back

Beroepsgebonden invaliditeitsrente verzekering

AG Insurance Boulevard Emile Jacqmain 53, BRUXELLES
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

M. C.

aan: AG Insurance

12/01/2021

Op 10 januari 2020 ging ik bij mijn werkgever in dienst. 1 van de voordelen is de income care verzekering van AG, waarbij je bij langdurige ziekte niet over de financiële gevolgen hoeft lopen na te denken. Voor de aansluiting van de verzekering werd mij geen medische vragenlijst of dergelijke bezorgd die ik naar waarheid moest invullen en ondertekenen. Sinds 2 oktober 2020 ben ik arbeidsongeschikt. Ik heb een hele grote maagzweer en ovariële cysten die beide op 4/02 operatief verwijderd zullen worden. Ik werd door de adviserend geneesheer van AG opgeroepen om na te kijken of ik wel degelijk ziek ben en dus recht heb op de premie van de verzekering. Ik heb alle medische verslagen verzonden vooraleer naar de arts te gaan. Eenmaal bij de arts toegekomen wist deze niet waarom ik daar was. Eenmaal uitgelegd zei hij ja ik kan U niet onderzoeken he aan U maag... hij vroeg naar mijn medische geschiedenis en botste dan op het feit dat ik in het verleden een Gastric Bypass had gekregen. Dat was zeker de oorzaak volgens hem. Na navraag bij mijn behandelend arts alsook de chirurg is blijkt de maagzweer niets met de bypass te maken en betreft dit louter toeval. Er werd mij ook gezegd dat de woordkeuze in jullie brief niet klopt. Ik citeer " uw arbeidsongeschiktheid is te wijten aan een aandoening die reeds bestond", volgens mezelf en beide artsen is een bypass geen medische aandoening. Asook het feit dat ik nog iets heb moeten invullen of ondertekenen voor het aangaan van de verzekering. Na contact per mail met de vraag of een bypass tussen de uitsluitingen staat, krijg ik als antwoord neen, een bypass op zich is geen reden tot uitsluiting. Toch krijg ik nu de brief dat ik geen recht heb op een maandelijkse premie...

Gewenst oplossing

  • Betaling van de income care garantie, vanaf november 2020

Berichten (8)

AG Insurance

aan: M. C.

12/01/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik meld u goede ontvangst van uw bericht van vandaag. Ik heb hiervoor een klachtendossier geopend onder de referte 'AG20389/AT'. Ik zal de nodige informatie inwinnen over dit dossier en zal nadien deze zaak onderzoeken. Ingevolge de strenge privacy bepalingen, zal ik het antwoord rechtstreeks overmaken aan mevr. Cammaerts. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices

AG Insurance

aan: M. C.

13/01/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik kan u hierbij bevestigen dat de klachtendienst van AG zonet een antwoord ten gronde aan mevr. Cammaerts heeft overgemaakt. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices

M. C.

aan: AG Insurance

01/02/2021

Ik mocht uw antwoord in goede orde ontvangen en wacht af wat de nieuwe controlearts beslist alvorens verdere stappen te ondernemen. Aangezien jullie nog steeds zeggen dat een Bypass een aandoening is...

AG Insurance

aan: M. C.

01/02/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik ontving in goede orde uw schrijven van zonet. Ik noteer hieronder de reactie van mevr. Cammaerts, waarin zij aangeeft het antwoord ten gronde ontvangen te hebben en de besluiten van de nieuwe controlearts af te wachten alvorens eventuele verdere stappen te ondernemen. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices

Doorgestuurd naar onze advocaten 09 februari 2021

M. C.

aan: Test Aankoop

09/02/2021
Dit antwoord is privé

AG Insurance

aan: M. C.

09/02/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik kan u hierbij bevestigen dat ik zonet een antwoord ten gronde aan mevr. Cammaerts heb overgemaakt. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices

M. C.

aan: Test Aankoop

16/02/2021
Dit antwoord is privé

Test Aankoop

aan: M. C.

02/03/2021
Dit antwoord is privé