back

brandverzekering dekt de gaslek niet

P&V Verzekeringen Rue Royale 151, BRUXELLES
Behandeld door Test-Aankoop

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

C. L.

aan: P&V Verzekeringen

01/12/2021

Fluvius heeft digitale meters geplaatst en heeft geconstateerd dat er in ons appartementsblok op het 1ste en 2 de verdiep een lek is van gas. heb dit gemeld aan de brandverzekering en die zeggen ons dat we daar niet voor verzekerd zijn. Daar we een dedectie opsporing moeten laten doen en laten herstellen spreek ik onze verzekering daar over aan. in de algemene voorwaarden staat '' Artikel 31-Reddings-en andere kosten - voortvloeiend uit dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar schadegeval te voorkomen, of zodra het schadegeval ontstaat, de gevolgen ervan te voorkomen of beperken'' zijn we van mening dat dit daar onder valt.

Gewenst oplossing

  • Herstelling

Berichten (3)

P&V Verzekeringen

aan: C. L.

02/12/2021

Geachte, Ter bescherming van de privacy van onze klanten en onze eigen medewerkers, zullen wij geen klachten via dit medium (website Test-Aankoop) behandelen. Wij nodigen u vriendelijk uit om uw klacht rechtstreeks aan de Dienst Klachtenmanagement van de verzekeringsmaatschappij over te maken. Email: klacht@pv.be, Post: Dienst Klachtenmanagement, HP 0260, Koningsstraat 151 - 1210 Brussel Vriendelijke groeten, Klachtenmanagement T +32 (0)2 250 90 60 E klacht@pv.be F +32 (0)3 244 66 68 PV Koningsstraat 151, 1210 Brussel Informatie klachtenprocedure: s:www.pv.be/nl/klachtenmanagement Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt. Als verwerkingsverantwoordelijke van uw dossier stellen we alles in het werk om uw persoonsgegevens op een veilige en integere manier te verwerken en dit conform de geldende regelgeving inzake de persoonlijke levenssfeer en in het bijzonder de AVG, Algemene Verordening Gegevensverwerking (Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Alle details over ons privacy beleid vindt u terug op onze website www.pv.be CAUTION: Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe. Please contact IT Helpdesk if in doubt.

Doorgestuurd naar onze advocaten 04 december 2021

C. L.

aan: Test Aankoop

04/12/2021
Dit antwoord is privé

Test Aankoop

aan: C. L.

10/12/2021
Dit antwoord is privé