back

Er werd ons een verkeerde watermeter toegewezen, 8,5 jaar geleden

Water-link Mechelsesteenweg 66, ANTWERPEN
afgesloten Niet succesvol Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

A. D.

aan: Water-link

12/08/2021

Gevolg voor ons een rekening van 1680 euro omdat jullie verkeerd waren.

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur

Berichten (9)

A. D.

aan: Water-link

25/08/2021

Kan die 1680 euro die ik toch niet ga betalen niet uit mijn domiciliering gehaald worden, zodat ik mijn gewone water rekening kan betalen?

Water-link

aan: A. D.

25/08/2021

Beste heer Bollansee en mevrouw De Mey,   Allereerst onze excuses voor het laattijdige antwoord. Wij hebben uw schrijven dd. 12.08.2021 goed ontvangen, waarvoor dank. Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300369610 opgemaakt. Bij nazicht stelden wij vast dat wij meerdere berichten van u ontvingen in verband met de meterwissel en dat de bevoegde dienst hiermee bezig is. Wegens de complexiteit van het dossier, neemt het iets meer tijd in beslag dan verwacht. Wij komen hier spoedig op terug. Alvast bedankt voor uw begrip.   Met vriendelijke groeten Aurelie   customer service officer    Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen   www.water-link.be

A. D.

aan: Water-link

06/09/2021

Beste, Dat duurt nu al lang genoeg met die rekening van bijna 1900 euro die al zo lang boven ons hoofd hangt. Ik kan nu mijn gewone rekening per domiciliering niet meer betalen. Ik ga nu langs test aankoop verdere stappen ondernemen want vind ik onterecht dat jullie ons zoiets aandoen. Wij zijn 2 gepensioneerden die altijd stipt ons rekeningen betalen, en nu krijgen wij daar heel onverwacht zoiets ter grote van ons maandinkomen aangesmeerd 🥴

Doorgestuurd naar onze advocaten 07 september 2021

A. D.

aan: Test Aankoop

07/09/2021
Dit antwoord is privé

Water-link

aan: A. D.

08/09/2021

Geachte heer Bollansee en mevrouw De Mey, Graag komen wij terug op onderstaand schrijven van dd 25.08.2021. Wij hebben dit intern nagekeken en stellen inderdaad vast dat artikel 2277 BW van toepassing is. Wij zullen bijgevolg dan ook het nodige doen om dit te regulariseren. Onze oprechte excuses voor het ongemak. U zal spoedig een creditnota ontvangen, alsook een nieuwe afrekening m.b.t. het waterverbruik van de afgelopen 5 jaar (2016 - 2021). In bijlage kan u reeds het rekeningoverzicht terugvinden. Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van dit schrijven kan u ons per kerende e-mail contacteren. Na 14 kalenderdagen zullen wij onder voorbehoud van een reactie, dit dossier sluiten. Met vriendelijke groeten Zoe customer service officerMechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen www.water-link.be Oorspronkelijke tekst Van: postbus.klachten@water-link.be Aan: klachtenbox@test-aankoop.be CC: Verzonden: 25.08.21 13:43:04 Onderwerp: ZP 10088355: uw klacht met dossiernummer 300369610 - (CPTBE01335721-31) Beste heer Bollansee en mevrouw De Mey, Allereerst onze excuses voor het laattijdige antwoord. Wij hebben uw schrijven dd. 12.08.2021 goed ontvangen, waarvoor dank. Om u een optimale dienstverlening te garanderen hebben wij voor u een klacht met dossiernummer 300369610 opgemaakt. Bij nazicht stelden wij vast dat wij meerdere berichten van u ontvingen in verband met de meterwissel en dat de bevoegde dienst hiermee bezig is. Wegens de complexiteit van het dossier, neemt het iets meer tijd in beslag dan verwacht. Wij komen hier spoedig op terug. Alvast bedankt voor uw begrip. Met vriendelijke groeten Aurelie customer service officerMechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen www.water-link.be

A. D.

aan: Test Aankoop

08/09/2021
Dit antwoord is privé

A. D.

aan: Test Aankoop

09/09/2021
Dit antwoord is privé

A. D.

aan: Test Aankoop

09/09/2021
Dit antwoord is privé

A. D.

aan: Test Aankoop

23/09/2021
Dit antwoord is privé