan ontvangen wij dit zeer graag. 05/09/2019 werd de waterlevering op uw naam opgestart met beginmeterstand 0m³. In maart 2020 hebben wij uw meterstanden digitaal afgelezen met meterstand 72m³. In februari 2021 hebben wij de meterstanden eveneens afgelezen via de software van uw digitale meter met meterstand 254m³. De eerder opgemaakte maandelijkse voorschotfacturen van €37/maand waren te laag ten opzichte van uw effectief waterverbruik. Mogelijks kan dit ook een oorzaak zijn van de verhoogde afrekening van 2021. Indien u nog verdere vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, kan u ons per kerende e-mail contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van uw reactie dit dossier afsluiten. Met vriendelijke groeten Aurelie • customer service officer • Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen • www.water-link.be [s:water-link.be/sites/default/files/2020-11/banner_mijn_water-link.jpg] Oorspronkelijke tekst Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: siham-el.hamouti@hotmail.com CC: klachtenbox@test-aankoop.be Verzonden: 26.10.21 11:05:32 Onderwerp: Uw klacht met dossiernummer 300378444 - Weigering van aanvraag tot minnelijke schikking bij waterlek - (CPTBE01382673-35) Beste mevrouw El Hamouti, Wij hebben uw schrijven dd. 21.10.2021 in goede orde ontvangen. Om een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij dossier 300378444 opgemaakt. Momenteel is uw dossier in onderzoek, wij komen hier zo snel mogelijk op terug. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groeten Vildan • customer service officer • Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen • www.water-link.be [s:water-link.be/sites/default/files/2020-11/banner_mijn_water-link.jpg]