back

Problemen met terugbetaling

Connections Luchthavenlaan 10, Vilvoorde
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

w. v.

aan: Connections

26/04/2021

Beste, ik wacht nu al sinds januari op de terugbetaling van de tickets. Ik heb deze tickets bij Connections geboekt, en niet bij Brussels Airlines. Ik eis dan ook de onmiddellijk terugbetaling van mijn tickets, we hebben het hier nota bene over mijn eigen geld. Met uw bedrijfspolicy van 6 weken heb ik weinig uitstaans. Het voorlopige bedrag is 2524,01€. De rest wil ik ook terug.

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 2524,01

Berichten (1)

Connections

aan: w. v.

03/05/2021

Beste, Dank voor onderstaande mail. Wij wensen u graag toe te lichten dat het mandaat van Connections in uw dossier, het mandaat is van doorverkoper. Vanaf het ogenblik dat wij de tickets verkochten ontstaat er een kontrakt tussen luchtvaartmaatschappij en reiziger. Connections is in dit geval wettelijk niet gehouden om de terugbetaling van gelden die wij doorgestort hebben naar de transporteur op eigen verantwoordelijkheid en met eigen fondsen aan de klant terug te betalen, uiteindelijk bestaat er een contract tussen de reiziger en de luchtvaartmaatschappij die haar enige contractspartij is. U weet ongetwijfeld dat deluchtvaartmaatschappijen,conform de Europese richtlijnen met betrekking tot de Passagiersrechten, verplichtisom de door haar geannuleerde vluchten binnen een termijn van 7 dagenaan de passagierterug te betalen. Als gevolg van Covid-19 kunnen zij echter momenteel hun verplichtingen, alle druk door ons maar ook vanwege de Europese Commissie ten spijt, niet naleven. We dienen echter rekening te houden met een langere verwerkingstermijn in hoofde van de luchtvaartmaatschappij, diein de huidige omstandigheden langerin beslag kan nemen. Wij betreuren dit ten zeerste en doen er alles aan om dit proces in te korten.Wij staan aan uw kant en oefenen, met de grootste zorg voor uw belangen, alle mogelijke druk uit. Wij hebben zoals eerder gesteldde aanvraag tot terugbetaling voorjullietickets bij de luchtvaartmaatschappij ingediend. Wij hebben inmiddels een akkoord voor de refund van uw tickets dewelke deze week u zullen worden doorgestort, de extra's zoals extra bagage en seating hebben we nog niet ontvangen, deze zullen volgen zodra we een ok ontvangen hebben van de carrier. Gelieve te noteren dat huidig schrijven geschiedt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning. Met beleefde groet, Tine Verreck Customer Care Manager Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde tel 02/550 01 63 _______________ This email has been scanned by the Destiny Email Security System. _______________ Save Trees Do Not print if not Necessary, I want to breathe air tomorrow. _______________ This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this email. Please notify the sender immediately by email if you have received this email by mistake and delete this email from your system. If you are not the intended recipient, you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. This email has been scanned by the Destiny Email Security System. _______________