back

Brandverzekering op fout adres

AG Insurance Boulevard Emile Jacqmain 53, BRUXELLES
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

Y. V.

aan: AG Insurance

17/10/2021

Beste, Bij opzeg van de brandverzekering van mijn moeder op 07/05/21 kwam ik tot de ontdekking dat de rekeningen het juiste adres hebben gevonden, maar de brandverzekering niet op het juiste adres was aangepast. Als antwoord op mijn opmerking: In de polis is enkel de inboedel verzekerd en dus niet het gebouw zelf. Want deze wordt altijd door de eigenaar verzekerd. Mocht hier dus iets gebeurd zijn was, ging het gebouw verzekerd zijn door de brandpolis van de eigenaar. En uw inboedel ging ook verzekerd zijn omdat dit niet met opzet is dat de brandverzekering niet werd aangepast. Na 12 jaar met dit soort uitvluchten komen, zodanig dat ze niks dienen te vergoeden. Wnn er brand zou uitbreken dan was dit 100% zeker als excuus gebruik om niet te moeten uitbetalen. Op diezelfde datum zeg ik de familiale op. Echter op 13/10 kreeg ik een nieuwe uitnodiging tot betaling. Het resterende bedrag dat mijn moeder te goed had, is daarvoor gebruikt en nog steeds niet terugbetaald. Een 12 jarige fout, die niet wordt rechtgezet. Met een aansluitende fout, het wordt ronduit belachelijk. Zoals steeds met verzekeringen, wanneer het op een teruggave of vergoedingen gaat, geven ze niet thuis ! Met teleurgestelde groeten, Youri Verween

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 500,00
  • Schadevergoeding

Berichten (2)

AG Insurance

aan: Y. V.

18/10/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik meld u goede ontvangst van uw bericht van 17 oktober 2021. Ik heb hiervoor een klachtendossier geopend onder de referte 'AG22085/AT'. Ik zal de nodige informatie inwinnen over dit dossier en zal nadien deze zaak onderzoeken. Ingevolge de strenge privacy bepalingen, zal ik het antwoord rechtstreeks overmaken aan dhr. Verween. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices

AG Insurance

aan: Y. V.

20/10/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik kan u hierbij bevestigen dat er zonet een antwoord ten gronde aan dhr. Verween werd bezorgd. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices