back

De uitbetaling van ons spaarplan

Vivium Verzekeringen Koningsstraat 151, Brussel
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

A. V.

aan: Vivium Verzekeringen

01/04/2019

Meer dan 20 jaar hebben wij iedere maand gespaard voor onze kinderen op het spaarplan van vivium (vroeger RVS) Nu willen wij het geld opvragen van zo een plan, en na een maand wachten weet ik eindelijk het bedrag en heb ik de betaling nog steeds niet ontvangen. Het duurt allemaal zo lang, en nu zegt vivium dat ik contact moet opnemen met de makelaar om dit te regelen en de makelaar zegt dat ik dit moet regelen met vivium. Kortom, wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Nu weet ik ondertussen het bedrag, maar als ik zelf bereken wat wij ooit gespaard hebben, mis ik meer dan 1400€ aan kapitaal. Er zit een klein gedeelte aan verzekering in, maar zeker geen 1400€ (1,5€/maand). Hoe kan ik dit het snelste oplossen zodat ik dit geld kado kan geven aan mijn dochter die eind van de week wettelijk gaat samenwonen. Ik mag er toch wel vanuit gaan dat zulke dingen sneller geregeld kunnen worden dan 1 maand en dat het juiste kapitaal berekend wordt. Niet?

Gewenst oplossing

  • Uitbetaling spaargeld volgens de voorwaarden van het contract

Berichten (3)

Vivium Verzekeringen

aan: A. V.

01/04/2019

Geachte, De klacht werd geregistreerd onder referte 019688-00. De verzekeringnemer van het contract is niet de afzender van deze klacht. Het gaat hier echter over een levensverzekering waarbij omwille van de wet op de privacy uitsluitend informatie mag verstrekt worden aan de verzekeringnemer of de makelaar van het contract. De verzekeringnemer kan zich rechtstreeks richten tot de dienst Klachtenmanagement van VIVIUM op het mailadres klacht@vivium.be Vriendelijke groeten, Klachtenmanagement E klacht@vivium.be VIVIUM Koningsstraat 151 - 1210 BrusselDenk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt. Als verwerkingsverantwoordelijke van uw dossier stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens op een veilige en integere manier te verwerken en dit conform de geldende regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer en in het bijzonder de AVG, Algemene Verordening Gegevensverwerking (Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Alle details over ons privacy beleid vindt u terug op onze website www.vivium.be

A. V.

aan: Vivium Verzekeringen

02/04/2019

Beste, Het betreft hier een spaarplan, geen levensverzekering. De wet van de privacy inroepen is wel heel erg triest, zeker daar ik al meer dan 20 jaar mee betaald aan dit spaarplan en jullie maandelijks geld van onze rekening halen, waar ook mijn naam op staat. Zoals de rest van het verhaal ondertussen loopt, overal onderuit proberen te geraken, en alles doorschuiven U zou beter aan klanten die meer dan 20 jaar betaald hebben aan verschillende verzekeringen bij jullie, zonder 1 keer contact op te nemen, een betere service geven als ze op het einde van het verhaal met vragen zitten. 30 dagen wachten op een antwoordt op 1 vraag is toch wel heel erg lang, niet? Werken jullie in deze moderne tijd van computers, ... misschien nog met postduiven.

Vivium Verzekeringen

aan: A. V.

02/04/2019

Mevrouw Vandeninden, Alle informatie die via deze niet-gemodereerde website van Test-Aankoop wordt verzonden, wordt integraal gepubliceerd op hun website. Er kan via deze weg dus geen inhoudelijke informatie over het verzekeringscontract worden verstrekt. Heden wordt een kwijting met bijkomende uitleg verzonden naar de verzekeringnemer van het contract. Vriendelijke groeten, Klachtenmanagement E klacht@vivium.be VIVIUM Koningsstraat 151 - 1210 BrusselDenk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt. Als verwerkingsverantwoordelijke van uw dossier stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens op een veilige en integere manier te verwerken en dit conform de geldende regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer en in het bijzonder de AVG, Algemene Verordening Gegevensverwerking (Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Alle details over ons privacy beleid vindt u terug op onze website www.vivium.be