back

Dossierkosten gerechtsdeurwaarder

Water-link Mechelsesteenweg 66, ANTWERPEN
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

A. Y.

aan: Water-link

18/10/2021

Beste Ik ben eigenaar van een pand met 3 appartementen. De aansluiting van de watermeters werden door Waterlink foutief gebeurt, waardoor het verbruik van 1 van de huurders aan mij werd toegeschreven. Na anderhalf jaar, briefwisseling en 2 bezoeken van de technieker van Waterlink werd de fout rechtgezet. Dit wordt ook toegegeven in de mailverkeer die ik heb met Waterlink. Het probleem blijft nu dat de dossierkosten die gemaakt zijn door de gerechtsdeurwaarders aan mij worden toegeschreven. We zitten op het moment waarin een inbeslagname is gepland voor 29/10/21. Ik weigerde om de dossierkosten te betalen aangezien het om een bedrag gaat van bijna 1000 euro. Waterlink zelf beweert dat ik als klant bij hun geen schulden meer heb en dat ik de dossierkosten moet afhandelen met de gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder wil de dossierkosten niet annuleren op mijn vraag omdat zij de opdracht gekregen hebben van Waterlink en dat enkel Waterlink de opdracht tot inbeslagname kan intrekken. De deurwaarder beweert dat het onmogelijk is om nog te betwisten en dat ik deze kosten zal moeten betalen, zoniet zullen mijn meubelen ingeladen worden om openbaar verkocht te worden. Is er nog een oplossing om hier onderuit te komen, aangezien ik niet de verbruiker ben van de watermeter en dat het een vergissing was van Waterlink( dat ze zelf ook toegeven) inzake de meterwissel die is gebeurd. Dank voor uw antwoord Met vriendelijke groeten

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur
  • Annulering dossierkosten

Berichten (3)

Water-link

aan: A. Y.

20/10/2021

Geachte mijnheer Yaramis,   Wij hebben uw schrijven dd. 18.10.2021 goed ontvangen, waarvoor dank.   Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300377614 opgemaakt.   Momenteel is uw vraag in intern overleg met de bevoegde diensten.   Zodra wij feedback hebben ontvangen, komen wij spoedig bij u terug.   Alvast bedankt voor uw geduld ! Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

Water-link

aan: A. Y.

05/11/2021

Geachte heer Yaramis,   Graag komen wij terug op onderstaand schrijven. Bij nazicht van uw klantendossier stellen wij vast dat water-link in juni 2020 bij u ter plaatse is geweest om vaststellingen te komen doen van de meterwissel. Hierbij hebben onze bevoegde diensten de juiste meters toegewezen aan de juiste, huidige bewoners van het pand.   U werd hierover reeds op 18/03/2021 per mail gea¯nformeerd. Hierbij werden de meters overgedragen aan de rechtmatige abonnees, en dit sinds de data van aanvang van de desbetreffende huurovereenkomsten. Aangezien u slechts voor een korte periode werd geregistreerd als zijnde eigenaar van het pand, heeft u hiervan een eindafrekeningen ontvangen.   Vermits er in het dossier bij de gerechtsdeurwaarder (20AWW23933) vóór de correcties reeds tot dagvaarding werd overgegaan en er bijgevolg op 09/02/2021 een vonnis werd geveld, waren er nog dossierkosten bij de gerechtsdeurwaarder die betaald dienden te worden. Deze zouden inmiddels zijn betaald, waarvoor dank.     Omwille van de laattijdige rechtzettingen van de meterwissel is er intern beslist om u hierin tegemoet te komen voor een bedrag van 912,53 EUR. Dit betreft louter een eenmalige commerciele tegemoetkoming. Graag ontvangen wij hiervoor dan ook schriftelijk het rekeningnummer waarop dit bedrag overgemaakt mag worden.   Zodra wij uw rekeningnummer hebben ontvangen, zal intern het nodige worden gedaan en zal u een terugbetaling ontvangen. Indien u nog verdere vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, kan u ons per kerende contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van uw reactie dit dossier afsluiten. Met vriendelijke groeten Zoe   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Oorspronkelijke tekst Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: klachtenbox@test-aankoop.be CC: ayhanyaramis@hotmail.com Verzonden: 20.10.21 08:53:33 Onderwerp: ZP. 15008265 - Uw klacht met dossiernummer 300377614 - Dossierkosten gerechtsdeurwaarder - (CPTBE01379978-56)   Geachte mijnheer Yaramis,   Wij hebben uw schrijven dd. 18.10.2021 goed ontvangen, waarvoor dank.   Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300377614 opgemaakt.   Momenteel is uw vraag in intern overleg met de bevoegde diensten.   Zodra wij feedback hebben ontvangen, komen wij spoedig bij u terug.   Alvast bedankt voor uw geduld ! Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

Water-link

aan: A. Y.

24/11/2021

Beste mijnheer Yaramis,   Wij hebben uw schrijven dd. 21.11.2021 goed ontvangen, waarvoor dank. Allereerst wensen wij u proficiat met uw huwelijk. Uw rekeningnummer werd succesvol toegevoegd. De uitbetaling zal spoedig uitgevoerd worden op uw rekeningnummer BE80 0636 2625 5677 ten bedrage van 912,53 EUR.   Wij hopen u met deze e-mail voldoende te hebben gea¯nformeerd. Verdere berichten inzake dit dossier zullen wij niet meer behandelen.   Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Van: ayhanyaramis@hotmail.com Aan: postbus.klachten@water-link.be CC: Verzonden: 21.11.21 19:41:17 Onderwerp: Re: ZP. 15008265 - Uw klacht met dossiernummer 300377614 - Dossierkosten gerechtsdeurwaarder - (CPTBE01379978-56)   Beste Ik stuur dit zo laat omdat ik net terug ben van mijn huwelijksreis. Mijn rekeningnummer is BE80 0636 2625 5677.   Met vriendelijke groeten   Ayhan Yaramis   Van: postbus.klachten@water-link.be Verzonden: vrijdag 5 november 2021 8:56 Aan: ayhanyaramis@hotmail.com CC: klachtenbox@test-aankoop.be Onderwerp: ZP. 15008265 - Uw klacht met dossiernummer 300377614 - Dossierkosten gerechtsdeurwaarder - (CPTBE01379978-56)   Geachte heer Yaramis,   Graag komen wij terug op onderstaand schrijven. Bij nazicht van uw klantendossier stellen wij vast dat water-link in juni 2020 bij u ter plaatse is geweest om vaststellingen te komen doen van de meterwissel. Hierbij hebben onze bevoegde diensten de juiste meters toegewezen aan de juiste, huidige bewoners van het pand.   U werd hierover reeds op 18/03/2021 per mail gea¯nformeerd. Hierbij werden de meters overgedragen aan de rechtmatige abonnees, en dit sinds de data van aanvang van de desbetreffende huurovereenkomsten. Aangezien u slechts voor een korte periode werd geregistreerd als zijnde eigenaar van het pand, heeft u hiervan een eindafrekeningen ontvangen.   Vermits er in het dossier bij de gerechtsdeurwaarder (20AWW23933) vóór de correcties reeds tot dagvaarding werd overgegaan en er bijgevolg op 09/02/2021 een vonnis werd geveld, waren er nog dossierkosten bij de gerechtsdeurwaarder die betaald dienden te worden. Deze zouden inmiddels zijn betaald, waarvoor dank.     Omwille van de laattijdige rechtzettingen van de meterwissel is er intern beslist om u hierin tegemoet te komen voor een bedrag van 912,53 EUR. Dit betreft louter een eenmalige commerciele tegemoetkoming. Graag ontvangen wij hiervoor dan ook schriftelijk het rekeningnummer waarop dit bedrag overgemaakt mag worden.   Zodra wij uw rekeningnummer hebben ontvangen, zal intern het nodige worden gedaan en zal u een terugbetaling ontvangen. Indien u nog verdere vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven, kan u ons per kerende contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van uw reactie dit dossier afsluiten. Met vriendelijke groeten Zoe   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Oorspronkelijke tekst Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: klachtenbox@test-aankoop.be CC: ayhanyaramis@hotmail.com Verzonden: 20.10.21 08:53:33 Onderwerp: ZP. 15008265 - Uw klacht met dossiernummer 300377614 - Dossierkosten gerechtsdeurwaarder - (CPTBE01379978-56)   Geachte mijnheer Yaramis,   Wij hebben uw schrijven dd. 18.10.2021 goed ontvangen, waarvoor dank.   Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300377614 opgemaakt.   Momenteel is uw vraag in intern overleg met de bevoegde diensten.   Zodra wij feedback hebben ontvangen, komen wij spoedig bij u terug.   Alvast bedankt voor uw geduld ! Met vriendelijke groeten Sanne   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be