back

Problemen met terugbetaling

Connections Luchthavenlaan 10, Vilvoorde
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

R. R.

aan: Connections

18/05/2021

Beste, Ik bestelde ONLINE een vlucht naar Seattle VS met ref 1R6B9R. Met "ONLINE" wil ik verwijzen dat ik krijg geen hulp van de fijn ploeg mensen die bij jullie werken. Bij het betaling ervan was ik geschrokken dat er een dossier kost van 25 euro aangerekend wordt. Dan werden 2 van de 4 vluchten geschrapt (door British Airways- hierna BA genoemd) en bij het uitblijven van alternatieven zonder aanzienlijke kosten en nog andere nadelen. Dus moest ik annuleren. Op 3 mei een email van Connections verteld dat de dossierkosten van Connections nooit terugbetaald worden. Ik roept de hulp van Test-Aankoop in bij het annuleren en stond op “de betaling terug binnen de 7 dagen, d.w.z. 10 mei 2021.” Die heb ik gedeeltelijk ontvangen op 11 mei 2021 waarvoor dank. Maar de terugbetaling vd dossierkosten ontbreekt. Ik sta erop dat ik die dossierkosten van 25 euro terug krijg. De vlucht wordt door BA geannuleerd en kon ik mijn reis niet maken. Dat ik kosten zelf moet betalen is onaanvaardbaar. met teleurstelling R Rzewnicki decennia lang klant van Connections

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 25,00

Berichten (1)

Connections

aan: R. R.

21/05/2021

Geachte, Wij wensen u graag toe te lichten dat het mandaat van Connections in uw dossier, het mandaat is van doorverkoper. Vanaf het ogenblik dat wij de tickets verkochten ontstaat er een kontrakt tussen luchtvaartmaatschappij en reiziger. Connections is in dit geval wettelijk niet gehouden om de terugbetaling van gelden die wij doorgestort hebben naar de transporteur op eigen verantwoordelijkheid en met eigen fondsen aan de klant terug te betalen, uiteindelijk bestaat er een contract tussen de reiziger en de luchtvaartmaatschappij die haar enige contractspartij is. De terugbetaling is uitgevoerd zodra de luchtvaartmaatschappij de gelden teruggestort heeft. Daar is geen tussenkomst van Testaankoop mee gemoeid, trouwens kan ik verzekeren dat er zeer goede samenwerking is tussen Testaankoop en Connections. De mensen van Testaankoop kennen ook de wetgeving, net zoals wij. Wat de dossierkosten betreft Ten slotte wat de dossierkosten betreft: staat er duidelijk in onze Bijzondere voorwaarden die u onderschreef dat dossierkosten niet terugbetaalbaar zijn.Dossierkosten zijn de vergoeding waarop Connections recht heeft vanwege haar werk dat in het kader van elk dossier is geleverd, in het geval van pakketreizen in haar hoedanigheid van organisator, in het geval van flight only in haar hoedanigheid van doorverkoper. In feite bestond ons mandaat namens de klanten uit het vinden van passende vluchten en/of hotels, excursies en andere diensten die wij verrichtten. Als gevolg van deze diensten hebben wij deze vergoeding definitief verworven. Bovendien moeten deze dossierkosten een tweede en derde inspanning dekken, gezien we de refund procedure bij de luchtvaartmaatschappijen en alle andere leveranciers gratis uitvoeren. Gelieve te noteren dat huidig schrijven geschiedt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning. Met beleefde groet, Tine Verreck Customer Care Manager Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde tel 02/550 01 63 _______________ This email has been scanned by the Destiny Email Security System. _______________ Save Trees Do Not print if not Necessary, I want to breathe air tomorrow. _______________ This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. If you are not the intended recipient, you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. This email has been scanned by the Destiny Email Security System. _______________