back

klantendienst niet bereikbaar

VOO Chaussée d'Ixelles 168, BRUXELLES
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. B.

aan: VOO

12/11/2019

Beste, Ik had een contract VOO HERO. Ik wenste dit contract stop te zetten in juli 2019. Mijn eerste contact met de helpdesk was op 12juli 2019. Ik heb 2 maal contact gehad met de helpdesk, 2 maal werd mij mondeling bevestigd dat mijn abonnement zou worden stopgezet (12 juli en 15 juli)! Telkens kreeg ik na afsluiten een email met een link naar het standaard online contactformulier. Mijn abonnement werd niet stopgezet. De helpdesk rechtstreeks contacteren is nooit gelukt omdat mijn postcode niet wordt herkend. Daarom heb ik na de eerste 2 telefonische contacten meermaals het online contactformulier ingevuld om gecontacteerd te worden zonder resultaat! Ik vroeg op deze manier een telefonisch onderhoud aan op 23/07, 25/07, 6/06, 16/06, 18/06, 7/10. Intussen kan ik zelfs het online contactformulier niet meer invullen omdat mijn emailadres niet erkend wordt, ik wordt niet meer erkend als klant. Ik kan de klantendienst op geen enkele wijze bereiken. Daarom gebruik ik nu het platform van test-aankoop. Na uitputting van mijn mogelijkheden om VOO te contacteren heb ik in juli de domicilieringsopdracht stopgezet. Dit was mijn enige middel om mijn contract te beindigen. Ik ga niet akkoord met de boete die ik hierop gekregen heb (3*10 euro) voor laattijdige betaling. Uw diensten zijn niet op een redeijke wijze te bereiken. In tegenstelling tot de informatie op de website was het niet mogelijk om mijn abonnement online of telefonisch stop te zetten. Ik vraag u mijn factuur te herzien en mijn herinneringskosten kwijt te schelden. Ik verwacht van u een eindafrekening voor het voor het gebruik van uw diensten in juli.

Gewenst oplossing

  • Herziening van de factuur