back

Administratieve kost retributiebon

DOCKX RENTAL Terbekehofdreef 10, WILRIJK
afgesloten Succesvol Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

B. V.

aan: DOCKX RENTAL

13/08/2021

Beste, Op 26/06/2021 huurde ik een verhuiswagen van de firma Dockx Rental. Vandaag ontving ik een brief met een verschuldigd bedrag van €70. Na contact op te nemen met een van uw medewerkers bleek ik inderdaad op het verhuisadres een parkeerboete van €40 opgelopen te hebben. Ik betwist deze dus niet en zal dat bedrag meteen vereffenen. De administratieve kost van €30 betwist ik wel. Ik was niet op de hoogte van deze parkeerboete, anders had ik deze meteen betaald. Na contact op te nemen met en advies te krijgen van een medewerker van Test Aankoop zal ik dat bedrag dus niet vereffenen. Met vriendelijke groeten, Benoit Vermeylen

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur

Berichten (1)

DOCKX RENTAL

aan: B. V.

13/08/2021

Geachte heer Vermeylen Wij hebben uw bericht goed ontvangen en met de nodige aandacht bekeken. Ik verwijs hierbij naar het door u ondertekende huurcontract met nummer 210049330. In artikel 8 van onze algemene huurvoorwaarden staat vermeld dat voor elke ontvangen retributie een administratieve kost van Eur 30 aangerekend zal worden. Artikel 8. - De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord, behoudens indien deze niet toerekenbaar zijn aan de huurder en/of de (niet-) contractueel bepaalde bestuurders. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratieve kost van 30 euro per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder. Ons wagenpark bestaat uit 1.200 voertuigen waarvoor wij dagelijks tientallen boetes ontvangen. Daarom wordt het afhandelen van deze boetes uitbesteed aan een externe firma. Dockx Rental wordt als eigenaar van het voertuig rechtstreeks aangeschreven waarop de boete wordt betaald en doorgegeven aan onze partner die deze recupereert bij de klant. Dit is voor ons ook een kost, die wij vanzelfsprekend doorrekenen aan de klant die de overtreding heeft begaan. Hopend u hiermee voldoende gea¯nformeerd te hebben, Met vriendelijke groeten, KlaasSalesTeam'‹ DOCKXRENTAL T+3238278080 Esales@dockx.be Uwww.dockx-rental.be

Doorgestuurd naar onze advocaten 13 augustus 2021