back

extra kosten bij het niet opnemen van geleende bedrag

stater kanselarijstraat 17A, 1000 Brussel
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

R. V.

aan: stater

16/12/2018

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening, via bpost bank, is ons nooit vermeld dat we na 6 maanden kosten moesten betalen op het niet opgenomen bedrag. Bij het nakijken van de akte staat dit inderdaad vermeld, maar heel onduidelijk ( onder zesde vervaldag en vanaf de 12de vervaldag).We hebben contact opgenomen om het bedrag op te nemen door middel van de offertes en foto's over de staat van het huis, maar er is geen onderhandeling mogelijk. we hebben nu ongeveer al bijna 5000 euro aan kosten betaald voor het bedrag die nog open staat. Wij hadden reeds ervaring met een hypothecaire lening en wisten dat het bedrag binnen de 24 maanden moest worden opgenomen en dat we intresten betalen op het reeds geleende bedrag. We vinden het niet eerlijk dat dit niet duidelijk werd uitgesproken en hadden graag onmiddellijk aan de afbetaling gestart.

Gewenst oplossing

  • een terugbetaling van de intresten op het niet opgenomen bedrag.

Berichten (2)

stater

aan: R. V.

16/12/2018

Nous avons bien reçu votre mail et nous vous en remercions. Nos collaborateurs vont en assurer le suivi le plus rapidement possible. Attention il s'agit d'un mail automatique. Bien à vous. =================== Wij hebben uw e-mail goed ontvangen, waarvoor dank. Onze medewerkers zorgen voor een zo snel mogelijke afhandeling. Opgelet dit is een automatisch bericht. Met vriendelijke groeten.

stater

aan: R. V.

03/01/2019

Beste, Wij verwijzen naar onderstaand bericht. De Heer en Mevrouw De Wulf - Van Landtschoot ondertekenden op 7/6/2017 bij Notaris Van Belle een kredietopening voor een bedrag van Eur 250.000,00. In het kader van deze kredietopening kende bpost bank in dezelfde akte een krediet toe van Eur 250.000,00. De hypotheekakte vermeldt in 'artikel 4: looptijd, interesten, terugbetaling', dat de kredietnemer tijdens de opnameperiode een vergoeding voor terbeschikkingstelling van het krediet betaald op het niet opgenomen bedrag van het krediet. Er wordt duidelijk vermeld hoeveel deze vergoeding bedraagt. 0,125% per maand op het niet opgenomen bedrag, verschuldigd vanaf de zesde vervaldag en betaalbaar na vervallen termijn, en 0,20% per maand vanaf de twaalfde vervaldag. Bpost bank is dan ook van mening dat deze kosten verschuldigd zijn en blijven. Het krediet kon, bij gebrek aan voldoende facturen, nog niet volledig uitbetaald worden. Zolang het krediet niet volledig is opgenomen, kan er ook niet gestart worden met het betalen van kapitaalaflossingen. Tijdens de opnameperiode blijven dus enkel de interesten verschuldigd op het reeds opgenomen kapitaal en de vergoeding voor terbeschikkingstelling op het nog niet opgenomen bedrag. Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt en blijven tot uw beschikking voor verdere inlichtingen indien nodig. Met vriendelijke groeten, Voor bpost bank STATER Belgium NV Steven Elsocht Medewerker Operational Account Tel. 32(0)2 233 27 53 Fax 32(0)2 238 02 00