klacht ten aanzien van ACB-VOLVO - ZAVENTEM

afgesloten Niet succesvol

VOLVO John Kennedylaan 25, GENT


Deze klacht is Publiek

 • M. D. Aan VOLVO

  Betreft: klacht ten aanzien van ACB-VOLVO - ZAVENTEM Geachte Heer, Mevr: Sinds Mei 2014 rij ik met VOLVO XC 60. Nooit enig probleem ondervonden. Ik ben zeer tevreden. Meer zelfs, het betreft de beste auto die ik ooit gehad heb. Mijn klacht gaat niet over de auto, wel over de niet correctheid van ACB-VOLVO- ZAVENTEM - Auto binnengebracht bij ACB-VOLVO-Zaventem op donderdag, 28 Maart 2019, om 08:00 uur o Reden: reparatie / vervanging vergrendelingsslot aan portier passagierszijde vooraan - Om 15:00 uur: telefonisch bericht ontvangen dat de herstelling uitgevoerd was, maar dat het slot aan passagierszijde vooraan ook defect blijkt te zijn. o Blijkbaar hebben ze het (niet-defecte) slot aan chauffeurszijde vervangen o Ze stellen vast dat ze een fout hebben begaan en beloven iets later terug te bellen. o Om 15:30 telefonisch bericht ontvangen. Melding: reparatie zou de volgende dag gebeuren ? Gratis vervangwagen ter beschikking gesteld - De volgende dag, vrijdag, 29 Maart 2019 om 10:24 uur telefonisch bericht ontvangen: de nodige herstellingswerken aan de auto voltooid - Ik ben mijn auto om 15:15’ gaan halen. o slot aan portier passagierszijde vooraan gecheckt ter plaatse: perfect ? betaling: 400 Euro o begeef me onmiddellijk terug naar mijn werk, 4 km verder (luchthaven). Op de parking sluit ik de auto af. Ik check manueel of alle portieren op slot zijn en stel vast dat het portier aan passagierszijde achter niet sluit. ? Onmiddelliljk contact opgenomen met ACB (om 15:34’) en hen medegedeeld dat het slot achteraan aan passagierszijde niet afsluit sinds hun herstellingswerken ? Uitleg: Niemand van de techniekers aanwezig. Ik dien de auto maandag, 01 April, terug binnen te brengen ? Ik vraag om te noteren dat ik gebeld heb en dit te vermelden in het “dossier van mijn voertuig” - Op 01 april 2019 neem ik telefonisch contact op met ACB-VOLVO-Zaventem om te melden dat ik mijn auto ga binnenbrengen. o Men geeft mij de indruk dat niemand iets weet over het defecte slot portier achterzijde Er stond niets vermeld in het “dossier”. o Auto binnengebracht bij ACB-VOLVO-Zaventem om 13:16’ ? Auto werd gecheckt door de techniekers. Defect werd vastgesteld ? Ze aanvaarden niet dat het defect te wijten is aan de herstellingswerken die ze donderdag en vrijdag aan de auto hebben uitgevoerd. • Conclusie: reparatie kan enkel uitgevoerd worden mits betaling van 400 Euro Ik ben nochtans overtuigd dat het defect veroorzaakt is door de uitgevoerde herstellingwerken aan defect slot aan passagierszijde vooraan. - Ik heb gevraagd om mij een print-out te geven van de computer-analyse o 1. toen de auto op 28 Maart werd binnengebracht o 2. Na de herstellingswerken, op 29 Maart o 3. Eerdere analyses - Indien er een defect was aan het slot van het portier aan passagierszijde achter, dan zou de computer-analyse dit gedetecteerd hebben. - Uitleg die ik kreeg: Er werd geen enkele computer-analyse uitgevoerd – kost teveel. Ik heb mijn voertuig al 5 jaar. Steeds Super-tevreden geweest ! Ik heb geen vertrouwen meer in ACB-VOLVO-Zaventem. Wat gebeurd is voelt aan als bedrog: - auto binnengebracht voor defect aan slot passagierszijde voor o onterechte “herstelling” aan slot (aan chauffeurskant) FOUT (kan gebeuren) o herstelling slot passagierszijde voor o passagierszijde achter: werd het defecte slot achter geplaatst ? Of is het defect ontstaan door de herstellingswerken.. ergens een “slot-circuit-kortsluiting veroorzaakt ???? ? betreft het een compensatie voor de verloren uren aan herstelling slot ???? Aan u om te oordelen. Graag zou ik uw standpunt hierin vernemen. Ook wil ik u meedelen dat het vertrouwen volledig zoek is omwille van een voorgaand incident: Auto bij ACB-VOLVO-ZAVENTEM binnengebracht op 18 Maart om 07:00 uur voor onderhoud. Auto was gereed om 11:00 uur. Auto werd afgehaald om 14:22 uur – factuur ……. Betaald Thuis aangekomen, bievenbus geledigd. Er zat een factuur van ACB-VOLVO-ZAVENTEM, gedateerd op 06 Maart 2019 in, voor een groot onderhoud uitgevoerd op 06 Maart 2019, te betalen bedrag: ….. Na telefonisch contact wordt er, uiteindelijk, medegedeeld dat het een administratieve fout betreft (die van de boekhouding hebben het gedaan) De technieker die de aanleiding heeft gegeven voor het opstellen van deze factuur (van 06 Maart) werkt daar (uiteraard) niet meer…. ????? Vragen die bij opkomen: - wat als de auto niet werd binnengebracht op 18 maart voor onderhoud ? o betaling factuur van 06 maart voor een onderhoud dat nooit gebeurd is ??? - Auto werd verschillende keren binnengebracht omwille van een melding: 0,5 liter olie bijvoegen. o Werden er toen geen computer-analyses uitgevoerd om te bepalen wat er defect is ? Ook heb ik gemeld dat er al geruime tijd meer windgeruis is tijdens het rijden. Een technieker van VOLVO melde mij dat dit gekend is door VOLVO. Dit komt enkel voor bij alle XC 60 en V40 modellen. Het betreft de voorruit die terug herplakt dient te worden, gezien er, na enige jaren, gaten in de dichting (lijm) ontstaan VOLVO aanvaardt dit niet als zijnde een fabrieksfout, aldus de VOLVO-technieker . Dus, herplakking dient betaald te worden door de klant – trouwens – in mijn geval… mijn wagen is bijna 5 jaar oud – geen garantie Graag had ik uw standpunt hierin geweten. Graag had ik een oplossing vernomen voor de problemen aan mijn XC60 Hoogachtend, Michael Doulgeropoulos +32-477-354001 antwoord van VOLVO eachte heer Doulgeropoulos Ik heb uw e-mail met uw reactie over het klantgericht handelen van garage ACB Zaventem aandachtig gelezen. Ik heb begrip voor uw opmerking over de houding die bepaalde personen zouden hebben aangenomen en het feit dat u een andere benadering had verwacht. Ik kan me moeilijk uitspreken over de situaties die zich tijdens uw bezoeken hebben voorgedaan. Ik ga er alvast vanuit dat het niet de bedoeling was van de medewerkers van garage ACB Zaventem u zonder enige reden niet correct of slecht te willen behandelen en u verkeerdelijk te informeren over bepaalde feiten. Het zou jammer zijn mocht deze indruk u zijn bijgebleven. Het is duidelijk dat een juiste communicatie tussen alle partijen van essentieel belang is. Het is dus van groot belang dat voor beide partijen alle discussiepunten correct en professioneel verduidelijkt worden zodat dit kan leiden tot een oplossing die alle partijen tevreden stemt en tegelijk ook duurzaam is. Het voorval met de voorruit is een incident zoals elk ander incident en zal mits uw akkoord hersteld worden. De kosten voor deze herstelling zijn voor uw rekening. Ik dank u alvast om uw reactie met Volvo Car Belux te willen delen. Uw reactie stuur ik eveneens door naar gare ACB Zaventem zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn. Beste groeten. Jan Peeters Customer Relations Specialist T: +32 2 4827222 vcbinfo@volvocars.com VOLVO CAR BELUX Avenue du Hunderenveldlaan 10 1082 Brussels, Belgium mij, reactie op dit antwoord: Geachte heer Peeters, bedankt voor uw beleefde standaard-brief. In uw antwoord ondervind ik heel duidelijk dat u enkel de laatste regels van mijn brief hebt gelezen, dus u weet niet waar het om gaat of u wilt dat bewust niet weten. En, u bent Customer Relations SPECIALIST....... Beste groeten, Michael Doulgeropoulos +32477354001 Het gaat mij voornamelijk over uw standpunt over het defecte slot portier achteraan rechts. En dan ook nog over: zie de bijlage's 01: foutieve factuur dd 06 maart 2019 voor een onderhoud die nooit heeft plaats gevonden. 02: correcte factuur dd 18 maart 2019: onderhoud werd uitgevoerd (vermoed ik) en de betaling ervan gebeurde dezelfde dag ACB op de hoogte gebracht van de onterecht verstuurde factuur dd 06 maart. Ze geven toe, na lang aarzelen dat het inderdaad om een foutieve factuur gaat. 03: we krijgen op 10 april 2019 een rappel tot betaling van de foutieve factuur dd 06 maart 2019.... Een ware klucht.... !!!! Of, hoe zou u dat beschrijven ????

  Omschrijving van uw klacht

  Betreft: klacht ten aanzien van ACB-VOLVO - ZAVENTEM Geachte Heer, Mevr: Sinds Mei 2014 rij ik met VOLVO XC 60. Nooit enig probleem ondervonden. Ik ben zeer tevreden. Meer zelfs, het betreft de beste auto die ik ooit gehad heb. Mijn klacht gaat niet over de auto, wel over de niet correctheid van ACB-VOLVO- ZAVENTEM - Auto binnengebracht bij ACB-VOLVO-Zaventem op donderdag, 28 Maart 2019, om 08:00 uur o Reden: reparatie / vervanging vergrendelingsslot aan portier passagierszijde vooraan - Om 15:00 uur: telefonisch bericht ontvangen dat de herstelling uitgevoerd was, maar dat het slot aan passagierszijde vooraan ook defect blijkt te zijn. o Blijkbaar hebben ze het (niet-defecte) slot aan chauffeurszijde vervangen o Ze stellen vast dat ze een fout hebben begaan en beloven iets later terug te bellen. o Om 15:30 telefonisch bericht ontvangen. Melding: reparatie zou de volgende dag gebeuren ? Gratis vervangwagen ter beschikking gesteld - De volgende dag, vrijdag, 29 Maart 2019 om 10:24 uur telefonisch bericht ontvangen: de nodige herstellingswerken aan de auto voltooid - Ik ben mijn auto om 15:15’ gaan halen. o slot aan portier passagierszijde vooraan gecheckt ter plaatse: perfect ? betaling: 400 Euro o begeef me onmiddellijk terug naar mijn werk, 4 km verder (luchthaven). Op de parking sluit ik de auto af. Ik check manueel of alle portieren op slot zijn en stel vast dat het portier aan passagierszijde achter niet sluit. ? Onmiddelliljk contact opgenomen met ACB (om 15:34’) en hen medegedeeld dat het slot achteraan aan passagierszijde niet afsluit sinds hun herstellingswerken ? Uitleg: Niemand van de techniekers aanwezig. Ik dien de auto maandag, 01 April, terug binnen te brengen ? Ik vraag om te noteren dat ik gebeld heb en dit te vermelden in het “dossier van mijn voertuig” - Op 01 april 2019 neem ik telefonisch contact op met ACB-VOLVO-Zaventem om te melden dat ik mijn auto ga binnenbrengen. o Men geeft mij de indruk dat niemand iets weet over het defecte slot portier achterzijde Er stond niets vermeld in het “dossier”. o Auto binnengebracht bij ACB-VOLVO-Zaventem om 13:16’ ? Auto werd gecheckt door de techniekers. Defect werd vastgesteld ? Ze aanvaarden niet dat het defect te wijten is aan de herstellingswerken die ze donderdag en vrijdag aan de auto hebben uitgevoerd. • Conclusie: reparatie kan enkel uitgevoerd worden mits betaling van 400 Euro Ik ben nochtans overtuigd dat het defect veroorzaakt is door de uitgevoerde herstellingwerken aan defect slot aan passagierszijde vooraan. - Ik heb gevraagd om mij een print-out te geven van de computer-analyse o 1. toen de auto op 28 Maart werd binnengebracht o 2. Na de herstellingswerken, op 29 Maart o 3. Eerdere analyses - Indien er een defect was aan het slot van het portier aan passagierszijde achter, dan zou de computer-analyse dit gedetecteerd hebben. - Uitleg die ik kreeg: Er werd geen enkele computer-analyse uitgevoerd – kost teveel. Ik heb mijn voertuig al 5 jaar. Steeds Super-tevreden geweest ! Ik heb geen vertrouwen meer in ACB-VOLVO-Zaventem. Wat gebeurd is voelt aan als bedrog: - auto binnengebracht voor defect aan slot passagierszijde voor o onterechte “herstelling” aan slot (aan chauffeurskant) FOUT (kan gebeuren) o herstelling slot passagierszijde voor o passagierszijde achter: werd het defecte slot achter geplaatst ? Of is het defect ontstaan door de herstellingswerken.. ergens een “slot-circuit-kortsluiting veroorzaakt ???? ? betreft het een compensatie voor de verloren uren aan herstelling slot ???? Aan u om te oordelen. Graag zou ik uw standpunt hierin vernemen. Ook wil ik u meedelen dat het vertrouwen volledig zoek is omwille van een voorgaand incident: Auto bij ACB-VOLVO-ZAVENTEM binnengebracht op 18 Maart om 07:00 uur voor onderhoud. Auto was gereed om 11:00 uur. Auto werd afgehaald om 14:22 uur – factuur ……. Betaald Thuis aangekomen, bievenbus geledigd. Er zat een factuur van ACB-VOLVO-ZAVENTEM, gedateerd op 06 Maart 2019 in, voor een groot onderhoud uitgevoerd op 06 Maart 2019, te betalen bedrag: ….. Na telefonisch contact wordt er, uiteindelijk, medegedeeld dat het een administratieve fout betreft (die van de boekhouding hebben het gedaan) De technieker die de aanleiding heeft gegeven voor het opstellen van deze factuur (van 06 Maart) werkt daar (uiteraard) niet meer…. ????? Vragen die bij opkomen: - wat als de auto niet werd binnengebracht op 18 maart voor onderhoud ? o betaling factuur van 06 maart voor een onderhoud dat nooit gebeurd is ??? - Auto werd verschillende keren binnengebracht omwille van een melding: 0,5 liter olie bijvoegen. o Werden er toen geen computer-analyses uitgevoerd om te bepalen wat er defect is ? Ook heb ik gemeld dat er al geruime tijd meer windgeruis is tijdens het rijden. Een technieker van VOLVO melde mij dat dit gekend is door VOLVO. Dit komt enkel voor bij alle XC 60 en V40 modellen. Het betreft de voorruit die terug herplakt dient te worden, gezien er, na enige jaren, gaten in de dichting (lijm) ontstaan VOLVO aanvaardt dit niet als zijnde een fabrieksfout, aldus de VOLVO-technieker . Dus, herplakking dient betaald te worden door de klant – trouwens – in mijn geval… mijn wagen is bijna 5 jaar oud – geen garantie Graag had ik uw standpunt hierin geweten. Graag had ik een oplossing vernomen voor de problemen aan mijn XC60 Hoogachtend, Michael Doulgeropoulos +32-477-354001 antwoord van VOLVO eachte heer Doulgeropoulos Ik heb uw e-mail met uw reactie over het klantgericht handelen van garage ACB Zaventem aandachtig gelezen. Ik heb begrip voor uw opmerking over de houding die bepaalde personen zouden hebben aangenomen en het feit dat u een andere benadering had verwacht. Ik kan me moeilijk uitspreken over de situaties die zich tijdens uw bezoeken hebben voorgedaan. Ik ga er alvast vanuit dat het niet de bedoeling was van de medewerkers van garage ACB Zaventem u zonder enige reden niet correct of slecht te willen behandelen en u verkeerdelijk te informeren over bepaalde feiten. Het zou jammer zijn mocht deze indruk u zijn bijgebleven. Het is duidelijk dat een juiste communicatie tussen alle partijen van essentieel belang is. Het is dus van groot belang dat voor beide partijen alle discussiepunten correct en professioneel verduidelijkt worden zodat dit kan leiden tot een oplossing die alle partijen tevreden stemt en tegelijk ook duurzaam is. Het voorval met de voorruit is een incident zoals elk ander incident en zal mits uw akkoord hersteld worden. De kosten voor deze herstelling zijn voor uw rekening. Ik dank u alvast om uw reactie met Volvo Car Belux te willen delen. Uw reactie stuur ik eveneens door naar gare ACB Zaventem zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn. Beste groeten. Jan Peeters Customer Relations Specialist T: +32 2 4827222 vcbinfo@volvocars.com VOLVO CAR BELUX Avenue du Hunderenveldlaan 10 1082 Brussels, Belgium mij, reactie op dit antwoord: Geachte heer Peeters, bedankt voor uw beleefde standaard-brief. In uw antwoord ondervind ik heel duidelijk dat u enkel de laatste regels van mijn brief hebt gelezen, dus u weet niet waar het om gaat of u wilt dat bewust niet weten. En, u bent Customer Relations SPECIALIST....... Beste groeten, Michael Doulgeropoulos +32477354001 Het gaat mij voornamelijk over uw standpunt over het defecte slot portier achteraan rechts. En dan ook nog over: zie de bijlage's 01: foutieve factuur dd 06 maart 2019 voor een onderhoud die nooit heeft plaats gevonden. 02: correcte factuur dd 18 maart 2019: onderhoud werd uitgevoerd (vermoed ik) en de betaling ervan gebeurde dezelfde dag ACB op de hoogte gebracht van de onterecht verstuurde factuur dd 06 maart. Ze geven toe, na lang aarzelen dat het inderdaad om een foutieve factuur gaat. 03: we krijgen op 10 april 2019 een rappel tot betaling van de foutieve factuur dd 06 maart 2019.... Een ware klucht.... !!!! Of, hoe zou u dat beschrijven ????

  Gewenste oplossing

  - kostenloze herstelling portierslot rechts-achter - Erkenning fabrieksfout (ivm voorruit) - kostenloze herplakking (techniekers van VOLVO hebben dit toegegeven - alle XC60 en V40 van voor 2016 hebben dit - voorruit dient gewoon herplakt te worden)

Hulp nodig?

Bel ons op 02 892 37 05

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 - 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)