back

Negatieve rente hypothecair krediet afgerond naar 0%

Elantis
afgesloten Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

W. R.

aan: Elantis

07/11/2016

Deze mail stuurde ik eerder naar Elantis: Op 15/5/2015 kregen wij bericht van u dat er een tijdsperiode van 3 jaar was verstreken en onze rente werd aangepast. Die bleek toen negatief en werd vervolgens op 0 % gezet. Onlangs waren er berichten in de media, (oa. http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/2669706/2016/04/08/Ongezien-Belg-verdient-geld-op-woonkrediet.dhtml ), die mij ertoe aanzetten om de bijzondere voorwaarden van de kredietopeningsakte nog eens goed na te lezen. Daar staat op de eerste pagina, achter "Maximale neerwaartse renteschommeling:", onbeperkt. Daarom: mag ik u vriendelijk vragen de rentetabel opnieuw door te sturen met de correct berekende rentevoet en ons met terugwerkende kracht tot aan 15/05/2015 het teveel terug storten ? Hun reactie: “Geachte Heer en Mevrouw Crefius heeft ons uw klacht betreffende de toegepaste rentevoet laten geworden. U beschikt inderdaad over een hypothecair krediet met variabele rentevoet bij Elantis met in de bijzondere voorwaarden een clausule omtrent de verandering in meer (“Maximale opwaartse renteschommeling: 0,165% maandelijkse gelijk aan 2,00 % reëel jaarlijks”) en min ("Maximale neerwaartse renteschommeling: onbeperkt.") omdat de wetgeving voor hypothecaire kredieten verplicht dat de vestigingsakte bepaalt dat de verandering van de rentevoet beperkt wordt zowel in meer als in min. Een kredietovereenkomst schept verbintenissen in hoofde van beide partijen, zijnde in hoofde van de kredietgever en van de kredietnemer. De kredietgever heeft de verbintenis tot het ter beschikking stellen van het toegekende kredietbedrag, terwijl de verbintenis tot betaling van de vergeldende interesten een essentiële verbintenis is in hoofde van de ontlener. De kredietovereenkomst is in essentie gebaseerd op het verstrekken van krediet door de kredietgever aan de kredietnemer tegen betaling van een vergoeding, namelijk de vergeldende interest (B. Du Laing, (Geld)lening en krediet(opening), XIV Recht en onderneming, Brugge, Die Keure, 2005, 569, nr. 609). In artikel 3.1. ‘Krediet met kapitaalaflossing’ van de algemene voorwaarden heeft u er zich als kredietnemer toe verbonden om de ontvangen gelden terug te betalen via maandelijkse aflossingen. De maandelijkse aflossingen bestaan uit een gedeelte kapitaalaflossing en een gedeelte interest. Wanneer u rente zou ontvangen, brengt het hypothecair krediet rente op in uw voordeel, hetgeen resoluut ingaat tegen het juridisch karakter van een kredietovereenkomst en zonder twijfel ook niet de bedoeling van partijen is geweest. Bijgevolg betaalt Elantis u geen interest en is de rentevoet van uw hypothecair krediet naar beneden toe begrensd op 0,00000%. Wij hopen dit voor u te hebben verduidelijkt. Met vriendelijke groeten, Attaché de direction Responsable Servicing

Gewenst oplossing

  • Terugbetaling: € 1000,00
  • Volledige terugbetaling van te veel betaalde rente + aanpassing rente aflossingstabel

Berichten (1)

Doorgestuurd naar onze advocaten 07 november 2016

Test Aankoop

aan: W. R.

22/11/2016
Dit antwoord is privé