afgesloten Niet succesvol

WATERLINK Mechelsesteenweg 66, ANTWERPEN


Deze klacht is Publiek

 • D. R. Aan WATERLINK

  Ik ontving een herinneringsbrief gedateerd op 10 april, met betrekking tot facuur 1.800.314.656. Deze brief ontving ik nadat ik de betreffende factuur al voldaan had (factuur opgemaakt op 10 april, overschrijving gedaan op 10 april - betaling en factuur hebben elkaar gekruist). Op de herinneringsbrief werd ook een administratieve kost aangerekend van € 7.50. Meer nog, voor een eerste herinnering van oktober 2018 werd ook een administratieve kost van € 7.50 aangerekend, terwijl ook die rekening al betaald werd vooraleer de herinnering in de bus viel. Voor zover ik weet mogen administratieve kosten bij een eerste aanmaning niet meer aangerekend worden. Is dat correct? Of moet ik de € 15.00 die mij via 2 eerste herinneringen wordt aangerekend toch betalen? Beide facturen zijn effectief betaald, en uit mijn betaalgeschiedenis zal blijken, dat ik altijd stipt alle facturen betaald heb. Is het wettelijk om mij per factuur 10% administratieve kosten aan te rekenen voor een eerste herinnering?

  Omschrijving van uw klacht

  Ik ontving een herinneringsbrief gedateerd op 10 april, met betrekking tot facuur 1.800.314.656. Deze brief ontving ik nadat ik de betreffende factuur al voldaan had (factuur opgemaakt op 10 april, overschrijving gedaan op 10 april - betaling en factuur hebben elkaar gekruist). Op de herinneringsbrief werd ook een administratieve kost aangerekend van € 7.50. Meer nog, voor een eerste herinnering van oktober 2018 werd ook een administratieve kost van € 7.50 aangerekend, terwijl ook die rekening al betaald werd vooraleer de herinnering in de bus viel. Voor zover ik weet mogen administratieve kosten bij een eerste aanmaning niet meer aangerekend worden. Is dat correct? Of moet ik de € 15.00 die mij via 2 eerste herinneringen wordt aangerekend toch betalen? Beide facturen zijn effectief betaald, en uit mijn betaalgeschiedenis zal blijken, dat ik altijd stipt alle facturen betaald heb. Is het wettelijk om mij per factuur 10% administratieve kosten aan te rekenen voor een eerste herinnering?

  Gewenste oplossing

  Als de administratieve kost niet mag worden aangerekend, dan wens ik dat deze bedragen worden geschrapt van mijn klantenrekening.

 • WATERLINK Aan D. R.

  Geachte mevrouw Ruys, Wij verwijzen naar uw vraag via Test-aankoop met referentie 10.155.125 inzake de aangerekende aanmaningskosten. Artikel 20 §4 van het Algemeen waterverkoopreglement bepaalt dat de uiterste betalingsdatum die op de facturen wordt vermeld, niet vroeger valt dan vijftien kalenderdagen na ontvangst. Water-link hanteert zelfs een langere betalingstermijn dan wettelijk verplicht, namelijk 20 dagen.Bovendien wordt de factuur geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na de factuurdatum. Als de klant na het verstrijken van de uiterste betalingsdatum niet heeft betaald, dan stuurt water-link de klant een herinneringsbrief, waarbij een administratieve kost van EUR 7,50 wordt aangerekend. De kostprijs is voorzien in de tarievenlijst van water-link (www.water-link.be). Bij nazicht van uw dossier stelden wij vast dat u al meermaals een herinnering ontving wegens het laattijdig betalen van uw facturen. Uw voorschotfacturen worden rond de 14de van elk kwartaal opgemaakt en u heeft dan 20 dagen de tijd om de voorschotfactuur te betalen. Wij zouden dan uw betaling voor de 3de van de daarop volgende maand moeten ontvangen, echter ontvingen we uw betalingen later. In bijlage vindt u ook een uitgebreid rekeningoverzicht terug. Wij hopen u hiermee voldoende gea¯nformeerd te hebben. Aarzel niet ons te contacteren bij verdere vragen. Met vriendelijke groeten Vildan Customer Service OfficerMechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen www.water-link.be water-link

  Geachte mevrouw Ruys, Wij verwijzen naar uw vraag via Test-aankoop met referentie 10.155.125 inzake de aangerekende aanmaningskosten. Artikel 20 §4 van het Algemeen waterverkoopreglement bepaalt dat de uiterste betalingsdatum die op de facturen wordt vermeld, niet vroeger valt dan vijftien kalenderdagen na ontvangst. Water-link hanteert zelfs een langere betalingstermijn dan wettelijk verplicht, namelijk 20 dagen.Bovendien wordt de factuur geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na de factuurdatum. Als de klant na het verstrijken van de uiterste betalingsdatum niet heeft betaald, dan stuurt water-link de klant een herinneringsbrief, waarbij een administratieve kost van EUR 7,50 wordt aangerekend. De kostprijs is voorzien in de tarievenlijst van water-link (www.water-link.be). Bij nazicht van uw dossier stelden wij vast dat u al meermaals een herinnering ontving wegens het laattijdig betalen van uw facturen. Uw voorschotfacturen worden rond de 14de van elk kwartaal opgemaakt en u heeft dan 20 dagen de tijd om de voorschotfactuur te betalen. Wij zouden dan uw betaling voor de 3de van de daarop volgende maand moeten ontvangen, echter ontvingen we uw betalingen later. In bijlage vindt u ook een uitgebreid rekeningoverzicht terug. Wij hopen u hiermee voldoende gea¯nformeerd te hebben. Aarzel niet ons te contacteren bij verdere vragen. Met vriendelijke groeten Vildan Customer Service OfficerMechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen www.water-link.be water-link

 • D. R. Aan WATERLINK

  Beste Ik heb uw antwoord gelezen, kan echter het rekeningoverzicht niet openen omdat het format mij onbekend is. U vermeldt echter dat ik regelmatig te laat betaal. Het klopt, dat ik op 30 jaar tijd enkele keren een eerste betaling miste, maar meteen bij de eerste aanmaning alles in orde heb gebracht, inclusief aanmaningskosten. Momenteel spreken we nog over 2 rekeningen, die ik telkens ontving nadat ik de betaling reeds verrichtte. Jullie maken aanspraak op aanmaningskosten, die ik op het moment van betaling nog niet kende. Bovendien heeft minister Peeters in de pers begin 2018 aangekondigd, dat aanmaningskosten voor water, naar het voorbeeld van telecommunicatiebedrijven, afgeschaft zouden worden. Reden: het is een onrechtmatige bron van inkomsten / winsten. Ik ga er dus van uit, dat ik geen aanmaningskosten moet betalen voor beide rekeningen, en zal er in de toekomst in ieder geval voor proberen zorgen, de uiterste betaaldatum te respecteren.

  Beste Ik heb uw antwoord gelezen, kan echter het rekeningoverzicht niet openen omdat het format mij onbekend is. U vermeldt echter dat ik regelmatig te laat betaal. Het klopt, dat ik op 30 jaar tijd enkele keren een eerste betaling miste, maar meteen bij de eerste aanmaning alles in orde heb gebracht, inclusief aanmaningskosten. Momenteel spreken we nog over 2 rekeningen, die ik telkens ontving nadat ik de betaling reeds verrichtte. Jullie maken aanspraak op aanmaningskosten, die ik op het moment van betaling nog niet kende. Bovendien heeft minister Peeters in de pers begin 2018 aangekondigd, dat aanmaningskosten voor water, naar het voorbeeld van telecommunicatiebedrijven, afgeschaft zouden worden. Reden: het is een onrechtmatige bron van inkomsten / winsten. Ik ga er dus van uit, dat ik geen aanmaningskosten moet betalen voor beide rekeningen, en zal er in de toekomst in ieder geval voor proberen zorgen, de uiterste betaaldatum te respecteren.

Hulp nodig?

Bel ons op 02 892 37 05

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 - 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)