back

afsluiting dossier private lease 5055011

PSA Finance Belux Avenue du Bourget 20 boîte 1, Brussels
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

P. V.

aan: PSA Finance Belux

26/05/2021

Overzicht van de feiten :per einde januari verloopt mijn privéleasecontract van 48 maand, de wagen wordt zoals afgesproken terug binnengebracht. Even later krijg ik 3 facturen (zie mail hieronder, betwisting) Envoyé : mercredi 21 avril 2021 16:1 À : services - BFservi47 [services@psa-finance.com] Objet : [EXTERNAL]BETWISTING 505511 Importance : Haute Geachte, betreffende de laatste facturen heb ik besloten om deze te betwisten. 1/ herstelling schade : het gaat hier over normale krassen en slijtage na gebruik van 48 maanden. Tevens heb ik 48 maand premie betaald voor omnium herstelling. 2/ faktuur afschrijving februari. Het contract was een private lease van 48 maanden zonder mogelijkheid tot residu aankoop. Alle mensualiteiten zijn volledig betaald. Kan u me dan de reden van dit bijkomend faktuur verklaren. Op welk artikel of paragraaf in het contract heeft dit betrekking? Gelieve mij trouwens een copie van het ondertekende contract te mailen. 3/ gelieve geen bijkomende kosten meer te maken. Ik ben verhuisd naar het buitenland (niet EU). De enige mogelijke communicatie is via email. Met vriendelijk groeten Perihan HASERI Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 Op deze formele betwisting heb ik nog geen antwoord gekregen. Integendeel, zonder enige officiële aanmaning stuurt u mijn dossier door naar het incassoburo eos@aremas met referte 77175725 "Hierbij vragen wij u, als gemandateerde, de totale som van de vordering vermeerderd met de schadevergoeding(en) te voldoen, zoals contractueel bepaald. Het actueel saldo is als volgt samengesteld: Vervallen en niet-betaald kapitaal : 4.236,76 EUR Contractuele schadevergoeding : 635,51 EUR Verwijlintresten op heden (**) : 0,00 EUR ______________________________________________________________________ Totaal : 4.872,27 EUR Dit is ronduit schandalig

Gewenst oplossing

  • Indien uw invordering officiëel correct zou zijn is deze vorm van private lease volledig misleidend en zou ik deze niet hebben aangegaan. In elk geval is dit de eerste stap van officiële klacht van mijn zijde. Ingeval van verderzetting van uw invordering zal ik de nodige stappen zetten om dit openbaar te maken.

Berichten (4)

PSA Finance Belux

aan: P. V.

28/05/2021

C1-Non sensitive Geachte, Wij hebben de klacht van Perihan HASERI in goede orde ontvangen. Wij zijn aan het dossier na te kijken. Wij zullen u asap op de hoogte brengen van de uitkomst van dit onderzoek. Met vriendelijke groeten, Sophie Delcuve Compliance Quality Manager Avenue du Bourget 20 1130 Bruxelles (Belgique) Tél.: +32 2 404 15 57 sophie.delcuve@psa-finance.com De: PFBE-Compliance - BFPFBE-1 pfbe-compliance@psa-finance.com Envoyé: jeudi 27 mai 2021 10:50 À: Plaintes-PFBE - BFPlain plaintes-pfbe@psa-finance.com Objet: TR: [EXTERNAL]Klacht - afsluiting dossier private lease 5055011 - (CPTBE01280706-15)De: klachtenbox@test-aankoop.be klachtenbox@test-aankoop.be Envoyé: mercredi 26 mai 2021 12:43 À: PFBE-Compliance - BFPFBE-1 pfbe-compliance@psa-finance.com Objet: [EXTERNAL]Klacht - afsluiting dossier private lease 5055011 - (CPTBE01280706-15) EXTERNAL Real sender is klachtenbox@test-aankoop.be

PSA Finance Belux

aan: P. V.

03/06/2021

C1-Non sensitive Geachte Mevrouw, Geachte Mijnheer, Wij hebben uw aanvraag grondig nagekeken. De bedragen, gevraagde door Eos Aremas Belgium NV in hun brief dd. 23-04-2021, zijn wel correct. Hierna vindt u de details van deze bedragen: - Factuur 21VFM02011547 van 290,24 euro (datum van het document: 31-01-2021) Deze factuur werd nooit betaald. - Factuur 21VFM02018155 van 290,24 euro (datum van het document: 28-02-2021) Deze factuur werd nooit betaald. - Factuur 21VFD11002138 van 754,37 euro (datum van het document: 09-03-2021) Deze factuur betreft het bedrag van de schade aan het voertuig (zie schatting door de firma DEKRA). Dit bedrag valt ten uw laste krachtens artikel 1.6. (Staat van het voertuig) en artikel 3.5. (Verplichtingen van de huurder na afloop van de overeenkomsten) van de algemene voorwaarden van het contract. Deze factuur werd nooit betaald. - Factuur 21VFF04017514 van 2901,91 euro (datum van het document: 09-03-2021) Uw contract was afgesloten voor 25.000 km maar u heeft 36.918 km gereden, maw 11.918 km te veel. Op basis van artikel 1.4. ( Aantal kilometers) van de algemene voorwaarden van het contract, moet een aanvullende afrekening mbt. deze bijkomende kilometers plaats vinden. Deze factuur werd nooit betaald. - Op basis van artikel 3.2. van de algemene voorwaarden van het contract, moet u een contractuele schadevergoeding van 635,51 euro betalen gezien het feit dat bovenvermelde facturen op hun vervaldag niet werden betaald. Om u bijkomende invorderingsmaatregelen te vermijden dient u het totaal bedrag van 4.872,27 euro betalen. Met vriendelijke groeten, Sophie Delcuve Compliance Quality Manager Avenue du Bourget 20 1130 Bruxelles (Belgique) Tél.: +32 2 404 15 57 sophie.delcuve@psa-finance.com De: klachtenbox@test-aankoop.be klachtenbox@test-aankoop.be Envoyé: mercredi 26 mai 2021 12:43 À: PFBE-Compliance - BFPFBE-1 pfbe-compliance@psa-finance.com Objet: [EXTERNAL]Klacht - afsluiting dossier private lease 5055011 - (CPTBE01280706-15) EXTERNAL Real sender is klachtenbox@test-aankoop.be

P. V.

aan: PSA Finance Belux

24/06/2021

1/Ik wacht nog steeds op een copie van het contract. 2/ slijtageschade, betwist faktuur, 48 maand omniumpremie betaald

PSA Finance Belux

aan: P. V.

25/06/2021

C1-Non sensitive Geachte, Wij hebben uw mail dd. 24-06-2021 (via Test-Aankoop) in goede orde ontvangen. Wij sturen u in bijlage het leasingcontract evenals het verzekeringscontract. Zoals u zal kunnen noteren, dekt de lease cover overeenkomst niet de schade die door Dekra Automotive Solutions werden vastgesteld. Met vriendelijke groeten, Sophie Delcuve Compliance Quality Manager Avenue du Bourget 20 1130 Bruxelles (Belgique) Tél.: +32 2 404 15 57 De: PFBE-Compliance - BFPFBE-1 pfbe-compliance@psa-finance.com Envoyé: vendredi 25 juin 2021 08:56 À: Plaintes-PFBE - BFPlain plaintes-pfbe@psa-finance.com Objet: TR: [EXTERNAL]Klacht - afsluiting dossier private lease 5055011 - (CPTBE01280706-15) C1-Non sensitiveDe: klachtenbox@test-aankoop.be klachtenbox@test-aankoop.be Envoyé: jeudi 24 juin 2021 13:00 À: PFBE-Compliance - BFPFBE-1 pfbe-compliance@psa-finance.com Objet: [EXTERNAL]Klacht - afsluiting dossier private lease 5055011 - (CPTBE01280706-15) EXTERNAL Real sender is klachtenbox@test-aankoop.be