back

Fouten en ontbrekende expertise in verzekeringsdossier

AG Insurance Boulevard Emile Jacqmain 53, BRUXELLES
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

C. P.

aan: AG Insurance

05/02/2021

Beste meneer, mevrouw  Er loopt sinds begin oktober 2020 een verzekeringszaak bij mijn verzekeraar AG Insurance wegens vochtschade. Ik dien deze klacht in namens mezelf, en mijn partner en mede-eigenaar van de betreffende woning.  In januari vond er een expertise plaats met een afgevaardigde van AG Insurance en de afgevaardigde van de tegenpartij (de eigenaar van de aanpalende woning). Deze afgevaardigden hebben hun eindoordeel over het dossier geveld op basis van een verslag dat op 14 oktober werd gemaakt door Dry Solutions (aangesteld door AG Insurance). Dit verslag is echter niet correct, wat AG Insurance zelf schriftelijk en mondeling bevestigde. Sinds eind oktober probeer ik daarom het verslag te laten aanpassen of een nieuw verslag te laten opstellen. Dat is niet gebeurd. Op 23/10/2020 ontving ik via e-mail een vrije brief met volgende boodschap van AG Insurance: "Aangezien de lekzoeker diverse mankementen aan uw eigen woning opsomde heb ik zijn melding over het hoofd gezien dat de schade mede te wijten zou kunnen zijn door het dak van de buur dat al meer dan een jaar open staat. Mijn excuses hiervoor." Daarnaast bevestigde AG Insurance op een voice mail dat het gemaakte verslag niet correct werd opgesteld. Mijn vraag om het verslag aan te passen of een nieuw verslag te laten opstellen werd herhaaldelijk genegeerd. In dezelfde week van de expertise (die dus begin januari 2021 plaatsvond) werden mijn meerdere telefoontjes eindelijk beantwoord. Het antwoord was dat het verslag later nog aangepast kon worden en dat de expertise eerst moest plaatsvinden.  Waarom is er nu nog steeds, na de expertise, een probleem? De afgevaardigden hebben op basis van het foutieve verslag van Dry Solutions een oordeel geveld en een bedrag voor de tussenkomst vastgelegd. Daarnaast werd tijdens de expertise een belangrijk feit genegeerd: hetgeen wat een door ons aangestelde dakexpert ontdekte. Ons dossier beschikt namelijk over een tweede verslag, dat volledig genegeerd is doorheen dit proces. Wij stelden deze dakexpert aan om een offerte te maken, zoals gevraagd door AG Insurance. Deze dakexpert ontdekte een probleem aan de dakgoot van de aanpalende woning. Het probleem van deze dakgoot veroorzaakt volgens deze dakexpert de vochtschade door infiltratie.  Aanvullende relevante elementen betreffende deze klacht:  (1) Het verslag van Dry Solutions betreft een lekonderzoek dat door een lekexpert werd behandeld. Het betreffende probleem gaat echter niet over een lek, maar over een probleem in het dak en over infiltratie via muren. Deze lekexpert van Dry Solutions zei toen letterlijk dat hij niets van daken en infiltratie kende. Dat bevestigt de in vraagstelling van de correctheid van het verslag.  (2) De aanwezige afgevaardigden hadden geen enkele dossierkennis. Wij werden onderworpen aan een kruisverhoor omdat de persoon die ons zou moeten vertegenwoordigen geen enkele kennis had van het dossier, noch het verslag gelezen, foto's bekeken, noch kennis had van zelfs onze namen. Wij werden door de afgevaardigde van AG Insurance onder druk gezet om onze handtekening te zetten op een papier (digitaal) dat wij niets eens mochten lezen. Uiteraard is dat een stommiteit langs onze zijde. Wij hebben toen de (foute) bedenking gemaakt dat deze afgevaardigde onze belangen zou moeten behartigen.  (3) Tijdens de expertise werd afgesproken dat de tegenpartij de betreffende muur zou afschermen van weer en wind, om er voor te zorgen dat de schade niet verergert. Een maand later is dat nog steeds niet gebeurd. Opnieuw moet ik zelf contact opnemen met de tegenpartij om dit in orde te brengen. AG Insurance heeft deze afspraak nergens schriftelijke beschreven, dus wij hebben geen idee of de tegenpartij dit effectief zal doen. Wij zijn dus weer taken aan het uitvoeren waarvoor wij maandelijks een bedrag betalen aan AG Insurance.  (4) Gedurende maanden zijn wij fouten van de dame die ons dossier behandelt aan het proberen rechtzetten. Eerst werd ons een tussenkomst geweigerd. Wij hebben zelf artikelnummers en uitleg uit de polis moeten kopiëren om aan te tonen dat bepaalde elementen sowieso wel gedekt werden door AG Insurance. Deze dossierbehandelaar heeft dus geen basiskennis van de polissen van verzekeringnemers en heeft ook geen enkele inspanning geleverd om dit uit te zoeken. Daarnaast werd het argument "goede huisvaders" eerst gebruikt om ons een tussenkomst te weigeren. We zijn op de hoogte dat dit een malafide manier is van verzekeringsmakelaars om klanten te bedotten. Op onze vragen die wij stelden over deze term, kregen wij nooit een antwoord.  Gezien onze herhaalde genomen pogingen om in gesprek te gaan met AG Insurance geen gehoor krijgen, zien wij ons genoodzaakt een dossier in te dienen bij u, TestAankoop. Indien nodig, stellen wij graag het volledige dossier met alle documenten alsook de communicatie ter beschikking.  Vriendelijke groeten

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur
  • Schadevergoeding

Berichten (2)

AG Insurance

aan: C. P.

08/02/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik meld u goede ontvangst van uw bericht van 5 februari 2021 Ik heb hiervoor een klachtendossier geopend onder de referte 'AG20570/AT'. Ik zal de nodige informatie inwinnen over dit dossier en zal nadien deze zaak onderzoeken. Ingevolge de strenge privacybepalingen, zal ik het antwoord rechtstreeks overmaken aan mevr. Poels. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices

AG Insurance

aan: C. P.

10/02/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik kan u hierbij melden dat mevr. Poels vandaag een antwoord ten gronde werd bezorgd. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices