back

Vreselijke ervaring tot hiertoe. Hopend op beterschap.

Vivium Verzekeringen Koningsstraat 151, Brussel
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

W. C.

aan: Vivium Verzekeringen

09/07/2019

Ik heb een angststoornis. Dit is o.a. het gevolg van de problemen die ik had met mijn homoseksualiteit. UPC UZ Leuven bevestigd de diagnose "gegeneraliseerde angststoornis" (gedekt door de polis). Vivium weigert dit te geloven en laat verschillende dokters langskomen die een intimiderende houding aannemen wat slecht is voor m'n genezingsproces. Deze dokters zeggen dat ik geen angststoornis heb maar psychische problemen terwijl ik wel alle vreselijke fysiek invaliderende symptomen van een angststoornis heb. Beeld ik me dit dan allemaal maar in? Is mijn homoseksualiteit en de daar van afgeleide problemen die ik had in interactie met mijn omgeving een psychisch probleem? Ook verliep het contact zeer bureaucratisch, onpersoonlijk en onvriendelijk bv in vergelijking met KBC of AG. Het eerste contact met de ombudsdienst van Vivium verliep positief maar nu ik toevoegingen en extra vagen heb die enkel via telefoon kunnen overgebracht worden gezien de complexiteit verloopt het contact plots veel minder vlot en krijg ik niemand meer aan de lijn... Het is niet gewenst voor mij om alles schriftelijk te doen. Ik moet gezien mijn gezondheidstoestand zoveel mogelijk modeling kunnen regelen. Via zo'n mondelinge regeling krijg ik blijkbaar niet dezelfde rechten als een gezond iemand die wel alles schriftelijk kan regelen en heb hier verdere vragen over. Ook na onderzoek blijkt dat de eigenaar van het door Vivium ingehuurde Medionex ook hoofdraadsgeneesheer blijkt te zijn bij Vivium... (??) Enz... Mijn werkgever betaald zo'n 500k per jaar aan Vivium en ben nog maar het tweede schadegeval in 3 jaar tijd (+-15k per jaar per schade). En mijn aanvraag doen ze alles aan om te weigeren! Alhoewel ik een ziekte heb die gedekt is door de polis. Benieuwd hoe dit allemaal zal verder lopen met Vivium...

Gewenst oplossing

  • Dossier goedkeuren en menselijkere vlottere communicatie