back

Kauwlei 66 Kontich ( B 46964)

Idem NV Westerring 33, B-9700, Oudenaarde
afgesloten

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

D. V.

aan: Idem NV

24/04/2017

Idem NV heeft een levertermijn voor onze bestelling in de offerte opgenomen van 12-14 weken na opmeting (9/12/2016). Echter is tot op heden nog geen levering gebeurd, alsook zijn er extra kosten ten laste van de klant gemaakt om de ontegensprekelijk veroorzaakte vertraging met andere leveranciers te beperken. In de algemene voorwaarden is wel degelijk een clausule opgenomen die Idem vrij van verantwoordelijkheid stelt aangaande gevolgkosten en verwijzing dat levertermijnen indicatief zijn. Dit is naar de consument toe niet alleen verwarrend (staat op de achterzijde in kleine letters) maar in feite ook tegenstrijdig op de offerte (geen vermelding van indicatief gegeven van de levertermijn). Ondanks verschillende mails, werd tot op heden sporadisch enkel een antwoord gestuurd dat zij geen opleverdatum kunnen geven en geen echt antwoord op de gestelde problematiek van de klant. Antwoorden zoals, teveel werk, hun leveranciers die niet tijdig leveren, geen tijd omwille van Batibouw, enz. zijn legio. Ondanks veelvuldige pogingen tot communicatie, telkens op initiatief van de klant, zijn wij nog steeds in het ongewisse.

Gewenst oplossing

  • Wij willen enkel een oplevering van onze bestelling en compensatie voor de gemaakte kosten, geen schadevergoedingen of wat dan ook.

Berichten (2)

Idem NV

aan: D. V.

24/04/2017

Beste, Ik heb in bijlage uw schrijven in goede orde ontvangen. De klant heeft inderdaad gelijk wat betreft de leveringstermijn. Deze zal iets later zijn dan voorzien. De leveringstermijn is normaal gezien 13 tot 15 werkweken. Dit werd reeds vermeld in de orderbevestiging naar de klant toe dd 16/01/17. Tevens heb ik vorige week de klant al op de hoogte gesteld dat de montagedatum zal voorzien worden in de week van 15/05. Vermoedelijk nog iets vroeger, afhankelijk van de werken die nu reeds op de planning staan. Zodra mogelijk houd ik de klant verder op de hoogte. Met vriendelijke groeten, Evelyne Deconinck Idem nv Westerring 33 9700 Oudenaarde Tel direct. 055/33.37.34 Evelyne@idem-poorten.be - www.idempoorten.be

D. V.

aan: Idem NV

24/04/2017

Geachte, Dank voor uw snelle antwoord! Echter wil ik stellen dat u eenzijdig van de formulering op de getekende offerte "12-14 weken" nu "13-15 werkweken" maakt en dat we uiteindelijk vandaag op 21 weken zitten en we bij uitvoering rond 15/5/2017(?) exact 24 weken zullen gehaald hebben. De definitie van "iets later" zal eerder "een verdubbeling" betekenen in de realiteit... Tevens focust u inderdaad op de, nog steeds niet vastgestelde, nog uit te voeren planning en is er blijkbaar geen formele reactie aangaande de gemaakte kosten, als rechtstreeks gevolg van het niet correct naleven van uw contractverbintenis. Mvg, Dennis Verbeeck