back

opzegging contract na wijziging algemene voorwaarden

AG Insurance Boulevard Emile Jacqmain 53, BRUXELLES
afgesloten Succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

J. V.

aan: AG Insurance

06/12/2021

Op 13/7/2021 heeft AG zelf het contract 03/60.467.103 opgezegd door de algemene en bijzondere voorwaarden te wijzigen. Aangezien ik mijn expliciet akkoord niet gegeven heb voor deze wijzigingen, heb ik volgens hun eigen brief het recht om zelf ook het contract op te zeggen binnen de 3 maanden, wat ik op 1/9/2021 gedaan heb via email en via brief. Op 15/9/2021 heb ik via email van AG bevestiging gekregen van deze opzegging. Ze blijven mij echter betaalbrieven sturen. Ik kreeg een brief van een deurwaarder en onlangs van EOS Contentia.

Gewenst oplossing

  • Brief van AG dat het contract beëindigd is en stopzetten betalingsherinneringen.

Berichten (2)

AG Insurance

aan: J. V.

07/12/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Ik meld u goede ontvangst van uw bericht van vandaag. Ik heb hiervoor een klachtendossier geopend onder de referte 'AG22378/AT'. Ik zal de nodige informatie inwinnen over dit dossier en zal nadien deze zaak onderzoeken. Ingevolge de strenge privacy bepalingen, zal ik het antwoord rechtstreeks overmaken aan dhr. Van Dorpe. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices

AG Insurance

aan: J. V.

08/12/2021

Geachte heer, geachte mevrouw Met dit schrijven bevestig ik dat dhr. Van Dorpe zonet een antwoord ten gronde werd verstuurd. Met vriendelijke groeten Customer Complaints www.ag.be Follow us on: www.ag.be/disclaimer-legalnotices