back

Niet akkoord met motivering van de afwijzing van een schadegeval

Vivium Verzekeringen Koningsstraat 151, Brussel
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

G. V.

aan: Vivium Verzekeringen

13/07/2020

Beste, ik heb in verband met het schadegeval in Ref vermeld een afwijzing van het schadegeval ontvangen omdat, ik citeer "Wij kunnen alleszins niet spreken van een geval van AANSTOTING". De polis voorziet in Art 2.5.d "De maatschappij waarborgt de vergoeding van de stoffelijke schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door AANRAKING met dieren. Mieren, welke het hout van ramen kapot vreten, zijn volgens mij ook dieren. Volgens het woordenboek Dikke Van Daele heeft AANRAKEN als synoniem AANKOMEN met als betekenis ZITTEN AAN. Wat hebben de mieren dan gedaan; er is zeker fysisch contact tussen de mieren en het verzekerde voorwerp nodig om dit vernielen.

Gewenst oplossing

  • Schadevergoeding
  • Vervanging
  • tussenkomst in de geleden schade

Berichten (1)

Vivium Verzekeringen

aan: G. V.

13/07/2020

Geachte heer Verbuyst, Ter bescherming van de privacy van onze klanten en onze eigen medewerkers, zullen wij geen klachten via dit medium behandelen. Wij nodigen u vriendelijk uit om uw klacht rechtstreeks aan de Dienst Klachtenmanagement van de verzekeringsmaatschappij over te maken. Email: klacht@vivium.be Post: Dienst Klachtenmanagement, HP 0260, Koningsstraat 151 - 1210 Brussel Vriendelijke groeten, Klachtenmanagement T 32 (0)2 250 90 60 F 32 (0)3 244 66 68 E klacht@vivium.be VIVIUM Koningsstraat 151 - 1210 Brussel Procedure klachten: s:www.vivium.be/nl/self-employed/complaints-management Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt. Als verwerkingsverantwoordelijke van uw dossier stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens op een veilige en integere manier te verwerken en dit conform de geldende regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer en in het bijzonder de AVG, Algemene Verordening Gegevensverwerking (Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Alle details over ons privacy beleid vindt u terug op onze website www.vivium.be