back

Teruggave belastingen aangeslagen

Atradius (Antwerp Office) Jan van Gentstraat 1 201, Antwerpen
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

Y. V.

aan: Atradius (Antwerp Office)

21/03/2020

Beste , Ik wil een klacht indienen vanwege het aanslagen van mijn teruggave belastingen vanwege het volledig bedrag van 973.66 euro . Daar ik al lange tijd arbeidsongeschikt ben , kom ik juist toe voor mijn levensonderhoud en had ik op deze teruggave gerekend om een deel andere kosten te betalen zoals gerechtskosten . Dit brengt me wel in een heel onverwachte moeilijke situatie en daarom wil ik dat u redelijk bent en niet alles opeist .

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur

Berichten (1)

Atradius (Antwerp Office)

aan: Y. V.

01/04/2020

Geachte, Wij treden op als kredietverzekeraar gesubrogeerd in de rechten van COFIDIS. Na de stopzetting van de betalingen door de heer VAN DEN HEUVEL werd de kredietovereenkomst beëindigd en zijn wij belast met de invordering van de schuld van de heer VAN DEN HEUVEL. De algemene voorwaarden van het contract voorzien de overdracht van alle bedragen die aan de lener kunnen toekomen, met inbegrip van eventuele belastingteruggaven. Wij hebben daarom het recht om dit bedrag in te houden, zoals aan de heer VAN DEN HEUVEL per e-mail van 20.03.2020 is uitgelegd. Hoogachtend,Quentin LORSIGNOL Senior Legal Advisor Juriste d'entreprise - Bedrijfsjurist - Company Lawyer Atradius Instalment Credit Protection (ICP) Division of Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Avenue Prince de Liège, 78, 5100 NamurIBelgium Phone: 32 (0)81324 712IE-mail:quentin.lorsignol@atradius.com Website www.atradiusicp.com **************************************** TVA/ BTW: BE 0661.624.528 RPM NamurRPR Namen Siège socialHoofdzetel: Paseo de la Castellana 4 28046 Madrid (ES) Registre du commerceHandelsregister Madrid M-171.144 The operating companies affiliated with Atradius N.V. (Atradius Group) conduct insurance, debt collection and information services business through their registered (branch) offices in many countries. For information about the main registration details of Atradius Group offices in your country please visit s:group.atradius.com/contact-us/ Important Notice This e-mail, including any and all attachments, is intended for the addressee or its representative only. It is confidential and may be under legal privilege. Any form of publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this e-mail is not permitted, unless expressly otherwise indicated in the e-mail by the Atradius contact person. If you are not the intended recipient of this e-mail and its contents, please notify the sender immediately by reply e-mail and delete this e-mail and all its attachments subsequently. Although this e-mail and any attachments are believed to be free of any virus or other defect that might affect any computer system into which it is received and/or opened, it is the responsibility of the recipient to ensure that it is virus free and no responsibility is accepted by Atradius Group companies, either jointly or severally, for any loss or damage arising in any way from its use. E-mail received by Atradius Group can be stored for business purposes. ****************************************