back

VERBORGEN LEK IN DOUCHE ACHTER DE TEGELS

Water-link Mechelsesteenweg 66, ANTWERPEN
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

I. L.

aan: Water-link

20/08/2021

Beste mevrouw Jaminet, Beste Ellen, Ik mocht helaas nog steeds geen antwoord bekomen op mijn vraag om een tegemoetkoming. Wil u dit dossier met voorrang bekijken, tenslotte dateert het al van 8 mei. Volgens mezelf komen we in aanmerking voor een tegemoetkoming omdat het ging over een verborgen breuk/lek achter de tegels van de badkamer in de muur zelf. Het verhaal vindt u ook hieronder terug. Met dank bij voorbaat voor uw antwoord terug. Met vriendelijke groeten, Ignace Lamot Antoon Van den Bosschelaan 112 2100 Deurne (Antwerpen) Gsm: +32 497.550.183 Email: ignace.lamot@gmail.com Van: Postbus MKT [info@water-link.be] Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 8:50 Aan: Ellen Jaminet [Ellen.Jaminet@water-link.be] CC: Ignace Lamot [ignace@solarcleaningsupplies.eu] Onderwerp: FW: Ignace Lamot //Aanvraag tegemoetkoming verborgen lek// klantnummer 10.027.872 Ellen, Zie onderstaande mail. Met vriendelijke groeten Pascale Van den Bosch • Medewerker Communicatie • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • T +32 3 244 06 14 • www.water-link.be From: Ignace Lamot [ignace@solarcleaningsupplies.eu] Sent: donderdag 15 juli 2021 11:13 To: Postbus MKT [info@water-link.be] Subject: FW: Ignace Lamot //Aanvraag tegemoetkoming verborgen lek// klantnummer 10.027.872 Kan iemand van jullie mij het juiste e-mailadres bezorgen van Ellen Janinet. Ik heb ellen.janinet@waterlink.be maar ik krijg steeds een foutmelding op dit adres. Dank bij voorbaat. Met vriendelijke groeten, Ignace Lamot Antoon Van den Bosschelaan 112 2100 Deurne (Antwerpen) Gsm: +32 497.550.183 Email: ignace.lamot@gmail.com Van: Ignace Lamot [ignace@solarcleaningsupplies.eu] Verzonden: donderdag 15 juli 2021 11:10 Aan: ellen.janinet@water-link.be Onderwerp: FW: Ignace Lamot //Aanvraag tegemoetkoming verborgen lek// klantnummer 10.027.872 Van: ignace.lamot@gmail.com [ignace.lamot@gmail.com] Verzonden: donderdag 15 juli 2021 10:59 Aan: ellen.janinet@water-link.be CC: 'Alex Van Geyt' [ingrid.snels69@gmail.com]; 'Alex Telenet' [alex.van.geyt@telenet.be] Onderwerp: Ignace Lamot //Aanvraag tegemoetkoming verborgen lek// klantnummer 10.027.872 Beste mevrouw, Met factuurnummer 3.000.156.107 ontvingen we per 9 april 2021 een dramatische waterafrekening. Het verbruik was met 160m³ gestegen ten opzichte van vorig jaar. We zijn dan beginnen zoeken en hebben een lek gevonden aan de douche van het eerste verdiep aan een oude afsluitkraan die in de muur zat. Het water liep achter de tegels door tot op de douchebak waar het uit de muur kwam en daarna in het in het open putje van de douchebak wegliep. In bijlage vindt u foto’s van het lek en de herstelling uitgevoerd rond 6 of 7 mei. Facturen van de herstelling heb ik niet. Deze heeft de huisbaas Snels-Van Geyt. Zij lezen mee in cc. Ik contacteerde jullie per 8 en 12 mei en vulde via mijn water-link een aanvraag in tot tegemoetkoming. Dat heb ik gisterenavond opnieuw gedaan omdat ik geen enkel bericht mocht ontvangen. Deze morgen heb ik dan via een collega van je jouw mailadres mogen bekomen. Het waterverbruik is inmiddels sterk gedaald zoals u zelf kan zien nu met de digitale meter. Allen op zondag 9 juli zal u een piek zien en er komt er nog 1 per zondag 16 juli. Dit heeft te maken met medicatie in de vijver waarbij ik eerst een deel water dien weg te laten lopen. Graag ontving ik een tegemoetkoming voor de 160m³ meer verbruik? Wil u mijn dossier met voorrang behandelen, gezien ik de aanvraag al inleidde begin mei. Met dank bij voorbaat, Met vriendelijke groeten, Ignace Lamot Antoon Van den Bosschelaan 112 2100 Deurne (Antwerpen) Gsm: +32 497.550.183 Email: ignace.lamot@gmail.com

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur

Berichten (3)

Water-link

aan: I. L.

25/08/2021

Beste heer Lamot,   Allereerst onze excuses voor het laattijdige antwoord. Wij hebben uw schrijven dd. 20.08.2021 goed ontvangen, waarvoor dank. Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer  300369573 opgemaakt. Bij nazicht stelden wij vast dat u op dd. 15.07.2021 nog de contactgegevens van mevrouw Jaminet had opgevraagd om nog iets door te geven. Mogen wij u er attent opmaken dat wij enkel een minnelijke schikking kunnen bekijken, als wij over alle gegevens  beschikken. Op dit moment is de bevoegde dienst nog met uw aanvraag bezig, wij komen hier spoedig op terug. Alvast bedankt voor uw begrip.   Met vriendelijke groeten Aurelie   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

Water-link

aan: I. L.

27/08/2021

Geachte heer Lamot, Graag komen wij terug op ons schrijven dd. 25.08.2021 betreffende dossier 300369573. Wij ontvingen intern het bericht dat uw aanvraag tot een minnelijke schikking is goedgekeurd. Dergelijke aanvragen duren gemiddeld 3 maanden, dit omdat er dan pas een analyse kan gebeuren van het verbruik na de herstelling en de nodige documenten aan ons bezorgd zijn. Wel merken wij op dat er na de herstelling nog piekverbruiken zichtbaar zijn, ons advies is dan ook om uw verbruik op te blijven opvolgen, dit kan via '˜mijn water-link'. Eersaags ontvangt u een creditnota als tussenkomst op het afwijkend waterverbruik voor factuurnummer 3.000.156.107 dd. 09/04/2021. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven kan u ons per kerende e-mail contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van een reactie, dit dossier sluiten.   Met vriendelijke groeten Zoe   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be   Oorspronkelijke tekst Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: klachtenbox@test-aankoop.be CC: Verzonden: 25.08.21 11:45:14 Onderwerp: ZP 10027871: Uw klacht met dossiernummer 300369573 - (CPTBE01340856-25)   Beste heer Lamot,   Allereerst onze excuses voor het laattijdige antwoord. Wij hebben uw schrijven dd. 20.08.2021 goed ontvangen, waarvoor dank. Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer  300369573 opgemaakt. Bij nazicht stelden wij vast dat u op dd. 15.07.2021 nog de contactgegevens van mevrouw Jaminet had opgevraagd om nog iets door te geven. Mogen wij u er attent opmaken dat wij enkel een minnelijke schikking kunnen bekijken, als wij over alle gegevens  beschikken. Op dit moment is de bevoegde dienst nog met uw aanvraag bezig, wij komen hier spoedig op terug. Alvast bedankt voor uw begrip.   Met vriendelijke groeten Aurelie   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

I. L.

aan: Water-link

27/08/2021

Dag Aurelie.Dank voor uw bericht en tegemoetkoming. De piekverbruiken zijn bijna altijd te wijten aan problemen met de vijver. ik heb dit jaar een langdurige ziekte gehad van mijn vissen waarbij medicamenten dienden toegevoegd aan het water en er verschillende keren water diende afgelaten te worden. 2de helft september mag u nog een piek verwachten omdat we dan enkele veranderingen aan de vijver gaan uitvoeren. In ieder geval kan ik het met de digitale meter goed opvolgen. Ignace Lamot