back

Probleem met uitbetaling

P&V Verzekeringen Rue Royale 151, BRUXELLES
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

M. V.

aan: P&V Verzekeringen

05/07/2019

Beste de uitbetaling van mijn contract pensioensparen moest contractueel op 01/07/2019 gebeuren maar tot heden hebben juli niets laten weten en ben ik in het ongewisse van mijn uitbetaling dit noem ik contact breuk en kan gevolgen hebben

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 27665,72

Berichten (1)

P&V Verzekeringen

aan: M. V.

05/07/2019

Mevrouw, Wilt u me aub per email contacteren op klacht@vivium.be De gegevens die u hebt ingevuld op de site van Test-Aankoop hebt u publiekelijk gedeeld, waardoor u delicate informatie met iedereen deelt en eventueel misbruik mogelijk wordt. Vriendelijke groeten, Klachtenmanagement T 32 (0)2 250 90 60 E klacht@vivium.be VIVIUM Koningsstraat 151 - 1210 BrusselDenk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt. Als verwerkingsverantwoordelijke van uw dossier stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens op een veilige en integere manier te verwerken en dit conform de geldende regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer en in het bijzonder de AVG, Algemene Verordening Gegevensverwerking (Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Alle details over ons privacy beleid vindt u terug op onze website www.vivium.be