back

Schade door nalatigheid dockx

DOCKX RENTAL Terbekehofdreef 10, WILRIJK
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

R. G.

aan: DOCKX RENTAL

17/06/2021

Geachte, Op 28/5 heb ik bij u een verhuis bus gehuurd. Nog onderweg naar huis (8:09) werd ik door u gebeld met de mededeling dat de vorige eigenaar zijn telefoon in de auto was vergeten (de telefoon lag inderdaad in het gleufje van het midden consul) en dat de persoon over 10 minuten bij mij thuis zou zijn om de telefoon op te halen. Ik bevestigde mij welwillendheid beschikbaar te zijn voor de persoon. Bij aankomst thuis was de persoon niet aanwezig. Ik heb nog enkele malen geprobeerd contact te zoeken met u (dockx), zie uw log boek om te bespreken wat te doen, maar ben niet door uw keuze menu geraakt. U heeft mij ook verder niet gecontacteerd om mij te laten weten dat de persoon wel of niet zou komen. Ik ben daarna aan het werk gegaan en ben voor de volgende uren aan een stuk bij de bus geweest om spullen in te laden. Rond 14:30 ben ik naar boven gegaan om te plassen en toen ik enkele minuten later weer beneden kwam was de ruit ingeslagen en de telefoon verdwenen. Ik heb u direct gebeld en de politie ingeschakeld die een PV hebben opgesteld (BR 17.22.2200312021) en mij hebben verteld dat de schade in dit geval niet onze verantwoordelijkheid was. Na telefonisch overleg met U heb ik de bus verder gebruikt en hem volgens afspraak de volgende dag afgeleverd. Bij het afleveren is er een aangifte formulier opgesteld waar in Dockx aangeeft dat de verantwoordeijkheid bij een derde lag, zijnde de onbekende persoon die de raam heeft gebroken (zie aangifte formulier). Op 31 mei, ontving ik de factuur waar ik voor het hele schade verantwoordelijke gehouden word. Ik betwist dit ten zeerste om de volgede redenen: 1. Ik heb van dockx een niet conforme bus gekregen (aanwezigheid van een telefoon) en daardoor ben ik geconfonteerd met een verhoogd risco waar ik niet om heb gevraagd. 2. Ik heb als goede huisvader over de telefoon gehoed en ben welwillend geweest om me beschikbaar te stellen zodat de eigenaar de telefoon kon ophalen. Dockx heeft verder geen moeite gedaan om een oplossing aan te bieden om het busje in de juiste staat te stellen (ophalen van het object). Dockx en de eigenaar van de telefoon zij mijn inziens verantwoordelijk omdat: 1. de eerdere huurder zijn telefoon is vergeten en dit de reden is dat het raam is ingeslagen . Het feit dat die telefoon in de auto lag is de schuld van de eigenaar van de telefoon en niet van mij. 2. Dockx heeft de bus niet goed nagekeken op vreemde voorwerpen. Als dockx dit had gedaan was de telefoon opgemerkt en was de ruit niet ingeslagen. Als dockx de bus adequaat had ontsmet, volgens het protocol, wat in tijden van corona verplicht is en wat dockx ook zelf aangeeft op hun website, zou de telefoon zeer zeker zijn opgevallen en uit de bus gehaald. Dit zou wederom er voor gezorgd hebben dat het ruitje niet zou zijn ingeslagen. Dockx en de eigenaar van de telefoon hebben noch volgens afspraak de telefoon opgehaald noch contact gezocht om een eventuele oplossing aan te bieden. Dockx zelf heeft ten tijden van het opmaken van het schade document aan gegeven dat de tegenpartij (de onbekende die de ruit heeft ingeslagen) verantwoordelijk is en dus niet ik als huurder. De nalatigheid ligt in dit geval dan ook bij Dockx voor een inadequate ontsmetting en inadequate aflevering van het voertuig aan mij als huurder. De nalatigheid ligt ook bij de eigenaar van de telefoon die zijn telefoon in het busje heeft laten liggen en zo een risico op inbraak heeft achtergelaten. De nalatigheid ligt ook bij Dockx omdat de afspraak (binnen 10 minuten telefoon ophalen) niet nagekomen werd en Dockx verder geen enkele poging heeft ondernomen om contact met mij op te nemen wat verder te doen met dit voorwerp. I kan dus ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor de schade omdat de nalatigheid bij Dockx en bij de vorige huurder ligt. I verwacht dat de kosten voor de reparatie van het raampje en een halve dag huur van de bus wordt terug gestort. Een halve dag huur omdat ik door dit voorval niet optimaal van de bus gebruik heb kunnen maken. Het kan niet zo zijn dat de huurder van een busje verantwoordelijk wordt gehouden om fouten van eerdere huurders en persoon van Dockx recht te zetten.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 500,00
  • Herziening van de factuur

Berichten (4)

DOCKX RENTAL

aan: R. G.

18/06/2021

Beste Mr. Gorris Wij hebben uw klacht via Testaankoop goed ontvangen en nogmaals al de argumenten die u reeds aanhaalde in onze voorgaande e-mail conversatie bekeken. Wij blijven echter van mening dat wij volledig in ons recht zijn. Zoals reeds aangehaald in onze voorgaande communicatie hebben wij ondertussen het bestek van de schade ontvangen en zullen wij de vrijstelling crediteren en enkel de herstelkost aanrekenen. Ik bezorg u het bestek en de creditnota nog per mail. Met vriendelijke groeten KlaasSalesTeam'‹ DOCKXRENTAL T+3238278080 Esales@dockx.be Uwww.dockx-rental.be

Doorgestuurd naar onze advocaten 18 juni 2021

R. G.

aan: Test Aankoop

18/06/2021
Dit antwoord is privé

R. G.

aan: Test Aankoop

22/06/2021
Dit antwoord is privé

R. G.

aan: Test Aankoop

28/06/2021
Dit antwoord is privé